Jonas Kågström är medlem i SERO:s (Sveriges ekonomföreningars riksorganisation) Advisory council, där kvaliteten på högre utbildningar regelbundet diskuteras.

Denna dag sitter han med 1 200 sidor studentuppsatser inom ekonomi att läsa. Hur vet han att ingen fuskat och låtit Chat GPT skriva?
– Det kan jag inte veta. Problemet är att det inte finns någon tjänst som kan detektera fusk med AI. Det går inte heller att fråga Chat GPT själv. Den är en ’people pleaser’ och kan svara precis vad som helst, säger han.

Utvecklingen inom AI har gått snabbt. År 2022 straffades inga studenter på högskolor och universitet för att ha fuskat med AI, men under 2023 har fler än 90 studenter i landet blivit avstängda eller varnade på grund av otillåten användning av AI-styrda textrobotar som Chat GPT. Det visar en kartläggning som SR P4 Jönköping har gjort.

– Men AI-utvecklingen är inget som vi kan stänga av. Därför driver jag på mina studenter och kräver att de använder AI. Vi utbildar ju nästa generation civilekonomer och fastighetsmäklare. De ska komma ut i arbetslivet och ha färdigheter i hur man kan använda AI på ett etiskt sätt.

Enligt en enkätundersökning på Högskolan i Gävle följer studenternas AI-användning normalfördelningskurvan: 3–4 procent använder AI till allt, majoriteten har testat det och en ganska lång svans av studenter har aldrig ens öppnat gratisfunktionen.

Jonas Kågström– Man ska inte kunna lämna högskoleutbildningen utan att ha använt AI. Jag är rädd för att de annars hamnar på efterkälken i arbetslivet. Likaväl som de har använt Officepaketet och kan googla sig fram till kunskap ska de ha mött de här systemen och veta vilka begränsningar de har och möjligheter att hämta hem olika typer av information, säger han.
– Om fem år när studenterna har börjat arbeta kommer de att möta till exempel Copilot i Word. Kanske de annars använder den rätt upp och ner utan att kritiskt granska informationen. De ska kunna vara både beställare av information och kritiska granskare av den.

Därför får Jonas Kågströms studenter i sina uppsatser lägga till ett metodkapitel där de redovisar hur de har använt AI och även kritiskt granska hur de använt tekniken, vilka källor som har använts, vilka av alla förslag från AI de har valt att gå vidare med och varför.

– Detta kan bli betygsgrundande och då kan man visa sig på styva linan i stället för att mörka användningen. Och när vi instruerar studenterna så, så gör de det.

De skickligaste studenterna jobbar även med GPT:er (Generative Pre-trained Transformer), det vill säga sin egendesignade AI, som är en tränad och utbildad egen robot.

– Det är helt fantastiskt. De bästa studenterna använder detta för att utveckla sig. AI kan till exempel hjälpa till att analysera ett företags marknadsläge. Då får studenterna en effektiv dialogpartner som kan hjälpa dem framåt.

Inte bara det: AI kan snabbt summera vad långa texter handlar om. Den kan också leta efter forskningsgap i en uppsats, eller snabbt hitta ett svenskt företagsexempel på ett amerikanskt fenomen i läroboken.
– Den kan också vara privatlärare. Studenter som tycker att det är pinsamt att de inte har förstått något och inte vill ’outa’ sig för läraren kan i stället snacka med AI och be den förklara. Den är outtröttlig och tappar aldrig tålamodet. AI kan verkligen hjälpa studenter som kommer från studiesvaga miljöer.

– En elev sa till mig att ’det är som om min mamma hade varit professor i ekonomi. Det spelar ingen roll att jag har dyslexi, AI jobbar med mig tills jag kan det’.
Även för Jonas Kågström och hans kollegor är AI en stor hjälp
i vardagen, till exempel genom att göra små quiz med flervalsfrågor. Frågorna från tidigare terminers quiz sprids nämligen snabbt till den innevarande.

– Att sitta och variera dem är oerhört tidskrävande och tröstlöst. Då kan man be AI att plocka fram fräscha exempel och variationer
på frågor. Det gör den på ett ögon­blick och det blir roliga frågor, kreativa och aktuella, och jag kan fokusera mitt jobb på bättre saker, som handledning i examensarbete.

Vissa andra saker har dock fått justeras på grund av AI. Numera är det ett minimum av hemskrivna uppgifter för Jonas Kågströms studenter, och de arbeten som skrivs hemifrån skrivs helst i onlinetjänsten Google Docs så att studenternas arbete kan följas i realtid.
– Tillkommer det då plötsligt många sidor på oklanderlig svenska, är det något lurt.
Är du inte rädd att rationalisera bort dig själv?
– Nej. AI kommer att komma med hur många förslag som
helst, allt från galna till superbra. Där behövs vi människor.

Fyra sätt att använda AI i högre utbildning

  1. Som privatlärare: Elever som behöver extra stöd kan be AI förklara, sammanfatta och utveckla det som är svårt. Därmed kan AI också utjämna skillnaderna i studieresultat mellan studenter från studievana hem och de som inte har den fördelen.
  2. För informationsinhämtning: AI kan snabbt sammanfatta långa och svåra texter.
  3. För avlastning: I stället för att lärare själva sitter och varierar mindre prov kan AI göra grovjobbet.
  4. Som bollplank: Den som har fastnat i en kreativ process kan be AI komma med tio olika förslag på en lösning. Eller 50. Eller 100.

Källa: Jonas Kågström

Läs också: Det saknas regler för hur studenter kan använda AI

Läs också: AI i undervisning – möjlighet eller hot för studenter

Läs också: Studera med dolda funktionshinder? Så fixar du plugget

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.