Du som söker jobb känner säkert igen att praktik och personliga kontakter anses vara etablerade och mer eller mindre säkra kort för att ta sig in på arbetsmarknaden. Men saker och ting håller på att ändras. I Akavias färska rapport Efter examen 2023 har i stället Linkedin blivit den vanligaste vägen till det första jobbet för nyexaminerade akademiker. Totalt 22 procent svarar att de fick napp via denna digitala plattform – en ökning med 10 procentenheter sedan förra rapporten – medan 19 procent fick jobb via kontakter.

Felix Ulfenstedt–  De traditionella vägarna till jobb minskar medan de digitala verktygen blir allt vanligare. Det är ett trendskifte som är unikt för i år, säger Felix Ulfenstedt, sakkunnig på Akavia och en av författarna till den nya rapporten.


Förmodad pandemieffekt
Rapporten ger inget svar på vad förändringen beror på, men Felix Ulfenstedt tror att en orsak skulle kunna vara förändrade jobbsökarbeteenden bland unga under och efter pandemin då olika distanslösningar för studier och jobb fick sig en rejäl skjuts.

–  Förra rapporten gjorde vi i startgroparna till pandemin och då kunde vi inte alls se samma mönster, så vi kan i alla fall misstänka att trenden beror på pandemin: studenter hade då inte samma chans att till exempel besöka jobbmässor eller få praktik och extrajobb. Eftersom allt skedde på distans, så kan det ha varit enklare att bara ta mobilen och söka jobb via digitala nätverk som Linkedin eller via arbetsgivarnas hemsidor, säger han.


Olika för olika yrken
Felix Ulfenstedt betonar att siffrorna ovan gäller för alla Akavias professioner sammanslagna och säger att olika yrken så klart har olika förutsättningar på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan påverka hur individen söker och får jobb.

–  Användandet av digitala verktyg vid jobbsökande är en övergripande trend på professionsnivå, så vi kan knappast räkna ut de mer traditionella vägarna. Första jobbet efter examen brukar ta längre tid för exempelvis samhällsvetare och kommunikatörer, och därför finns det för dem ett större behov av praktik och kontakter. Medan efterfrågan är så pass hög på exempelvis jurister och ekonomer att de troligen inte behöver ha praktik och kontakter på samma sätt.

 

Förväntar sig flexibilitet
Det mer digitalt präglade jobbsökandet går hand i hand med en annan förändring – ungas inställning på arbetsmarknaden. Rapporten visar att en stor del av fackförbundets nyexade medlemmar tilltalas av det mer självständiga och flexibla distans- och hybridarbete som har blivit mycket vanligare efter pandemin. 37 procent svarar att ”balans mellan jobb och fritid” är viktigast vid jobbsökande medan 22 procent respektive 15 procent uppger att ”frihet under ansvar” och ”flexibel arbetstid” är viktigast. Noterbart är att dessa svar kommer högre upp på prioriteringslistan än kategorier som ”motiverande chef”, ”att få samarbeta med andra” och ”kollektivavtal”. Dock visar rapporten att de allra flesta anser att ”stimulerande arbetsuppgifter” (49 procent) och ”lön och förmåner” (48 procent) är viktigast vid jakten på jobb.

– Det kan också vara en pandemieffekt att de unga har som krav att det första jobbet ska innebära flexibilitet gällande hur, var och när man arbetar. Dessa parametrar kopplade till flexibilitet är mindre viktiga än lönen, som är en svårslagen kategori, men de har blivit mer populära, säger Felix Ulfenstedt.

 

”Relationer är fortfarande viktigt”
Akavias nya Efter examen-rapport visar alltså att digitala verktyg som Linkedin numera är den vanligaste vägen till första jobbet för nyexade akademiker, men Johanna Flanke, generalsekreterare för Sveriges HR-förening, tror inte att personliga kontakter kommer att bli mindre viktiga framöver på den svenska arbetsmarknaden.

– Vi är alla i behov av människor som kan öppna dörrar för oss, relationer är viktigt. Däremot skapar digitaliseringen större kontaktytor, även om de inte nödvändigtvis är personliga i ett initialt skede. Jag hoppas att det kan utmana det som har varit den negativa aspekten med ett så stort fokus på personliga kontakter, så att det i stället är kandidatens kompetens som står i fokus.

Kan personliga kontakter innebära en gräddfil i vissa fall, menar du?

Johanna Flanke Foto: Karl Nordlunc–  Jag menar att vi alla har bias och risken finns att vi inte ser alla potentiella kandidater om vi fokuserar på personer i samma kontaktnät där man har tidigare relationer, säger Johanna Flanke.

 

Svårt att hitta talanger
Johanna Flanke anser inte att det ena nödvändigtvis behöver utesluta det andra. Linkedin och andra digitala plattformar kan snarare underlätta skapandet av personliga kontakter i samband med jakten på jobb.

Aldrig tidigare har det varit så lätt att komma i kontakt med, delta eller bli inbjuden i nätverk som kan hjälpa dig vidare i karriären. Vad som tidigare krävde luncher och introduktionsbrev för att komma fram till rätt person går i dag på ett ögonblick genom exempelvis Linkedin. Du kan i princip kontakta vem som helst, var som helst, när som helst, säger hon och tillägger:

– Linkedin och andra plattformar har blivit som ett levande pulserande cv som nog ingen rekryteringsfirma går förbi. Det är ju också en kanal som allt fler unga söker sig till. Men det gäller även att hålla koll på utvecklingen inom AI där nya innovationer poppar upp hela tiden. Idag är det mer fokus på kandidatupplevelsen under rekryteringsprocessen än tidigare då det är svårt att hitta och attrahera talanger, framförallt inom vissa kompetensområden.

 

Ungas krav på balans i livet
Akavias nya rapport visar också att fackförbundets nyexade medlemmar i hög grad prioriterar balans mellan arbete och fritid samt flexibel arbetstid vid sökandet efter första jobbet. Detta är inte något som förvånar Johanna Flanke. Hon berättar om en undersökning från konsultjätten Deloitte som visar att majoriteten av dagens unga – som brukar kallas för Generation Z – vill ha möjlighet till hybridarbete.

– Det är en genomgående trend. Det handlar inte nödvändigtvis om att välja bort det fysiska kontoret utan om att möjligheten att arbeta på distans ska finnas där. Samma undersökning slog också fast att work/life-balance var det man prioriterade allra högst hos en arbetsgivare, säger hon och fortsätter:

–  Internet och sociala medier har krympt världen. Vi har fler möjligheter än någonsin – varför nöja sig med det näst bästa? Dessutom är kompetensbristen ett växande problem i Sverige, vilket naturligtvis spär på det faktum att vi går in i en tid då det är arbetstagarens marknad.

Hur kan man då dra nytta av digitaliseringen när man söker jobb som ung?

– Förr i världen var det en envägskommunikation. Vad ett företag sa att de var, det blev också bilden utåt. I dag är vi bara en googling bort från att veta allt om företaget och dess värderingar och kultur, men också vilka nyckelpersonerna är eller vad medarbetarna tycker. Det är en transparens som är helt ny.