Om du är ny på arbetsmarknaden kan det verka avskräckande när många utannonserade jobb som du är intresserad av ställer krav på tidigare erfarenheter. Men stirra dig inte blind på sådana krav, utan tänk lite mer kreativt kring hur du presenterar dig och skicka en ansökan ändå. Det rekommenderar Emma Ehnevid, Business Area Manager Finance på Academic Work.

– Allt handlar om hur du paketerar det. Om du fokuserar på dina färdigheter kan bristen på erfarenheter bli mindre viktig. Även om det kanske kräver lite mer tid och självförtroende att skriva ett sånt CV än att följa de vanliga mallarna, säger hon.

Det första steget är ändå att noggrant fundera igenom vad som skulle kunna sättas upp som erfarenheter i din ansökan. Och då gäller det att tänka fritt. Ta med allt från arbete i studentföreningar och uppdrag som fotbollstränare till praktikplatser och enkla extrajobb.

– Sedan gäller det att skala bort det som är oviktigt, men det är inte en självklar process. Utgå från att du ska lägga fokus på de senaste åren, och var samtidigt öppen för att exempelvis ett tidigare engagemang i en ideell förening kan vara relevant. Det beror på vad du kan peka på att du åstadkommit eller fått med dig därifrån.

Koppla dina personliga egenskaper till dina färdigheter

Hon konstaterar att det går alldeles utmärkt att inleda ditt CV med en kort presentation av dig, inte minst eftersom många företag går ifrån önskemålet om ett personligt brev. Men välj då att koppla dina personliga egenskaper till dina färdigheter och erfarenheter så att det du lyfter är relevant för ansökan.

– Det kan vara mycket värdefullt att lägga ner en del möda på en bra presentationstext. Lyft fram några färdigheter och personliga egenskaper, men låt det vara kortfattat. I nästa del av CV:t kan du sedan utveckla dessa – men bara om du kan styrka dem med något exempel på hur du har haft nytta av det tidigare eller varifrån du har fått en viss färdighet. Kanske finns det konkreta prestationer som du kan berätta om, men fortfarande i ett kort format.

Om det finns exempel från din utbildning där du har gjort något utöver det givna studieprogrammet kan det också vara värt att peka på.

– Det allra viktigaste när du skriver ditt CV, speciellt om du inte har så många erfarenheter att peka på, är ändå att du anpassar det till den aktuella tjänsten. Vad är viktigast just här? Vad kan vara attraktivt för det här företaget? Det kan vara rätt skilda saker i din bakgrund som du lyfter fram i de olika ansökningarna.

Gör en spontanansökan  och kolla upp traineeprogram

Emma Ehnevid tipsar också om att se om det går att ta en annan väg in i det företag eller den bransch som du är intresserad av.

– Det kanske trots allt inte är aktuellt att satsa på en speciell tjänst som är utlyst, men då kan du göra en spontanansökan och höra dig för hur de jobbar med trainee- och talangprogram. En sådan plats – även om den kanske innebär att du behöver bo på annan ort ett år eller så – kan vara mycket värdefull vad gäller såväl kontakter som erfarenheter.

Annars lyfter hon fram att du som är student bör ta tillvara alla möjligheter som står till buds för att samla på dig sådant som kan ge fördelar vid en rekrytering.

– En given sak är att dra nytta av att du ska göra ett exjobb eller skriva en uppsats kopplad till ett företag. Utgå från att du ska leverera en tjänst som de kan ha nytta av. Välj ett företag eller en bransch som verkligen intresserar dig, och försök sedan göra något som är så verklighetsförankrat och ”i tiden” som möjligt.

Extrajobb under studietiden kan ge plus i kanten när du ska söka jobb

Hon understryker också att alla extrajobb under studietiden kan komma att ge ”plus i kanten” så småningom.

– Det ger både erfarenheter och referenser, och visar att du är ambitiös. Dessutom kan även ett enkelt jobb göra att du kan försöka få konkreta insikter och lärdomar i de mer avancerade processerna. Berätta till exempel att du är intresserad av hur de arbetar på sin ekonomiavdelning, och kanske kan du få ”skugga” någon en dag. Det kan ge ytterligare kontakter och en hel del nyttiga kunskaper.

Dessutom ska du se till att skapa dig en tydlig profil på Linkedin, uppmanar Emma Ehnevid.

– Förutom att andra kan hitta dig den vägen så kan du följa intressanta arbetsgivare och nätverka med dem utan att de annonserar en tjänst. På Linkedin erbjuds också relevanta webbinarier och gratiskurser som du kan delta i för att lära dig något och nätverka på samma gång.

Dra nytta av gratisutbildningarna

Ett annat sätt att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden framöver är att dra nytta av olika specialiserade gratisutbildningar.

– Om du har kommit rätt långt i din utbildning, och har en bild av vad du vill ha för jobb när du tar examen, så kan du exempelvis undersöka vilka system som man ofta använder i den rollen. Kolla om det går att gå en online-kurs i systemen. Kanske kan du även skaffa dig någon form av certifikat eller licens.

Något som annars kommer att vara eftertraktat i de allra flesta yrken framöver är kunskaper i digitalisering generellt och AI i synnerhet, tipsar Emma Ehnevid.

– Vill du sticka ut ur mängden så kan en komplettering med kurser inom det området vara en bra investering, säger hon.

Läs också: Trendskiftet: ”De traditionella vägarna till jobb minskar”

Läs också: Sex strategier som ökar chansen att få rätt jobb efter studierna

Läs också: De valde att starta eget istället för att söka jobb

Knepen för att lättare få jobb när du saknar erfarenhet

Emma Ehnevid på Academic Work tipsar om hur du som är ny på arbetsmarknaden kan göra dig mer attraktiv hos företag och rekryterare.

När du söker jobb:

 1. Fokusera på dina färdigheter - och styrk dem med exempel.
 2. Många olika slags erfarenheter kan vara relevanta, exempelvis från studentkåren eller en ideell förening.
 3. Inled ditt cv med en mycket kortfattad presentation av dig.
 4. Anpassa alltid din ansökan till varje enskild tjänst du söker.

Under studietiden:

 1. Gör exjobb eller uppsats hos ett företag som du vill jobba hos.
 2. Extrajobb kan ge referenser och visa att du är ambitiös.
 3. Hör dig för i organisationen som du jobbar extra hos. Kanske finns det uppgifter eller processer på andra avdelningar och som du kan få vara med på och få en förståelse för, och som därmed ger erfarenheter och attraktiva kunskaper. 
 4. Dra nytta av specialiserade gratisutbildningar – gärna kring digitalisering eller AI.

Första jobbet? Kolla upp det här

Text: Jessica Josefsson,

När du står inför ditt första jobb efter examen är det viktigt att ta reda på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. 
– Om det inte finns, är det nämligen en rad saker du måste kontrollera och förhandla själv, säger Jonas Lidberg, förhandlare och rådgivare på Akavia.

Ett kollektivavtal kännetecknas av att fackförbund har förhandlat fram villkor och förhållanden i en specifik bransch för medlemmarnas räkning. Förutom att undersöka om det finns ett kollektivavtal hos arbetsgivaren du är intresserad av, är det också viktigt att ta reda på vad det i så fall innebär. 

– Det är viktigt att du känner till vilka förmåner som finns för dig som arbetstagare, säger Jonas Lidberg.

Kollektivavtalet tar till exempel hand om många löneförmåner och anställningsvillkor. 

– Det handlar bland annat om avsättning till tjänstepension, antal semesterdagar, sjuk­lönetillägg, föräldraledighetstillägg och oändligt mycket mer, förklarar han. 

Det finns inga krav om att bolag ska vara bundet av ett kollektivavtal, men om arbetsgivaren inte har det måste du själv förhandla om villkoren. Du behöver också vara noga med att det framgår av ditt anställningsavtal att din lön ska revideras årligen samt vilka försäkringar du omfattas av.

På Akavias hemsida kan du se vilka som tecknat kollektivavtal inom den privata sektorn. 

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

 

Tre viktiga frågor när du söker jobb

Att vara nyutexaminerad och kastas ut på arbetsmarknaden är inte alltid helt enkelt. Jonas Lidberg ger dig svaren på vanliga – och viktiga – frågor när du är i färd med att hitta jobb.

Jag är mitt inne i en ansökningsprocess för ett jobb jag gärna vill ha. Vad ska jag ange för löneanspråk?

Jonas Lidberg svarar: Vi har inga ingångslöner i våra löneavtal, utan Akavias uppfattning är att lönerna ska vara individuella och differentierade utifrån medlemmens erfarenheter. Här kan jag bara betona vikten av att förbereda sig innan.

Hur lång kan en prov- eller visstidsanställning vara?  

Jonas Lidberg svarar: Arbetsgivaren har möjlighet att provanställa en medarbetare i sex månader, men arbetsgivaren har också rätt att visstidsanställa medarbetare i upp till två år. Då är det viktigt att det framgår i avtalet att anställningen är uppsägningsbar, ifall man under den perioden får ett ännu bättre erbjudande.

Och en fråga att ställa till dig själv: är vi överens om vad rollen innebär?

Jonas Lidbergs kommentar: Den här frågan är jätteviktig. Det är inte ovanligt att medlemmar kontaktar oss för att berätta att rollen inte är vad man tänkt sig. Därför är det viktigt att ställa kontroll­frågor och dela synen du själv har så att ni verkligen är överens om vad rollen innebär.

Fakta om kollektivavtal:

 • Kollektivavtalet finns till för att du och dina arbetskamrater inte ska tvingas konkurrera om jobben genom att acceptera lägre och lägre löner eller sämre och sämre arbets­villkor. Kort sagt: det förhindrar bland annat lönedumpning.
 • Akavia och arbetsgivarna förhandlar regelbundet om kollektivavtalen. Hur länge avtalen gäller beror på vad parterna har kommit fram till.
 • Ett centralt avtal förhandlas fram mellan Akavia centralt och en arbetsgivarorganisation. Det här kallas också för ett branschavtal.
 • Den lokala föreningen på arbetsplatsen kan också förhandla fram lokala kollektivavtal som gäller enbart hos den arbetsgivaren. 

Läs också: Kolla jobbavtalet - innan du tackar ja!