För Caroline Roumi började allt med ett nyhetsbrev från dåvarande Juseks studerandesektion, där man försökte locka studenter att gå med i styrelsen.

– Det stod att man skulle få lära sig mer om bland annat styrelsearbete, nätverksbygge, förhandlingsstrategier, motionsskrivning och lagarbete. Men det stod också att man skulle få ökat självförtroende.

Det sista vill Caroline Roumi trycka lite extra på. För henne innebar styrelsearbetet en betydande självförtroendeboost.

– Jag tror inte att jag hade varit där jag är idag, om det inte vore för Jusek. Jag vågar vara mig själv i en konservativ bransch. Både mitt självförtroende och min självkänsla växte i och med styrelsearbetet inom dåvarande Jusek.

Läs också: Student - så unviker du zoomtrötthet

Alla vågar inte vara sig själva

Och det är inte alltid fallet hos unga juriststudenter. Caroline Roumi berättar om osäkerheten många nya studenter känner: Kommer jag att få ett jobb? Hur ska jag vara för att inte bli bortvald? Vågar jag vara mig själv?

– För mig innebar styrelsetiden att jag lärde mig att våga vara mig själv. Att våga göra det jag vill och söka det jobb jag vill ha. Det är jag som väljer min arbetsgivare, inte tvärt om.

Caroline Roumi började som styrelseledamot och därefter som vice ordförande inom dåvarande Juseks studentstyrelse, det som numera är Akavia. Redan på sin första Saco studentrådskongress skapade hon ett stort och viktigt nätverk med människor från olika branscher. Kontakter som både delar med sig av kunskaper om sina branscher, och som kan ge konkreta karriärtips.

Läs också: Så får du bästa villkoren som nyexad

Mot slutet av sina studier blev hon invald i Juseks förbundsstyrelse där hon äntligen fick sitta vid vuxenbordet.

Praktiskt komplement till teorin

För Caroline Roumi blev styrelsearbetet en extra pusselbit i utbildningen som bidrog med insyn inför det stundande yrkeslivet.

– Om man pluggar ett så teoretisk ämne som juridik, ger styrelsearbetet ett mervärde: en praktisk tillämpning och övning inför livet efter studierna.

Om Caroline Roumi

Examensår: 2020

Arbetar idag som biträdande jurist på Advokatfirman Treschow & Partner.

Ordinarie styrelseledamot, 2017 - 2019
Vice ordförande i Juseks studerandesektion 2019 - 2020
Ordinarie ledamot inom Juseks förbundsstyrelse, 2019 - 2020.

Favoriträttsområde(n): Affärsjuridik, arbetsrätt, mänskliga rättigheter samt straff- och processrätt.

Hjärtefrågor inom engagemanget under studietiden: Likvärdig utbildning och förutsättningar för praktik oavsett lärosäte. Ökad samverkan mellan Studenthälsan och lärosäten till främjande av fysisk samt psykisk hälsa. Jämställdhet inom studie- och yrkeslivet.

Läs också: Hans roll är att få upp studenternas frågor på agendan

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.