Som nyutexaminerad jurist kunde Gina Samaan snabbt konstatera att advokatskrået var mansdominerat. Det gällde i särskilt hög grad brottmål. Det fanns en bild av hur en försvarsadvokat ser ut, och den stämde inte in på henne. Något behövde göras.

– Jag är helt övertygad om att det behövs fler kvinnor i advokatkåren för att jämna ut obalansen, säger Gina Samaan. Och för att åstadkomma det behövs information och kunskap om vad yrket innebär.

Läs också: Årets justitia 2020

En sådan informationskampanj har en del fördomar att brottas med: till exempel att kvinnor är mer empatiska och därför passar bättre som målsägarbiträden än som försvarare. Men också att många unga jurister har inpräntat i sig att arbetet som försvarsadvokat innebär orimliga arbetstider och arbetsbelastning, och att det omöjliggör ett socialt liv och familj.

Gina Samaan, Årets justitia 2022.

I början av hösten 2020 startade därför Gina Samaan en Facebookgrupp, Ladies in Law, där kvinnliga juridikstuderande, jurister och advokater skulle kunna diskutera och fråga, utan att bli dömda. Facebookgruppen blev snabbt populär växte snabbt till ett nätverk med nära 2000 medlemmar.

Läs också: Årets justitia 2021

– Syftet med nätverket är att sprida kunskap och inspirerar med föreläsningar, ordna nätverksträffar, och erbjuda ett forum där man kan diskutera allt från högt till lågt: löner, jobbtips, arbetsrättsproblem och föräldraledighet. Både hur det borde vara på arbetsplatser och hur det faktiskt är. På min arbetsplats har jag kollegor jag kan prata med och det finns ett skyddsnät, men jag vet att många saknar det. Med nätverket vill jag erbjuda det till andra.

Läs också: Så nätverkar juriststudenter

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

Juryns motivering till Årets justitia 2022

"Vinnaren av Årets Justitia har genom sitt engagemang och sin målmedvetenhet visat en imponerande vilja att verka för ökad jämställdhet. Hon har skapat en plattform där kvinnor med olika erfarenheter lyfter och inspirerar varandra. Där deras samhörighet stärks, och där de gemensamt kan motverka förhärskande normer inom advokatskrået, som sedan länge borde ha förändrats. Plattformen är viktig för såväl kvinnor som arbetar med brottmål och humanjuridik som för juriststudenter, som ges ett brett nätverk av förebilder. Hennes jämställdhetsarbete bidrar på ett konkret sätt till att bygga långsiktiga och hållbara strukturer för att skapa förändring. På så sätt har hon uthålligt och systematiskt arbetat för ökad jämställdhet inom en mansdominerad bransch.”

Gina Samaan

  • Juristexamen från Stockholms universitet 2016.
  • Anställd som biträdande jurist av advokatfirman De Basso 2017.
  • Advokat mars 2020.
  • Startade nätverket Ladies in Law i augusti 2020.
  • Årets Justitia maj 2022.

Om Årets Justitia

Årets Justitia delas ut till en person som gjort betydande insatser för jämställdheten i juristbranschen. Personen behöver vara jurist eller juriststudent. Vinnaren utses av en jury av jurister och andra branschpersoner. Bakom priset står en ideell stiftelse som drivs av juriststudenter.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.