Med drygt 350 anställda, varav 250 jurister runt om i Sverige, är Familjens Jurist landets största jurist­byrå inom familjejuridik. Lotta Dahlstrand ansvarar bland annat för vidareutbildning och kompetensutveckling av byråns jurister.

Lotta Dahlstrand.– Varje år tar vi fram utbildningsplaner inom tio aktuella områden. För 2021 är det bland annat ekonomisk familjerätt, barnrätt, internationell familjerätt, processrätt, affärsjuridik och fastig­hetsrätt. Områden delas därefter upp i tre svårighetsgrader: grund­nivåer, fortsättningsnivå och avancerad nivå. Ett internt kunskapsråd kvalitetssäkrar utbildningsplanerna.

Läs även: Så mycket tjänar jurister 2022

Går alla jurister igenom alla delar?
– Nej. För biträdande jurister är det ganska så strikt vilka kurser de ska gå under de första åren de arbetar här. Med stigande erfarenhet styr juristerna i högre grad själva, och utifrån sin specialisering, över vilka utbildningar de genomgår. Vi vill dock att alla ska kunna den ekonomiska familjerätten som är grunden i vår verksamhet.

Tillsammans med sin chef bedömer varje enskild jurist årligen vilken nivå hen befinner sig på inom respektive område och vilket utbildningsbehov hen har.

– Vi har digitala system där jurister kan kartlägga sig själva och se sin egen utveckling. Centralt kan vi följa kompetensutvecklingen på varje enskilt kontor, men även inom företaget.

Läs också: "Vi arbetar på bred front för att uppnå en jämnare könsfördelning på byrån"

Målet är mellan 25 och 40 utbildningstimmar per jurist och år.

– Även våra övriga anställda, till exempel chefer, sekreterare och boutredare, deltar i olika utbildningar, dock med något mer fria utbildningsplaner än för juristerna.

Hon säger att god kompetens­utveckling är helt avgörande för företagets framtid – precis som i andra kompetensintensiva branscher.

– Både för att utveckla våra medarbetare, för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att vi ska kunna utveckla våra affärer. För många av våra samarbetspartners är det viktigt att vi har kvalitetssäkrade jurister.

Hur har det fungerat med kompetensutvecklingen under pandemin?

– Vi var relativt väl förberedda. Eftersom vi är utspridda över hela landet är många av våra utbildningar digitala sedan tidigare och har inte påverkats i någon större utsträckning.

Läs också: Konsten att lära sig nya saker utan Google 

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning