VAD GÖR MAN när allt mycket blir dyrare? En bra lösning är att sätta sig ner och fundera igenom sin ekonomi. Men undvik att gå i den vanliga fällan att bara försöka få ner alla kostnader till varje pris. Fundera också på vilken påverkan olika oförutsägbara händelser skulle ha.

”KÖPA SIG TRYGGHET”
HAR DU ETT BRA STÖD
om du blir sjukskriven, skadar dig eller vid dödsfall i familjen? Det finns en lösning, förklarar Thomas Nystedt, försäkringsexpert på Skandia: - Försäkring är ett sätt att köpa sig trygghet. Betala en mindre summa varje månad för att få hjälp med en större kostnad om något sker. Ett misstag är att säga upp försäkringar nu för att dra ned kostnaden, det kan bli kostsamt på sikt och det kräver att du har en större sparad buffert, säger han.

MED RÄTT FÖRSÄKRING kan du ge din familj en tryggare vardag. Du får ett bra skydd och kan känna trygghet om något skulle hända, till exempel om du blir sjukskriven eller skadar dig.

WIN-WIN FÖR ALLA
 FÖRSÄKRINGARNA BETALAS
av dig och erbjuds med rabatt – eftersom det är många medlemmar som tecknar gruppförsäkring blir det möjligt att erbjuda försäkringar till ett förmånligt pris. En win-win för alla. Grundtanken med försäkring är att många går samman och den som drabbas får hjälp, det är alltså din medlemsgrupp som hjälps åt. Som medlem i Akavia kan även din partner köpa samma försäkringar till lika bra villkor som du. Har du barn kan du även teckna barnförsäkring och du betalar samma pris oavsett antal barn du har.

EXEMPEL PÅ FYRA BRA FÖRSÄKRINGAR ATT HA FÖR ÖKAD TRYGGHET:

Olycksfallsförsäkring Familj – ger skydd vid allvarliga skador som kanske leder till bestående men, och ersätter kostnader för vård och tandskador.

Livförsäkring – ger en extra trygghet och omtanke till familjen. Den kan vara skillnaden som gör att familjen kan bo kvar i huset eller bostadsrätten vid ett dödsfall.

Sjukförsäkring – ger varje månad ett extra belopp om du skulle bli långvarigt sjuk och inte kan jobba. Du får även tillgång till en kostnadsfri förebyggande hälsoförsäkring med samtalsstöd som en trygghet i vardagen.

Trygghetskapitalförsäkring – ger extra ekonomisk ersättning efter mycket lång sjukskrivning och vid vissa diagnoser, som cancer.

ERBJUDANDE FRÅN SKANDIA TILL AKAVIAS MEDLEMMAR

Som medlem i Akavia har du möjlighet att köpa fyra gruppförsäkringar till ett förmånligt pris som ger dig ökad trygghet.

Gör så här:
1. Gå in på skandia.se/grupp och logga in, ange avtalsnummer 8050
2. Se om du har en gruppförsäkring via Akavia. Om inte ansök och lägg till försäkringar utifrån dina behov.
3. Addera försäkringar för din partner och barn om du önskar.
Läs mer och ansök på skandia.se/grupp


TEXT: SKANDIA