Som redovisningskonsult ska du vara proaktiv. Det framgår av både Reko och Rex. Att förflytta redovisningskonsultrollen mot att i högre grad bli rådgivande är en diskussion som pågått länge.

Men trots att insikten om fördelarna med en sådan förflyttning inte är ny låter genomförandet vänta på sig. Orsakerna är intressanta att analysera, men ännu mer spännande är att resonera kring vad vi kan göra åt det.

Sprid ansvaret för analys, rådgivning och affärsinsikter

Det är inte bara chefens uppgift att integrera rådgivning i erbjudandet. Alla anställda, även nyanställda och praktikanter, behöver vara väl medvetna om att det proaktiva, rådgivande perspektivet är en central del av uppdraget.

Camilla Einarsson, Wolters KluwerSätt lagom utmanande, tydliga mål för varje medarbetare. Det kan till exempel vara att se över kundens val av regelverk under året eller undersöka om ni kan stötta med en mer detaljerad resultatuppföljning under de kommande sex månaderna.

Befintliga system kan ofta nyttjas mycket bättre. Vad finns det för affärsmöjligheter i era boksluts- eller skatteprogram? Mer avancerade lösningar, såsom Capego, erbjuder exempelvis inkomstplanering för enskilda firmor, beräkningar för optimala löneuttag och möjlighet till förfinade periodrapporter.

Läs mer om Wolters Kluwers lösningar för ekonomi

För att ta analys och affärsinsikter till nästa nivå finns det program som är specialiserade på just detta. Finsit från Wolters Kluwer är ett exempel på hur du, som redovisningskonsult eller ekonomiansvarig, enkelt kan kommunicera finansiella analyser, nyckeltal och prognoser till ledning eller kund. På så sätt hjälper du din uppdragsgivare att fatta välgrundade beslut och få en överblick över företagets ekonomiska situation, i realtid.

Undersök var stöttning behövs

Kom ihåg att rådgivningstjänster kan säljas in även om det som föreslås inte ligger inom ramen för just din kompetens. Skatt är exempelvis ett område med väldigt stor potential när det kommer till att sälja rådgivningstjänster. Med lite inventering bland dina kollegor går det ofta att hitta lösningar.

Det finns även stöd att få på skatteområdet. Ett exempel på det är Wolters Kluwers tjänst Skatteinformation, där några av landets ledande skatteexperter kan kvalitetssäkra svaren, så att du kan känna dig trygg i din dialog med slutkunden.

Gör det tillsammans med kund eller beställare

En del menar att slutkunden inte är mogen att ta emot rapporter digitalt eller att förstå olika typer av analyser. Så kan det säkert vara ibland, men för det mesta tror jag att det är att underskatta kunden. Men om så är fallet, borde vi inte då ta kunden i handen och se till att den blir redo?

Att välja bort digitala verktyg innebär att säga nej till möjligheten att skapa större kundnytta, göra mer affärer och hamna högre upp i värdekedjan. Det vinner ingen på.

Din kompetens kan bidra till affärsutveckling

Var stolt över din kompetens och tänk på vad den kan bidra med när det gäller företags affärsutveckling! Att en arbetsuppgift går snabbt och enkelt för dig att genomföra betyder inte att värdet är lågt. Snarare tvärtom. Det är hög tid att du blir den rådgivare du har alla möjligheter att vara.

1. Börja där du står och nyttja de verktyg du har på bästa tänkbara sätt.

2. Var proaktiv och hitta fler affärsmöjligheter genom rådgivning.

3. Undersök vilka nya digitala verktyg som gör det möjligt att bredda ditt erbjudande och sälja fler tjänster.

4. Nu är det upp till dig att dra nytta av de förutsättningar som finns tillgängliga!

Text: Camilla Einarsson, Produktspecialist, Wolters Kluwer