Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsmiljö

Arbetet med growth mindset ger utdelning

Publicerad

Uppdaterad

Topplacering i en stor arbetsgivarundersökning och ett ekonomiskt rekordår 2019. Arbetet med growth mindset har gett god utdelning för svenska Midroc. Liselotte Jernberg Bate, kulturchef och verksamhetsansvarig för Midroc Business School, har anledning att vara nöjd. 

Samhälls- och industriutvecklings­bolaget Midroc vill vara en av landets bästa arbetsgivare. Ambitionen är att förena det stora bolagets långsiktighet och trygghet med det lilla företagets korta beslutsvägar och familjaritet. Ett growth mindset är den självklara utgångspunkten i arbetet att involvera alla med­arbetare i bolagets kärnvärden.

– Jag tror alla människor har möjlighet att växa och utvecklas, även om rädslan ibland kan vara större än lusten. I dag behöver alla organisationer satsa på utveckling för att stötta medarbetarnas förmåga att navigera i allt mer komplexa situationer, säger Liselotte Jernberg Bate.

Det övergripande fokuset är individ-, ledarskaps- och grupputveckling. Sedan 2008 har chefer med personalansvar genomgått en omfattande ledarskaps­utbildning. Parallellt med detta har samt­liga medarbetare haft möjlighet att gå på
en ”medarbetskapsdag” där de utbildas i reflektions- och dialogverktyg som kart­lägger individens drivkrafter och konflikt­beteenden. Andra verktyg är feedback och gruppdynamiska processer. Alla medarbetare utbildas i samma verktyg.

– Alla medarbetare ska ha möjlighet att växa till sin fulla potential. Strukturen i organisationen behöver stötta idén om utveckling, annars fungerar det inte. Är du driven och vill utvecklas finns stora möjligheter till utveckling hos oss inom Midroc, både vad gäller utbildning men också att bredda kunskaperna genom att jobba med olika typer av projekt.

 

Och arbetet bär frukt. I Universums undersökning av Sveriges bästa arbetsgivare röstades bolaget fram som nummer ett bland de egna medarbetarna. Andra positiva effekter är låg personal­omsättning, hög trivsel samt att 2019 blev ett ekonomiskt rekordår.

– Min tes är att när ledningen även fokuserar på att alla medarbetare ska utvecklas, så tar också medarbetarna ett ännu större ansvar för att bidra till verksamhetens utveckling. Då följer lönsamheten som ett resultat av den utvecklingen. Trygghet kommer ur förtroende och det skapar du som chef när du är trygg i dig själv och står modell för det goda ledarskapet. Det krävs transparens, öppenhet och trygghet för att alla med­arbetare ska våga och vilja växa, konstaterar Liselotte Jernberg Bate.

 

Publicerad

Uppdaterad