Efter 20 år i näringslivet beslutade sig civilekonomen Catharina Sjögren Froborg för att bidra till utvecklingen av företag och människorna i organisationerna med professionell coaching. 

Nyligen kom boken “Arbeta mindre, lev mer! Så utvecklar du din själsliga intelligens, SQ.

Läs också: Därför ska du vara en snäll chef 

Genom att ställa grundläggande coachande frågor såsom hur, när var, vem, varför börjar du  förstå saker och se kärnan och inte bara skrapa på ytan, understryker Catharina Sjögren Froborg.              

Har SQ blivit en trend?

Arbeta mindre - Lev mer!

- SQ kommer upp allt mer på agendan både bland bolagen och människorna i dem. Många känner att de ibland förlorar fotfästet, de springer allt snabbare, medmänsklighet och värderingar blir lidande och det känns som att något fattas. SQ omfamnar helheten. Ju snabbare vi springer desto viktigare är det att vi får grunda i helheten. Det är viktigt med balans mellan tanke, kropp och själ. 

Vad betyder SQ för affärslivet, chefer och medarbetare?
 -Enligt World Economic Forum 2022 är rätt värderingar det viktigaste för de flesta medarbetare. Att vara ett värderingsstarkt bolag gör det lätt att attrahera och behålla medarbetare samt undvika sjukskrivningar. Då skapas motivation och enastående hållbara resultat. Företagen behöver ledas värderingsstyrt.

Läs också: Så fungerar Silicon Valleymetoden som boostar vinsten

- Det ska finnas en mening, ett syfte som medarbetaren kan identifiera sig med, chefen måste hitta vad det är hos varje medarbetare och tillåta misstag. Det ska finnas ett “growth mindset”, dvs att du får lära av misstag, ett helikopterperspektiv och det ska ledas av medkänsla, vilket betyder empati men inte tycka synd om, slår hon fast.       

Tittar chefen på vad som ger varje individ mening ger det mycket större engagemang och motivation, konstaterar hon

- Bolagen ska vara vinstdrivande, men tappar personalen engagemanget blir de inte det. Vill de ha lojala superdrivna självgående medarbetare måste arbetet vara meningsfullt. Fler och fler bolag inser vikten av detta och lägger nu resurser på att utbilda personalen i SQ, “Growth mindset”, situationsanpassat ledarskap etcetera. Chefer måste känna sig själva för att leda andra.

- IQ finns i datorerna, EQ har högre däggdjur, men SQ är unikt för oss människor, men också de som gör oss vilsna om vi inte bottnar i oss själva. SQ uppfattas efter 30 år fortfarande som flum men det är tvärtom, det är det som gör att vi kan fortsätta växa och utvecklas.  

Vilken är den stora utmaningen att nå SQ?
-Att vi inte har tid att leva livet, reflektera och ta in insikter. Vi springer bara snabbare i stället för att stanna upp och använda möjligheterna smartare. Vi och företagen måste tänka om.

Själslig intelligens är inte bara ett sätt att tänka. Det är ett sätt att vara, agera och känna som slutligen omvandlar dig både som person och i yrkeslivet, avslutar hon.

Boken är utgiven på Ekerlids Förlag.

SQ har blivit ett need to know begrepp 2022. EQ är det man känner och IQ handlar om det rationella tänkandet. SQ är helheten, meningen, syftet och värderingen av det vi är och gör. SQ handlar om vem du är, bygger på och består av de båda andra intelligenserna.   

-Vi måste hitta vår innersta drivkraft, meningen i arbetet och livet. Många har rationaliserat bort det och förr eller senare uppstår därför ett tomrum och vi mår och presterar sämre.  

Catharina Sjögren Froborg har jobbat med ledarskapsutveckling i såväl stora internationella företag som mindre specialinriktade bolag. Den stora förändringen kommer först när de nått den innersta kärnan, och det är först då den kan bli varaktig, konstaterar hon. 

I sin coaching jobbar hon just med att få medarbetare, chefer och företag att utveckla och nå sin fulla potential genom att utnyttja alla sina intelligenser: IQ, EQ och SQ, dvs utveckla tänkandet och det rationella (IQ), känslorna (EQ) och sitt varande och den de är (SQ). 

Läs också: Otydliga mandat klämmer chefer mellan medarbetare och ledning

Hon illustrerar bygget av själslig intelligens med en pyramid i fyra våningar. I grunden behövs självkännedom. Denna kan utvecklas och bör byggas på med medvetenhet om andra.

- Konflikter beror ofta på att man utgår från sig själv. Blir du medveten kan du kommunicera och bete dig på ett helt annat sätt. På den tredje nivån börjar den personliga utvecklingen.  Det gäller att hitta en balans och vad som är rätt för dig. Då kan du arbeta smartare. 

-Gör du det du vill, det som engagerar och motiverar dig blir resultatet bättre, det går snabbare och du får tid över till annat. På den fjärde nivån kan du öka och utveckla din SQ.

I sin bok presenterar hon tio nycklar för själslig intelligens, se separat ruta. 

- Jag ger tio nycklar att förhålla sig till. Den första är: Vad är meningen, syftet  med livet? Det gäller att se sin mening i livet, ett större mönster av tillhörighet och en helhet. För det andra behöver du ha självkännedom, då vet du lättare vad som motiverar och driver dig, vad du tror på innerst inne. För det tredje behöver du agera och leva enligt dina värderingar.

-Det gäller att vara närvarande i nuet och träna fokus för att inte vara fast i görande, då blir du mer effektiv. Se inte misstag som misslyckande utan som en möjlighet att lära, ha ett helikopterperspektiv, då fastnar du inte i en situation eller ett problem utan får en större bild av hur du kan agera mest hållbart. Samtidigt gäller det att vara medkännande, försöka förstå andra, utan att tycka synd om dem. Känn tacksamhet och se fördelen med mångfald, råder hon.

Läs också: Expertens tips för bättre beslut

SQ:s tio nycklar

 1. Mening och högre syfte. Jag har en känsla av tillhörighet, ser de större mönstret och helheten.
 2. Självkännedom. Jag behöver veta vem jag och förstå mig själv för att därmed förstå andra.
 3. Värderingar. Mina värderingar är en inre livskompass. Jag agerar enligt mina värderingar.
 4. Närvaro, fokus och balans i livet. Genom närvaro och fokus kan jag arbeta effektivare och få mer tid till att leva.
 5. Läromästare - jag lär av misstag och motgångar. Jag växer och lär av mina misstag. Utmaningar ser jag som mina läromästare.
 6. Tacksamhet. Jag utvecklar min förmåga för tacksamhet, vilket skapar rätt fokus, energi och glädje.
 7. Medkänsla. Jag förstår och kan sätta mig in i andras situation utan att tycka synd om dem.
 8. Mångfald. Jag väljer att se styrkan i och fördelarna med att samarbeta och nyttja våra olikheter.
 9. Coachande förhållningssätt. Jag ställer coachande frågor för att se kärnan, istället för att skrapa på ytan.
 10. Helikopterperspektiv. Jag ser situationer och problem i ett vidare perspektiv genom att lyfta blicken.

Två avgörande tips för att lyckas med SQ

 • Du kan styra med tankens kraft. Det du fokuserar på och riktar din uppmärksamhet mot växer. Inom hjärnforskning talar man ”Neurons that fire together, wire together”.
 • Sätt ribban utmanande, men nåbar. Var optimistisk, men satsa lagom högt.  Om du satsar för högt och om målet är orimligt att nå från starten tappar du lusten och störtdyker i prestation. Om målet är utmanande, men ändå nåbart triggas vi.

Källa: Catharina Sjögren Froborg

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats