Det kanske låter som en förenkling. Men enligt den amerikanska ledarskapskonsulten Marcel Schwantes är det tre beslut som påverkar framgång i yrkeslivet mer än andra:

Att besluta sig för att inte tycka synd om sig själv; att inte omge sig med negativa människor och att inte ompröva och överanalysera fattade beslut.

Självömkan

Den första kan vara lite knepig. Att inte tycka synd om sig själv är svårt. För om man tycker synd om sig själv, jag då är det synd om en. Annars inte. Det är en djupt subjektiv känsla som kan te sig irrationell utifrån, men vad hjälper det.

I sin krönika i Inc citerar Marcel Schwantes en av guruerna i den amerikanska versionen av tv-serien Shark Tank, Barbara Corcoran. Hon menar att skillnaden mellan framgångsrika personer och andra är hur lång tid de lägger på att tycka synd om sig själva. I stället bör man lära av sina misstag och gå vidare.

Gnällspikar

Att omge sig med positiva människor är inte heller alltid lätt. Det är så lätt att halka in i en överdrivet kritisk, felsökande och negativ jargong. Men på sikt är den typen av analys hämmande. Marcel Schwantes föreslår att man lägger märke till kollegernas språkbruk. Hur låter de? Är det berömda glaset halvfullt eller halvtomt. Vilka samtal lyfter och peppar, och vilka drar ned oss i dyster apati?

Släpp sargen

Att våga ta steget när beslutet är fattat, utan att ompröva eller överanalysera, är det tredje förhållningssättet som tas upp i krönikan. Det handlar om att våga lita på sig själv, acceptera ovissheten och bara köra på. Framgångsrika personer vågar släppa bassängkanten och ge sig ut på djupt vatten, förvissade om att de kommer att kunna simma när de inte längre bottnar.

Marcel Schwantes är författare, föreläsare och grundare av konsultföretaget Leadership from the Core. Krönikan i sin helhet kan läsas här:

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk