Det var i somras arbetstrenden ”quiet quitting” startade på TikTok och tog världen med storm. Upphovet bedöms bland annat vara coronapandemin och allt distansarbete.

– I samband med pandemin medförde distansarbetet att gränsdragningen blev lite mer otydlig för många. Arbetet blev gränslöst och det blev aldrig någon riktig fritid, säger Suzan Mobarke Hall.

Hon har följt fenomenet sedan hon först stötte på det som fråga till tidningen Aftonbladet, där hon svarar på läsarfrågor.

– Det verkar som att det mest är yngre människor som sysslar med det här. Trenden bedöms ha kommit som en motvikt efter pandemin, för att skapa en balans mellan jobb och privatliv och för att förebygga stress och utbrändhet.

Läs också: Kostnaden för att bli störd på jobbet

– Kanske som ett sätt att ta kontroll över arbetslivet efter pandemin.

Den svenska översättningen är ”tyst nedtrappning” och ger inte riktigt rätt bild av vad det innebär. ”Quiet quitting” handlar nämligen om att gå från jobbet på utsatt tid, ta regelbundna raster och be om mer lön för ökat ansvar.

Suzan Mobarke Hall.

– Det handlar om att man går till jobbet och bara gör det man förväntas göra, varken mer eller mindre och med minimal ansträngning, säger Suzan Mobarke Hall.

Det kanske är en självklarhet för många. Och kanske framför allt för ”generation Z”, generationen som växte upp efter millennieskiftet, som också är den största målgruppen för TikTok.

– Undersökningar har också visat att just den generationen inte är lika engagerade i arbetslivet, att de inte låter det ta lika stor plats som tidigare generationer.

Läs också: Baksidan med att vara perfektionist

Men handlar den nya trenden om dålig arbetsmoral eller är den ett sundhetstecken?

– Det finns två aspekter av det här. Den positiva är ju att den som använder ”quiet quitting” sätter gränser, att man värnar sitt privatliv och förebygger psykisk ohälsa, att man prioriterar vänner och familj på ledig tid.

Många som hon har pratat med om trenden upplever det som att de varje dag har en sorts deadline som gör dem mer fokuserade. När privatlivet lockar som en belönande effekt blir arbetstiden mer meningsfull, den höjer arbetstillfredsställelsen och får tydligare ramar.

– Och det i sin tur kan leda till ökad produktivitet, att man blir mer engagerad när man verkligen är på jobbet, jämfört med någon som tar på sig för mycket, blir stressad och tappar i produktivitet.

Läs också: En sak i taget är mest effektivt

Men ”quiet quitting” kan också användas på annat sätt som ger det en mer negativ klang.
– Det är lite mer passivt aggressivt: att göra så lite som möjligt bara för att, eller som hämnd för att man kanske egentligen inte trivs.

När det är ett allmänt missnöje bakom valet att vara en ”quiet quitter” bedömer Suzan Mobarke Hall att det kan vara negativt både för arbetsplatsen och för den enskilda medarbetaren.

– Då är det mer problematiskt och mer en ledarskapsfråga. När det används i stället för att ta en konstruktiv dialog med chefen om sitt missnöje.

När ”quiet quitting” används utifrån irritation, menar Suzan Mobarke Hall, att det är en stor risk att personen i fråga blir kvar på en arbetsplats den egentligen borde lämna.

– Därför är det så viktigt att fråga dig själv varför du gör det. Rannsaka dig själv. Vad bottnar det i?

Läs också: 6 tecken på att det är dags att byta jobb

Det är naturligtvis inte heller möjligt att använda sig av trenden på alla arbetsplatser. Beroende på arbetsplats, roll och uppgifter är det inte alla som kan gå hem i tid eller slå av jobbtelefonen på kvällen.

– Vissa professioner som jurister, läkare och lärare har kanske inte den möjligheten utan förväntas jobba övertid. Kulturen på arbetsplatsen avgör också om det är accepterat eller inte.

I USA, där Suzan Mobarke Hall har sitt andra hem, diskuteras det nu att trenden bara är för priviligierade grupper, att det bara är medarbetare med fast anställning som kan använda den.

– I USA är arbetsklimatet hårt med osäkra arbetsförhållanden, och för dem som har liten anställningstrygghet kan ”quiet quitting” vara riskabelt. Det har blivit ytterligare en statussymbol.

Kommer trenden ”quiet quitting” att leva kvar eller försvinna lika fort som den uppstått?
– Det beror nog helt på arbetsmarknadens svängningar – hur det ser ut med anställningstrygghet och folks privatekonomi, om man är rädd för att förlora jobbet till exempel.

Är det däremot stor efterfrågan på talanger tror Suzan Mobarke Hall att trenden kommer att leva vidare – och kanske till och med blir något som arbetsgivare lockar med.

– Att medarbetarna både kan göra karriär och ha privatliv, att balansen finns där från början, hade väl varit fantastiskt? säger hon.

Läs också: Byter du jobb (för) ofta? Undvik att bli en hoppjerka

Är du en ”quiet quitter”?

  • Du går hem exakt när arbetstiden är slut.
  • Du gör bara det som förväntas av dig.
  • Du säger nej till sådant som står utanför arbetsbeskrivningen.
  • Du går i väg på lunch, äter aldrig vid skrivbordet eller med jobbtelefonen tillgänglig.
  • Du tar alla raster som du har rätt till.
  • Du tar inga jobbsamtal och svarar inte på mejl efter arbetstid.