Till vardags är han enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning, där han bland annat arbetar med prognosfrågor.

Anders Ljungberg berättar att utgångspunkten inom myndigheten är att det inte ska finnas någon övertid.

– Vi ska klara verksamheten inom den ordinarie arbetstidens ram. Därutöver har vi ett flexsystem som gör att vi under vissa perioder kan arbeta lite mer utan att det blir övertid, men då är tanken att vi ska kompenseras genom att arbeta mindre
under andra perioder. Det fungerar i allmänhet bra. Vi har väldigt lite övertid.

– På analysavdelningen där jag arbetar har vi ganska långa ledtider och fasta punkter att förhålla oss till. Vi vet i allmänhet långt i förväg när olika arbeten ska vara klara och kan planera verksamheten efter det, vilket underlättar.

Läs även: Det nya kontorslivet

När coronapandemin på allvar slog till mot Sverige för ungefär ett år sedan ökade trycket snabbt mot analysavdelningen. En del medarbetare fick betydligt mer att göra än normalt och arbetade övertid.

– Speciella omständigheter kan göra att det blir blixtutryckningar och övertid. Men övertiden ska i sådana fall vara beordrad av arbetsgivaren.

Anders Ljungberg säger att många chefer, framför allt mellanchefer, befinner sig i en extra utsatt position.

– Som mellanchef har du förväntningar från två håll, dels från dina medarbetare, dels från din chef. Det är en situation som kan vara svår att hantera under normala omständigheter, men som är extra svår nu när vi är många som arbetar hemifrån. Den korta startsträckan till arbetet – egentligen ingen alls – gör att jag måste vara ännu bättre än tidigare på att sätta gränser för min arbetstid.

Läs även: Så mycket förlorar du på obetald övertid

– Jag tror nämligen att det är otroligt viktigt att jag som chef föregår med gott exempel. Om jag till exempel ofta arbetar kvällar och helger sänder det ut signalen att det är så som man förväntas göra på den här arbetsplatsen. Då kommer många medarbetare också att göra det.

Gör du det?

– Jag är noga med att sätta gränser och försöker föregå med gott exempel. Jag tror att det är extra viktigt när många arbetar hemifrån och det finns risk för att gränsen mellan jobb och fritid suddas ut.

Anders Ljungberg säger att han samtidigt är positiv till de ökade möjligheterna för honom själv och andra att åtminstone delvis bestämma över arbetstidens förläggning.

Läs även: Skapa struktur på jobbet

– Om jag eller någon annan mår bra av och frivilligt väljer att exempelvis under söndagar gå in och arbeta en timme för att förbereda sig inför arbetsveckan, ska man självklart kunna göra det. Då ska inte arbets­givaren förbjuda det och säga att jag bara får arbeta under normal arbetstid, säger han.

Finns det inga risker med den
nya tekniken och möjligheterna till distansarbete?

– Jo, och det ska vi vara medvetna om. För de flesta innebär detta enorma möjligheter och är inga problem, men för några kan det vara tvärtom. Jag tror därför att det är viktigt att man som chef inte hanterar alla medarbetare på samma sätt, utan gör individuella bedömningar. Vissa är bra på att själva sätta gränser, medan andra kan behöva hjälp för att det inte ska bli för mycket arbete.

– Det är viktigt att man på arbetsplatsen har ett öppet klimat där alla känner att man kan prata med sin chef om detta.