Fråga: Jag arbetar som verksjurist på en statlig myndighet. En av mina viktigare arbetsuppgifter handlar om regel­efterlevnad. Jag uppfattar att myndighetsledningen ibland inte lyssnar på mina bedömningar av rättsläget utan gör egna tolkningar.

Jag vill säkerställa att jag inte råkar illa ut om ledningen inte följer mina råd. Vad ska jag göra?

Läs också: Min nya chef styr med härskarteknik - vad ska jag göra?

Svar: Det händer att våra medlemmar får höra att de är bromsklossar och inte är flexibla. I din roll, som bland annat inkluderar regelefterlevnad, ska du inte vara flexibel. Det ligger i juristrollen att uppmärksamma ledningen om vilka rättsliga konsekvenser beslut kan få.

Anna Westling är förhandlare och rådgivare på Akavia, hon är också specialist på chefers utmaningar.

För det första ska du spara din konversation med ledningen i vilken det tydligt framkommer vilka konsekvenser som ett visst beslut kan få om myndigheten inte följer dina rekommendationer. Det gäller således att du dokumenterar noga så att du kan visa i efterhand vad du har sagt. Sedan är det viktigt att du tar upp frågan om din roll som jurist med din närmsta chef.

Läs också: Stängdes av från jobbet utan saklig grund

Du måste få förutsättning att verka i myndigheten. Märker du att du inte får något gehör från din chef eller från ledningen så kan det vara läge att fundera på om du vill arbeta kvar på arbetsplatsen eller om du ska söka dig vidare.Du är alltid välkommen att höra av dig till Akavias medlemsrådgivning om du vill diskutera din situation vidare.

Läs också: Konflikt på jobbet? Gör ditt jobb ändå så ökar chanserna till bra lösning för dig

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Anna Westling, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anna Westling är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.