Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsplats

Så kan du göra om du känner dig otrygg i jobbet

Publicerad

Känner du dig otrygg i ditt jobb? Här tipsar psykolog och säkerhetskonsult Alexander Tilly om vad du kan göra för att känna dig säkrare.

Vad du som individ kan göra om du riskerar att befinna dig i hotfulla situationer i arbetet, beror mycket på rollen och situationen, enligt Alexander Tilly, psykolog och säkerhetskonsult. 

Det viktigaste är dock att vara förberedd inför situationer som kan uppstå, uppger han.

—Förbered dig. Ju tryggare du är och ju lättare du kan kalla på hjälp desto enklare kan du ta dig därifrån. Ju bättre du är på att känna igen påtryckningsförsök desto tidigare kan du bryta för att inte hamna i ett pressat läge, framhåller Alexander Tilly.

—Det gäller att skaffa sig kunskap om riskbedömning, att förstå vad som är uttryck för frustration eller en riktigt hotbild för att kunna välja rätt åtgärder, understryker han.   

Hur man kommunicerar har ofta stor betydelse.

Läs även: Ministern "Vi ser över ökat skydd"

—I samtal kan man locka personen att säga mer och samla mer underlag både till en riskbedömning och  polisanmälan. Ett hot kanske inte speglar verkliga avsikter om det sker i affekt. Med rätt samtalsmetodik kan man skapa en lugnare situation, till exempel genom aktivt lyssnande eller avledning, säger han.

I många fall gäller det att tidigt markera, avbryta eller kalla på hjälp och att inte låta en hotfull situation gå för långt, understryker han.

—Ofta har man i sin yrkesroll väldigt fokus på arbetsuppgiften, ignorerar varningsklockor, och stannar kvar i en situation för att lösa sitt uppdrag. I en del verksamheter förlitar man sig på larm och lås och har inte tränat på att kommunicera under stress och saknar kunskap om riskbedömning och kan därför inte läsa av tidiga tecken på upptrappning, konstaterar Alexander Tilly.

Det gäller att kunna skilja på om personen drivs av ett tillfälligt känsloläge eller om det är målmedvetna beteenden, understryker han.

Läs även: Arbetsplatserna som är mest utsatta

—Starka känslor kan bidra till en farlig situation, men brukar samtidigt svalna efter ett tag. Det innebär att ett lugnt och vänligt bemötande kan lugna en situation. Andra, som använder påverkansförsök som till exempel hot utan att de är upprörda, behöver inte i första hand lugnas. Sådana hot minskar inte genom vänligt bemötande utan motverkas genom stor tydlighet och kännbara konsekvenser.      

Alexander Tilly anser att man alltid bör anmäla hot om våld och trakasserier.

—Jag träffar många som förklarar bort det som hänt, men det leder till normalisering. Många tänker att en anmälan inte leder någon vart och kan vara rädda för att det blir offentliga uppgifter under en rättsprocess. Organisationen behöver stötta och stå bakom den som anmäler hot i arbetet. 

Akavias undersökning visar att medlemmarna på Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Migrationsverket känner sig mest otrygga i sin yrkesutövning.

Rättshjälp från förbundsjurist

Om tvisten med arbetsgivaren inte går att lösa kan medlemmar ansöka om rättshjälp från förbundet för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd.

Rättshjälpen innebär att en förbundsjurist företräder medlem utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader.

Det innefattar inte kostnader för skiljeförfarande eller skadestånd som medlem själv döms att betala till arbetsgivaren.

Kontakta Akavias medlemsrådgivning för mer information.

 

Publicerad