Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Arbetsplats

Förnya jobbet med intraprenörskap

Publicerad

Förmåga att förnya är viktigare än någonsin. I många företag och organisationer finns det oförlöst intraprenöriell kraft som går att ta tillvara, inte minst genom att etablera bättre ”vägar” för idéerna.

Det är lätt att förknippa intraprenörskap med handlingskraftiga individer på ett företag eller en myndighet, men en viktig förutsättning för att lyckas är att organisationen har förmågan att hantera denna handlingskraft. Det konstaterar Katarina Blomkvist, doktor och grundare av Daily Innovation.

Katarina Blomkvist– Intraprenörskap handlar om förnyelse som skapar värde och konkurrenskraft, med de tillgångar som finns inom företaget. Förutom att det finns individer som har eller driver idéer så gäller det att det finns en systematik inom organisationen som gör att idéerna kan växa, säger hon.

Hon brukar se det som ”vägar” för idéerna i företaget, och tillsammans med medarbetarna skapar de den intraprenöriella kraften.

– Ofta mynnar denna kraft ut i en produkt eller tjänst, men det kan lika gärna handla om en organisatorisk förnyelse. Något som är nog så viktigt, det märktes inte minst under pandemin. Då krävdes det en hel del förnyelsekraft för att hantera de nya förutsättningarna för arbetet.

Som medlem kan du lyssna på docent Katarina Blomkvist på webbinarie. Se kalendariet.

När det gäller individerna – intraprenörerna – så menar Katarina Blomkvist att det finns några olika roller som man kan ha i dessa processer. 

– Det kan vara en person som kommer med idéer, och en annan som tar vid och stöttar – det som vi kallar intraprenöriellt ledarskap. Ledaren kan preparera, lyfta fram, uppmuntra och även skapa utrymme i budgeten för att till exempel ta fram en prototyp eller se till att det blir ett business case. Men det är förstås också fullt möjligt att det är samma person som har båda rollerna, säger hon.

Många gånger kommer den intraprenöriella kraften från medarbetare, men den kan också vara riktad åt andra hållet, det vill säga att till exempel styrelsen är initiativtagare.

– Sådana initiativ från styrelse och ledning är inte minst viktiga inom den stora gröna förnyelsen som pågår i samhället nu. Andra gånger, speciellt inom forskning och utveckling, kan det vara några få nyckelindivider som står för de starka drivkrafterna.  

Intraprenörskraft finns förstås inte naturligt i alla företag, utan det kan finnas behov av att locka fram och stärka den på olika sätt, konstaterar Katarina Blomkvist.

Läs även: Den lönsamma mångfalden

– Det första steget är att identifiera den intraprenöriella kraften och ”ta tempen” på organisationen. Då används ett forskningsbaserat digitalt verktyg där man fokuserar på både individerna och hur det ligger till med systematiken. Det blir en kartläggning och påvisar vilka delar som behöver stärkas.

Hon berättar att det finns sex olika drivkrafter i det här sammanhanget. Den första är att det finns en vilja och en målsättning; att företaget verkligen vill vara i framkant. Nästa är intraprenörerna, det vill säga att identifiera vilka individer som kan stå för det initiala idéarbetet.

– Sedan måste det finnas ledare som kan skapa utrymme och göra att idéerna kan tas vidare. De kallar jag för ”intraprenöriella champions”, säger hon.

Läs även: Väck din inre intraprenör

Därefter gäller det att gå in på företagets förutsättningar i form av strukturer – ”en mer decentraliserad struktur är mer gynnsam för intraprenörskap” – och kultur.

– Det är inte ovanligt med en kultur som gör det lättare för manliga medarbetare att komma fram med sina idéer. Det gör förstås i så fall att det är mycket intraprenöriell kraft som går till spillo.

Den sjätte och sista aspekten handlar om företagets rutiner. Det behöver finnas vägar att ta en idé från A till Ö, och de som arbetar intraprenöriellt måste känna till dem.

– Man kan se det som att den intraprenöriella kraften uppstår när två kugghjul – individerna och företagets förutsättningar – hakar i varandra och arbetar tillsammans.

Behovet av att identifiera, stärka och förlösa den intraprenöriella kraften har funnits i alla tider, menar Katarina Blomkvist. Men behovet har definitivt ökat.

Läs även: Utveckla ditt självledarskap med biohacks

– Företag har alltid behövt förnya sig, men nu måste det ske i en högre takt än någonsin. Digitaliseringen, den gröna förnyelsen och den globala konkurrens som svenska företag möter är tre faktorer som tillsammans gör att de här frågorna är viktigare än någonsin.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Publicerad