Traditionellt ledarskap brukar definieras som att en chef basar över gruppen. Men några företag har valt en annan väg. Än så länge är det ganska ovanligt, men Charlotte Holst och Karin Lundqvist både hoppas och tror på ett lyft för delat ledarskap.

– Det finns så många fördelar för affären, medarbetarna, teamet och den enskilde ledaren, säger Karin Lundqvist.

Öresundskraft har 400 medarbetare. Energibolaget, med anläggningar i Helsingborg och Ängelholm, står inför en stor omställning med att driva hållbarhet och samtidigt vara lönsamt. Vikande resultat i de traditionella basaffärerna måste täckas upp av nya erbjudanden.

– Vi har en omvärld som kännetecknas av att man behöver transformera sig. Som så många andra chefer fick vi det uppdraget, vilket är ett tufft jobb för en ensam chef. Du ska driva en stor förändring och samtidigt vara nära organisation och medarbetare.

Läs också: Gamla ledarskapsmodeller gäller inte längre

En affärsområdeschef har ofta mötestunga dagar. De insåg därför att det inte skulle vara görbart och föreslog för vd:n att tjänsten skulle delas.

– Han tyckte att det var en god och spännande idé att testa något nytt för att få ett annat resultat, säger hon. 

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

För att utmanas och bredda sig har duon undvikit att fastna i de ansvarsområden som de själva är bäst på. I stället har man växlat roller sinsemellan för att lära av varandra.

– Men vi har ändå arbetat strukturerat och med en kvartalsplanering där vi delat upp medarbetare och utvecklingsområden mellan oss. En poäng med delat ledarskap är att man kan ha ”händerna i syltburken” mer och förstå vad som händer – och själv hålla i förändringsprojekt, säger Charlotte Holst. 

När de tillträdde tjänsten fick de 2,5 år på sig att förbättra affären. Det lyckades och med resultatmålet i hamn väljer de att under våren gå vidare till en ny utmaning: en managementkonsultverksamhet inom samma bransch.

Vad krävs för att lyckas med ett delat ledarskap?
– Tillit och prestigelöshet. God kommunikation, transparent dialog och kompromissvillighet. Man måste ha en gemensam grundsyn och en vilja att göra varandra till stjärnor. Det finns ingen plats för det egna egot, säger Karin Lundqvist. 

De räknar upp flera fördelar med att dela på chefsjobbet. Bättre och tuffare beslut kan fattas snabbare – och som ledare finns det alltid någon att bolla med.

Läs också: Nya chefsroller ska ge ökad mångfald

Ser ni några fallgropar?
– Du kan inte dubbla överallt, utan måste kunna backa och lita på den andra. Ni blir snabbare, vilket kan medföra att ni springer lite fortare än den övriga organisationen, och kan trigga varandra att jobba för mycket. 

Granskning av chefers stress

Så mycket sjukare är kvinnliga chefer

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är kvinnliga chefer.
– Vårt sätt att arbeta i dag är ohållbart, säger Akavias ordförande Lee Wermelin som öppnar för att arbetsgivare bör rankas utifrån hur de arbetar med att minska den psykiska ohälsan. Akavia Aspekts granskning om chefer arbetssituation publicerades i maj 2022.

HR och personalchefer är mest sjukskrivna

Chefen som backade i karriären för sin hälsa

Chef och stressad – forskare eniga om att chefers arbetsmiljö saknar rutiner

Regeringen öppnar för sanktioner mot arbetsgivare som bryter mot psykisk arbetsmiljö

Otydliga mandat gör att chefer kläms mellan ledning och medarbetare

Läs också: Mellanchefers arbetsmiljö granskas i stor inspektionsinsats