Ordet ”intraprenör” myntades för många år sedan, men har än så länge fått förhållandevis begränsad spridning i Sverige. Det syftar helt enkelt på initiativrika och nyskapande anställda som identifierar och utvecklar nya affärsmöjligheter inom ett existerande företag, till skillnad från entreprenörer som själva drar i gång egna verksamheter.

En återkommande prövning för intraprenörer är att de identifierar nya produkter, tjänster eller marknader inom ramarna för en befintlig affärskultur som kanske har växt fram under många år. Därför kan det vara en del som betraktar intraprenören som ett hot, berättar forskaren Joakim Winborg för Akavia Aspekt.

– Det räcker inte med att besitta entreprenöriell förmåga utan intraprenören behöver också en förmåga och kunskap om hur de nya idéerna ska förankras och omsättas i ett företag som har en historia, en kultur och en redan existerande portfölj av produkter och tjänster, säger han.

Läs också: Så får du team att högprestera

Joakim Winborg har tillsammans med kollegan Gustav Hägg, båda verksamma forskare på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Lunds universitet, i en färsk studie undersökt de förmågor som studenter utvecklar efter en utbildning i intraprenörskap som inkluderar en projektorienterad praktik på ett företag.

I studien identifierades bland annat följande förmågor som studenterna utvecklade:

  1. En förmåga att jobba i team.
  2. Problemlösningsförmåga kopplat till intraprenörskapet.
  3. Ett självförtroende för att hantera den osäkerhet som är förknippad med att exempelvis utveckla nya produkter och tjänster.
  4. En medvetenhet om sina egna styrkor och svagheter.

Joakim Winborg menar att studenterna kommer att ha nytta av dessa förmågor i sina framtida karriärer.

– Det kommer alltid att finnas verksamheter som är skeptiska till förändring. Detta kan vara förmågor som gör att intraprenören får med sig företaget på resan framåt. Vi ser också att våra intraprenörsstudenter är eftertraktade på marknaden, säger han.

Läs också: Så hanterar du avundsjuka på jobbet

Även om det idag är ovanligt att själv kalla sig intraprenör finns intraprenörer på alla nivåer i företagen. Joakim Winborg understryker att det är A och O med en företagskultur som är öppen inför intraprenörernas idéer – och som är rustad för att ta tillvara på dem.

– Det hjälper inte att en enskild person har många idéer om det inte finns mottaglighet och ett stöd för dem i organisationen. Jag har ofta hört om anställda som presenterar idéer för sina chefer eller ledningar – men så händer inget efter det. Det är förödande för företaget. Risken är att de anställda tröttnar på att de nya idéerna inte testas i praktiken och i stället lämnar bolaget för att starta eget.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

Studenter med en intraprenöriell ambition bör gå en handlingsinriktad entreprenörskapsutbildning, menar Joakim Winborg.

– Den bästa utbildningen för framtida intraprenörer är den där de får möta visst motstånd i skarpa projekt ute på företagen. Då lär man sig det som är helt avgörande vid sidan av nytänkandet – att övertyga andra och jobba i team för att få med sig människor, säger han.

Joakim Winborg tror att intraprenörskapet kommer att bli allt viktigare i framtiden. Därmed kommer också intraprenörerna att bli mer och mer eftertraktade av bolagen.

– Intraprenören driver på innovation och förändring, och om ett företag inte förändrar och förnyar sig i en föränderlig omvärld kan det till slut få problem att existera. På det viset kommer betydelsen av intraprenörskapet att växa, säger han.

Läs också: Åtta vanor för bättre studieresultat