Det verkar finnas olika uppfattningar om det är bra eller inte att lyssna på musik när man jobbar. Några upplever att musik gör dem mer produktiva – andra tycker att det är störande.

Det här upptäckte ett forskarteam i miljöpsykologi från Högskolan
i Gävle, universiteten i Lancashire och Lancaster. Många av deras studenter hävdade att de pluggade bättre till musik.

– Många tyckte att det hjälpte dem att behålla fokus och underlättade deras studier, men vi var också medvetna om en stor mängd forskning som visar att bakgrundsljud inklusive musik har skadliga effekter på mentalt arbete, säger John Marsh, forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.

John Marsh och hans forskarkollega Emma Threadgold på universitetet i Lancashire är två av forskarna bakom studien.

– För att ta reda på om bakgrundsmusik förbättrade kreativiteten valde vi en uppgift som allmänt har ansetts kunna utnyttja kreativ bearbetning, berättar John Marsh.

Försökspersonerna utsattes för tre experiment med olika sorters bakgrundsljud: utländsk musik med okänd sångtext, instrumental musik samt musik med bekant sångtext.

En uppgift var bland annat att hitta den gemensamma nämnaren för tre olika ord, till exempel tennis, skick och skiva som alla passar ihop med ordet bord. Personerna fick försöka lösa tankenöten med och utan bakgrundsmusik. Forskarteamet blev inte överraskande av resultatet.

– Vi fann att bakgrundsmusik försämrade människors förmåga att lösa dessa problem, och därmed minskade deras kreativitet jämfört med när de försökte lösa problemen i tysthet, utan bakgrundsmusik, säger John Marsh.

John Marsh och Emma Threadgold förklarar varför bakgrundsmusiken gör det svårare för människor att lösa problem:

– För att lösa vissa problem krävs det en inre dialog eller tal. Dialogen kan användas för att planera eller testa lösningar, säger Emma Threadgold.

Den delen av hjärnan som för den här inre dialogen används också när hjärnan uppfattar förändringar i musiken.

– Dessa två processer – den ena tillämpas på problemet och den andra på ljudet – krockar och resulterar i störningar, fortsätter Emma Threadgold.

Du kanske inte märker det, men lyssnar du på musik som du gillar så sjunger det inre talet omedvetet med i musiken och förhindrar därmed möjligheten att lösa problem som ju kräver tillgång till samma tal.

Musik som innehåller sångtext visade sig också vara mer störande och det hade ingen betydelse om försökspersonen sa sig gilla musiken eller inte. Däremot kunde forskarna se tendenser till att klassisk musik med mjuka förändringar var mindre störande.
Flera faktorer kan påverka om bakgrundsmusik skadar eller är till hjälp vid kreativ problemlösning, men detta är också beroende av vilken sorts aktivitet som ska utföras. Problem som inte ska lösas verbalt kan klara bakgrundsmusik bättre, förklarar forskarna.

Detta är dock inte det slutgiltiga svaret i frågan om huruvida musik hjälper eller hindrar problemlösning. John Marsh och Emma Threadgold fortsätter att utforska området.

– Det finns nämligen annan forskning som har visat att bakgrundsljud, inklusive musik, kan vara fördelaktigt för mentalt arbete som kan utnyttja kreativitet, säger Emma Threadgold.
John Marsh fortsätter:

– För vissa uppgifter kan människor nå ett dödläge, där de fortsätter att försöka med samma lösning på problemet utan att det fungerar. Om ljud kan ta uppmärksamheten från en ickefungerande strategi för problemlösning är det möjligt att ljudet i stället kan främja att hitta en bättre strategi och därmed förbättra prestationen. Detta är något som vi för närvarande utforskar, säger han.

Läs också: Unik satsning på mental ergonomi på Pensionsmyndigheten

Läs också: Skapa struktur på jobbet

Läs också: Fem steg till ökad arbetsglädje

Detta ska du lyssna på – eller inte – när du jobbar eller pluggar

  • Popmusik med tydliga musik­förändringar stör dig mer.
  • Musik med sång påverkar kreativiteten mer negativt.
  • Klassisk musik med mjuka förändringar stör mindre.
  • Tystnad ger bäst förutsättningar för att lösa kreativa problem.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.