Visst känns det bra när man har någons fulla uppmärksamhet, något som verkligen lyssnar och förstår vad man säger. Men när hände det senast, egentligen. Sanningen är att goda lyssnare är mycket ovanliga, och det beror delvis på att vi inte tränas i kvalitetslyssnade. Men också på att den pratsamme och självhävdande ofta stjäl all uppmärksamhet.

Men allt går att träna upp. I en artikel i Fast Company listas fyra saker som man bör tänka på om man vill bli en bättre lyssnare:

Fyra tips som gör dig till en bättre lyssnare

Fokus. Även om man har för avsikt att lyssna, är dagens tillvaro fylld av distraktioner. Blippande telefoner, öppna kontorslandskap med kontaktsökande kolleger och den maniska vurmen för multitaskande. Man kan per definition inte fokusera på två saker samtidigt.

Empati. Att försöka se saker från någon annans synvinkel ökar vår förmåga att lyssna. Det betyder inte att vi måste känna varma känslor för den vi lyssnar på, eller ens hålla med. Men perspektivskiftet är effektivt när vi vill lyssna aktivt.

Självbehärskning. Spontana avbrott eller inlägg när någon annan pratar är ett effektivt sätt att sabotera lyssnandet. Känslostyrda inhopp är värst, och kommer ofta vid fel tidpunkt, vilket ytterligare hämmar ditt lyssnande, samtidigt som det stör den som försöker säga dig något. Vänta tills det är din tur, och gärna ett par sekunder till. Det du då säger kommer att väga tyngre.

Inkludering. Nästa steg är att visa att du verkligen har hört vad som sagts. När det blir din tur att prata är det viktigt att du inte levererar ett tal som var färdigformulerat redan innan du satte dig ned. Relatera till och bemöt argument din samtalspartner använt. Det ökar chansen att hen känner empati för dig, och verkligen lyssnar på vad du säger.

Att lyssna är som vilken färdighet som helst. Vissa har lättare än för det än andra, men alla blir bättre på det genom träning.