Framför allt är det två aspekter av det som kallas ekonomisk demokrati som intresserar forskaren Sebastian Svenberg på Örebro universitet: att anställda har inflytande och bestämmanderätt över arbetets och produktionens villkor och genomförande, samt att de ska få ta del av de ekonomiska resultaten.

– De demokratiska idealen skorrar lite falskt när man jämför möjligheterna till medbestämmande inom politiken med hur det ser ut inom den ekonomiska sfären. I botten finns förstås också den centrala konflikten mellan arbete och kapital, säger Sebastian Svenberg.

I sin avhandling Självstyre, medbestämmande eller despoti: Organisering för ekonomisk demokrati i Storbritannien 1826–1923 tittar han närmare på hur den tidiga socialismen, den kooperativa rörelsen och kvinnorörelsen försökte skapa olika demokratiska ekonomiska alternativ.

– I vår tid tycker jag att frågan har fått ny aktualitet med klimatfrågan. Det är en gamechanger där företagens beslut har och kommer att få konsekvenser för flera generationer, säger Sebastian Svenberg.

Hans forskning har inriktat sig mot historiska rörelser som har velat se förändring. Där hittade han tre sätt att arbeta:

  • En prefigurativ ekonomi där man småskaligt testar vad som fungerar.
  • Det institutionella upphävandet som avskaffar förtryckande institutioner.
  • En institutionell överföring av makt genom att till exempel införa rösträtt på arbetsplatser.

Sebastian Svenberg tror mest på det tredje alternativet. För många låter det kanske som en form av socialism?
– Ja, och det är klart att det är, men samtidigt innebar även införandet av politisk demokrati upphävanden och omfördelning av makt. Därför kanske man ska fråga sig vilka delar av den ekonomiska sfären som det är legitimt att förändra.

Att också ägandet av företag måste förändras för att skapa ekonomisk demokrati är Sebastian Svenberg dock inte säker på:
– Nej, jag tror mer på medbestämmande vid beslutsfattande.
Några bra exempel på ekonomisk demokrati i verkligheten finns inte. Kooperativ, som är relativt vanligt i USA, är en ansats i den riktningen, men Sebastian Svenberg betraktar det som ett lite mer demokratiskt alternativ till de dominerande bolagsformerna. Ändå tror han att ekonomisk demokrati kan bli verklighet.

– Ja, som en utvidgning av väl fungerande politiska demokratier och då är det just det demokratiska inslaget som är viktigast. Medbestämmande­lagen har hämtat näring i de här idéerna, så små delar av ekonomisk demokrati finns ju faktiskt i Sverige.

Läs också: Jobbkulturen viktig vid organisationsförändringar

Läs också: De driver byrån med annorlunda affärsmodell

Läs också: ”Demokratin måste återvinnas på nytt av varje generation”