Tomas Dalström har skrivit boken ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har i dag” och vet kanske mest i Sverige om hur våra hjärnor fungerar när vi ska läsa, skriva, tänka och lära i miljöer där vi ständigt blir störda.

– Jag är förvånad över att inte fler företagare och chefer är mer intresserade av att ta till sig det här. Ekonomi är ju viktigt för företag, säger Tomas Dalström som har räknat på vad alla störande moment faktiskt kan kosta.

Under arbetet med boken och föregångaren ”Bäst i text – Läseboken/Skrivboken” intervjuade Tomas Dalström ett 50-tal forskare vars arbete på olika sätt berör hur hjärnan fungerar när vi arbetar med intellektuella uppgifter. Att skriva är en av de mest krävande processerna, men det finns många andra: inlärning, problemlösning, kreativt skapande och programmering.

Läs också: Så kan ni skapa goda jobbrelationer - 5 tips från psykologen

För att förstå problemet måste man utgå ifrån hur hjärnan fungerar. Arbetsminnet används för att medvetandehålla och bearbeta information. Det är en ”flaskhals” som bara klarar av att hantera en sak i taget – och dessutom bara några sekunder i taget. Det är därför du måste upprepa ett telefonnummer tills du har slagit alla siffror. Om någon avbryter dig kraschar arbetsminnet och du får börja om.

Tomas Dalström– Varje gång du vrider på huvudet för att titta eller lyssna skiftar du fokus från din arbetsuppgift och det uppstår en störning, säger Tomas Dalström.

Störningens effekt kan bli varaktig och ”stjäla” en ansenlig del av arbetsdagen.

– Om du arbetar koncentrerat med en uppgift och blir avbruten av något kan det ta upp till 25 minuter innan du har hittat tillbaka till samma fokus igen. Det är inte som att släcka och tända en lampa.

Han liknar störningarna som kan uppstå i ett kontorslandskap vid att någon skulle kasta in en mental handgranat ungefär var elfte minut. Med tanke på att en normalanvändare i snitt tittar på sin mobil var femte minut blir det många granater på en arbetsdag.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Den sämsta typen av kontor ur produktivitetsperspektiv är enligt Tomas Dalström öppna kontorslandskap. De har funnits länge, men i takt med att de har blivit alltmer tekniktäta har de potentiella störningsmomenten blivit fler.

Helena Jahncke som forskar i arbetslivsvetenskap har visat att personer som sitter i kontorslandskap presterar 14 procent sämre än de som har egna rum.

Läs också: Så är ett bra aktivitetsbaserat kontor planerat

Aktivitetsbaserade kontor är ett bättre alternativ – under förutsättning att de verkligen erbjuder tillräckligt många lugna platser. Det krävs också att de anställda har drivkraften att förflytta sig i lokalen när de byter arbetsuppgift och inte sitter kvar av sociala skäl.

Sämre prestationer kan leda till en känsla av att inte räcka till på jobbet. En del personer kompenserar genom att jobba på sin fritid, vilket i sin tur kan påverka det sociala livet och deras hälsa. Ändå blir de öppna kontoren fler och de egna arbetsrummen sällsyntare.

– För att bryta trenden krävs utbildning. Många vet inte ens om att de är störda, exempelvis journalister på en redaktion. Och på de aktivitetsbaserade kontoren krävs förändringar i beteende. Vi måste lära oss att navigera i lokalerna för att bättre utnyttja hjärnans potential, säger Tomas Dalström som på temat har utvecklat webbutbildningen Heppicopter.

Det sägs ibland att extroverta personer fungerar bättre på öppna kontor (96 procent av cheferna är extroverta enligt Harvard Business Review). Men även de extroverta presterar sämre när de ska arbeta med något koncentrationskrävande där det förekommer mycket störningar.

– Extroverta drivs av sociala sammanhang som ger dem energi, medan introverta drivs mer av tystnad. Och man ska vara medveten om att den miljö som man trivs bäst i kanske inte är den som man presterar bäst i.

Ett sätt att få den lugn och ro som krävs för vissa arbetsuppgifter kan vara att arbeta hemma. En möjlighet som många upptäckte under pandemin och nu vill fortsätta med.

– Det är förstås ett stort underbetyg till arbetsmiljön på många kontor, säger Tomas Dalström.

Läs också: Introverta chefer inte lika intresserade av status

Exempel: Så mycket kostar störningarna

Exempel: Kan kosta 63 000 kronor per anställd

En anställd på ett företag har en snittlön på 300 kronor i timmen (inklusive arbetsgivaravgift). Störningarna på kontoret orsakar en effektivitetsförlust på en timme per dag. Produktivitetstappet per dag motsvarar då en kostnad på 300 kronor per dag.

Produktivitetstappet per månad kostar då 6 300 kronor (300 kronor gånger 21 dagar). På tio månader kostar alltså tappet 63 000 kronor för en anställd. Och för 100 anställda handlar det då alltså om 6,3 miljoner kronor.

Distansjobb - det nya normala?

Coronapandemin har bidragit till att digitaliseringen tagit
ett stort steg framåt och att distans- och hemarbete blivit allt vanligare. Men att omvandla köket eller andra delar av hemmet till en arbetsplats innebär stora arbets­miljömässiga utmaningar,
såväl fysiska som sociala. Läs vårt tema om hemmakontoret som publicerades i oktober 2020.

Blir hemmajobb det nya normala i framtiden?

Både risker och fördelar med arbete på distans

Juridisk gråzon på hemma­kontoret

Distansjobb vardag redan före corona

Hemmajobb kräver tydligt ledarskap