Antidepressiva läkemedel mot klimakteriebesvär med sjukskrivning som följd. Okunskapen hos sjukvården och hos kvinnorna själva skapar onödig behandling och i längden mer ohälsa än nödvändigt.
Symptomen påminner nämligen om stressrelaterad psykisk ohälsa, där just kvinnor i samma åldersgrupp är överrepresenterade
i Försäkringskassans statistik över sjukskrivningar.

Kvinnor med klimakteriebesvär får fel diagnos när de söker hjälp, eftersom kunskapen om symptomen är så låg, både bland kvinnor själva och vårdpersonal. Bland annat påminner många av symptomen om stressrelaterad psykisk ohälsa, vilket kan innebära att kvinnor får fel behandling och medicinering.

– Psykisk ohälsa och långtidssjukskrivning för utmattningssyndrom är vanliga orsak till besök i primärvården för kvinnor mellan 45 och 60 år, säger Lena Rindner, distriktssköterska och klimakterierådgivare i Borås som också har skrivit en avhandling vid Göteborgs universitet om hur klimakteriet påverkar kvinnors livskvalitet.

I sin studie kunde hon se att många av de kvinnor som upplevde sig ha svåra klimakteriesymptom upplevde just psykisk ohälsa.
– De känner sig ledsna, nedstämda och likgiltiga, och kopplar inte att det här kan höra samman med en ökad sårbarhet under denna fas i livet, förklarar hon.

Lena Rindner har arbetat inom primärvården i över 30 år och är inte överraskad över Socialstyrelsens rapport som kom 2021. Den visade på stora skillnader i bemötandet och en stor kunskapsbrist om just klimakteriet och dess besvär inom primärvården samt att många kvinnor fick felaktiga diagnoser.

Kvinnor som inte själva visste varför de mådde dåligt hade sökt sig till vårdcentralen för det som senare visade sig vara klimakteriebesvär, men fick exempelvis läkemedel för sömnproblem och depression. De fick antidepressiva läkemedel mot det som egentligen var klimakteriebesvär.

Christina Strååt är utredare vid Socialstyrelsen och projektledare för rapporten:
– Det är viktigt att man uppmärksammar klimakteriet som en möjlig orsak till symptomen, att man utreder, att diagnosen blir korrekt och att man sätter in rätt åtgärd: stöd, råd eller behandling, säger hon.
Kartläggningar från Försäkringskassan visar att den allra vanligaste sjukskrivningsorsaken i dag är stressrelaterad psykisk ohälsa, där kvinnor står för fyra av fem pågående sjukdomsfall.

Statistik bekräftar att kvinnor i åldersspannet 45–49 år har flest långtidssjukskrivna för stressrelaterad ohälsa i juli 2023.
– Bland de kvinnor jag träffar i mitt arbete med klimakterierådgivning bedömer jag att en hel del som är sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa är klimakteriebesvär eller både och. Därför behöver man för kvinnor över 45 år alltid utreda om besvären kommer från hormonella förändringar, säger Anette Lycke som är barnmorska i Ängelholm och en av två kvinnor bakom en forskningsstudie vid Lunds universitet om kvinnors upplevelse av klimakteriet.

I den blev det tydligt att också kvinnorna själva saknar kunskap om klimakteriet och besvären som kan följa med det.
– Det var överraskande att så många var så oförberedda och inte visste om de var i klimakteriet eller inte, säger hon.

Felaktiga diagnoser skapar onödig behandling och i längden mer ohälsa än nödvändigt. För klimakteriet är ingen sjukdom, slår både Försäkringskassan och Socialstyrelsen fast. Det är ett fullt normalt tillstånd där vården har till uppgift att se till att kvinnorna får rätt information och rätt hjälp för att ha den bästa livskvaliteten.

– Jag önskar att kvinnor som är på väg mot klimakteriet ska bli kallade till klimakterieinformation, kanske i samband med cellprovtagning, eller bara erbjudna besök så att de får kunskap, säger Anette Lycke.

Det är dock inte bara kvinnorna som behöver mer kunskap. I Socialstyrelsens rapport kom man fram till att ett nationellt kunskapsstöd till bland annat primärvården behöver utvecklas, för det är till primärvården kvinnorna i första hand ska vända sig.
Maja Österlund är utredare på Socialstyrelsen och den projektledare som nu arbetar för att ta fram det kunskapsstöd som ska syfta till att alla kvinnor i klimakteriet får jämlik vård och korrekt behandling.

– Vi ser och har sett att kvinnor kan hamna fel och att det tar tid att förstå och få rätt diagnos, säger hon.

Läs också: Okunskap om klimakteriebesvär på svenska arbetsplatser

Läs också: ”Klimakteriesäkra arbetsplatserna”

Läs också: Så lyfter ni klimakteriet på jobbet

Många sjukskrivna i åldern för klimakteriet

 • Kvinnor står för fyra av fem pågående sjukfall med stressrelaterad psykisk ohälsa.
 • 30 procent av alla registrerade kvinnor som i juli i år var sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa var i åldern för klimakteriet: 45–54 år.
 • Omkring 70 procent av kvinnor i åldern 47–56 år har klimakteriebesvär i form av värmevallningar och svettningar. Av dessa beräknas en tredjedel ha måttliga till svåra besvär.
 • Nästan alla kvinnor i åldern 50–59 år hade haft något besvär i samband med klimakteriet. 60 procent hade haft måttliga eller svåra besvär i form av värmevallningar och svettningar.

Källa: Försäkringskassan och Socialstyrelsen

Studie: kvinnors karriärer påverkades negativt av klimakteriet

En undersökning som genom­fördes av Newson Health Research and Education omfattade 3 800 brittiska kvinnor och visade följande:

99 procent uppgav att deras klimakteriesymptom hade negativ påverkan på karriären.

59 procent hade tagit ledigt från arbetet på grund av sina symptom.

Hälften av dem som var lediga i minst åtta veckor sa upp sig eller gick i förtidspension.

60 procent av kvinnorna uppgav att deras arbetsplats inte erbjöd något stöd.

30 procent av alla registrerade kvinnor som i juli 2023 var sjukskrivna för stressrelaterad psykisk ohälsa var i åldern för klimakteriet: 45–54 år.

Läs mer om hur klimakteriet påverkar dig eller dina kollegor på arbetsplatsen i den här artikeln.

Klimakteriets tre olika faser och de vanligaste symptomen

 • Klimakteriet är sjunkande nivåer av framför allt östrogen, vilket kan leda till olika kroppsliga, kognitiva och psykiska förändringar hos kvinnor.
 • Det är en fas som kan vara i fem till tio år före och efter den allra sista menstruationen.

Klimakteriet brukar delas in i tre faser

 1. Den inledande premenopausala fasen (oregelbunden mens och andra symptom).
 2. Menopaus (menstruationen upphör).
 3. Den postmenopausala fasen.

Källa: Socialstyrelsen

De vanligaste symptomen på klimakteriet är:

 • Värmevallningar och svettningar.
 • Sömnbrist.
 • Hjärndimma.
 • Minskad sexlust.
 • Urogenitala symptom (till exempel torra och sköra slemhinnor i underlivet, inkontinens och urinvägsinfektioner).
 • Viktuppgång (i synnerhet runt midjan och magen).
 • Led- och muskelvärk (främst höfter, hälsenor, axlar, skuldror samt begränsad rörlighet).
 • Hjärtklappning.
 • Ångest och/eller oro.
 • Yrsel.
 • Migrän.
 • Håravfall.
 • Torra slemhinnor: hud, ögon, mun, öron.

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.