Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Balans och hälsa

Så får du mer gjort - med mindre ansträngning

Publicerad

En stor del av vår arbetskapacitet går åt till att försöka fokusera på flera saker samtidigt. Men multitasking är en omöjlighet för den mänskliga hjärnan, konstaterar minnesmästaren Mattias Ribbing. Genom att använda några enkla metoder går det att öka koncentrationsförmågan rejält – och få mer gjort på kortare tid.

På 1960-talet etablerades begreppet multitasking som en term för datorers förmåga att hantera flera processer samtidigt. Den förmågan har dock inte vi människor, utan när vi upplever att vi jobbar effektivt genom att ha en massa bollar i luften är det istället frågan om att vi snabbt kastar oss mellan olika uppgifter – task switching.

– Tanken om att vi kan multitaska har blivit allt mer lockande, eftersom vi varje dag översköljs av otroliga mängder information. Dessutom gör den nya tekniken att informationen blir allt mer relevant och användbar, vilket gör att vi gärna vill ta till oss och processa den, säger Mattias Ribbing, utbildare och föreläsare som är aktuell med boken ”Skärmsmart – 9 hjärnregler för prestation och välmående i en digitaliserad vardag”.

Han hänvisar i boken till vetenskapliga studier som har gjorts på effekterna av att vi försöker multitaska. När det gäller arbete har man kommit fram till att det kan minska vår produktiva jobbtid med upp till 40 procent, konstaterar Mattias Ribbing.

– Genom att bli bättre på att hantera informationsfloden som sköljer över oss kan vi undvika en stor del av den effektivitetsförlusten. Det går att göra med en del metoder som kan låta enkla och banala, men som har en tendens att göra otrolig skillnad.

Det har blivit än viktigare att ha strategier för det digitala informationsflödet under 2020, menar han.

– När vi inte får samma input som tidigare blir det svårare att hålla fokus. Det som krasst sett kan ses som distraktioner, som småprat med kollegorna över skrivbordet, kan vara de avbrott vi behöver för att koncentrera oss när det verkligen behövs. Sociala medier och liknande kan inte ersätta dessa avbrott.

Publicerad