Samhälls- och industriutvecklings­bolaget Midroc vill vara en av landets bästa arbetsgivare. Ambitionen är att förena det stora bolagets långsiktighet och trygghet med det lilla företagets korta beslutsvägar och familjaritet. Ett growth mindset är den självklara utgångspunkten i arbetet att involvera alla med­arbetare i bolagets kärnvärden.

– Jag tror alla människor har möjlighet att växa och utvecklas, även om rädslan ibland kan vara större än lusten. I dag behöver alla organisationer satsa på utveckling för att stötta medarbetarnas förmåga att navigera i allt mer komplexa situationer, säger Liselotte Jernberg Bate.

Det övergripande fokuset är individ-, ledarskaps- och grupputveckling. Sedan 2008 har chefer med personalansvar genomgått en omfattande ledarskaps­utbildning. Parallellt med detta har samt­liga medarbetare haft möjlighet att gå på
en ”medarbetskapsdag” där de utbildas i reflektions- och dialogverktyg som kart­lägger individens drivkrafter och konflikt­beteenden. Andra verktyg är feedback och gruppdynamiska processer. Alla medarbetare utbildas i samma verktyg.

– Alla medarbetare ska ha möjlighet att växa till sin fulla potential. Strukturen i organisationen behöver stötta idén om utveckling, annars fungerar det inte. Är du driven och vill utvecklas finns stora möjligheter till utveckling hos oss inom Midroc, både vad gäller utbildning men också att bredda kunskaperna genom att jobba med olika typer av projekt.

Läs också: Satsa på SQ - bli en vinnare

– Min tes är att när ledningen även fokuserar på att alla medarbetare ska utvecklas, så tar också medarbetarna ett ännu större ansvar för att bidra till verksamhetens utveckling, konstaterar Liselotte Jernberg Bate. 

Och arbetet bär frukt. I Universums undersökning av Sveriges bästa arbetsgivare röstades bolaget fram som nummer ett bland de egna medarbetarna. Andra positiva effekter är låg personal­omsättning, hög trivsel samt att 2019 blev ett ekonomiskt rekordår.

– Min tes är att när ledningen även fokuserar på att alla medarbetare ska utvecklas, så tar också medarbetarna ett ännu större ansvar för att bidra till verksamhetens utveckling. Då följer lönsamheten som ett resultat av den utvecklingen. Trygghet kommer ur förtroende och det skapar du som chef när du är trygg i dig själv och står modell för det goda ledarskapet. Det krävs transparens, öppenhet och trygghet för att alla med­arbetare ska våga och vilja växa, konstaterar Liselotte Jernberg Bate.

Läs också: Utveckla ditt självledarskap med biohacks

Det här är growth mindset

Carol Dweck är professor i psykologi vid Stanford University och fokuserar på forskning inom motivation, utveckling och personlighet. Hon använde begreppen growth och fixed mindset i boken Mindset: The new psychology of success, som gavs ut 2006.

Carol Dweck menar att människor med ett growth mindset ser möjligheten att lära sig och utvecklas för att klara en utmaning. De får energi av att lära sig nya saker. De ser inte misslyckanden som ett tecken på att de saknar talang, utan som ett steg på rätt väg mot att övervinna hindren. Och de kliver utanför sin komfortzon för att nå sina mål.

Individer med ett fixed mindset uppfattar däremot att det krävs en viss given förmåga eller talang för att klara en uppgift. Inställningen är att antingen har man det som krävs för att klara upp­giften eller inte.

Människor kan både ha ett growth och ett fixed mindset, det beror på vår personlighet, situation och utmaning. Vi har alla möjlighet att påverka vårt mindset och ledare har dessutom möjlighet att påverka med­arbetares mindset.

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.