Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Balans och hälsa

EKG-mätare ska minska stressen

Publicerad

Frivilliga EKG-tester ska minska stressen bland medarbetare på PWC.
– Vi arbetar långsiktigt med att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa, säger Susanna Andersin som är Wellbeing Manager på PWC.

Den brittisk-amerikanska revisions- och konsultjätten har 2 900 anställda runt om i Sverige. 

– Bra arbetsförhållanden är själva grunden för engagemang och motivation och en självklar del för att skapa kvalitet i det som vi levererar till våra kunder.

Många konsulter har tidvis mycket hög arbetsbelastning och en stressig arbetssituation.

– Första steget för att hantera utmaningarna är att mäta medarbetarnas upplevelse. Sedan ett par år undersöker vi löpande medarbetarnas åsikter om arbetsförhållanden via ett digitalt verktyg.

Läs också: En av fem sjuk av jobbstressen

Mätningarnas resultat är synliga i realtid för både medarbetare och chefer.

Granskning om stress och utbrändhet i arbetslivet

En av fem sjuk av jobbstress
Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress.
Var tredje anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med arbetsrelaterad stress, visar en ny undersökning.
– Det är mycket oroande, säger Patrik Nilsson som är Akavias samhällspolitiske chef. Akavia Aspekts granskning om akademikers stress publicerades i december 2021.

En av fem sjuk av jobbstress

Utbränd: ”Både hjärnan och kroppen var helt slut”

Två dör varje dag av stress på jobbet

Så vill politikerna minska stressen i arbetslivet

Färre får rehabilitering för stress

EKG-mätare ska minska stressen

Läs också: Unga kvinnliga akademiker mest drabbade av stress

Läs också: För lite att göra på jobbet kan göra dig sjuk

– Resultaten diskuteras regelbundet på teammöten och är en bra grund för att diskutera vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Arbetsmiljö och stress är ofta komp-lexa frågor som kräver flera olika åtgärder. Vi arbetar till exempel kontinuerligt med rekryteringar och utveckling av interna processer, för att på så sätt hantera riskerna kopplade till arbetsbelastning, säger Susanna Andersin.

– Under året har vi också inlett ett nytt projekt där med-
arbetare har möjlighet att utveckla den egna hälsosituationen. Deltagarna använder en EKG-
mätare under tio dagar. Därefter analyseras resultaten med utgångspunkt i balans mellan stress och återhämtning. I nästa steg ges coachstöd för att utveckla de egna vanorna i vardagen. 

Läs också: Två dör varje dag av stress på jobbet

Publicerad