Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Covid

Coronaskulden sätter press på rättsväsendet

Publicerad

Uppdaterad

Det är inte bara inom sjukvården som det har byggts upp en ”coronaskuld”. Även inom rätts­väsendet har arbetsuppgifter lagts på hög. – Det kan bli en ganska så tuff arbetsbelastning under hösten, säger Emma Berge som är ord­förande för Saco-S vid Åklagarmyndigheten.

Under våren och sommaren har sjukvården ställt in en mängd behandlingar på grund av pandemin. Skolor har hållit stängt och i näringslivet har flera hundratusen medarbetare korttidspermitterats. För att klara en ökad arbets­belastning har Centrala studiestödsnämnden, CSN, lånat in personal från Migrationsverket. Försäkringskassan har fått se en kraftig ökning av vissa typer av ärenden, till exempel tillfällig föräldrapenning, och tvingats till prioriteringar.  

Beslut, möten och förhandlingar i en rad myndigheter och organisationer runt om i Sverige har skjutits på framtiden. Men arbetsuppgifter har inte försvunnit i samma omfattning. I stället har det byggts upp en ”coronaskuld” som nu ska betas av. 

Rättsväsendet är ett bra exempel. En mängd mål har flyttats fram på grund av pandemin.

– Det har på flertalet domstolar byggts upp balanser som kommer att behöva arbetas bort när pandemin är över. Situationen varierar dock mycket över landet, säger Maria Isaksson som är HR-direktör på Domstolsverket.

Eva Wendel Rosberg, lagman vid Malmö tingsrätt, berättar att domstolen under våren och sommaren har försökt att ha förhandlingar som vanligt.

– Men av coronarelaterade orsaker hos dem som skulle ha kommit till oss har vi fått ställa in mellan 10 och 20 procent fler mål än vanligt. Vi hoppas dock kunna beta av balansen under hösten. 

Södertörns tingsrätt i Flemingsberg söder om Stockholm är en av Sveriges största domstolar. Årligen besöks den av cirka 100 000 personer och den avgör cirka 20 000 mål och ärenden. Lagmannen Eva-Lena Norgren berättar att domstolen med anledning av situationen med covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer i våras ställde om sin verksamhet till att bli allt mer digital och mobil. 

– Vi bestämde tidigt i våras att vi bara skulle hantera förtursmål, till exempel mål där det finns frihetsberövade och familjemål där barn far illa. Det innebär att vi har ställt in en hel del rättegångar. Men vi har inte lagt dem på hög, utan flyttat fram dem till nya datum redan under hösten. 

Har ni personal till det? Det kommer väl in nya förtursmål?

– Absolut. Det blir extra mycket att göra då. Vi ska därför ha en särskild insats under hösten med extra domare, berednings­jurister och domstolshandläggare. Vi kommer bland annat att ta in pensionerade domare plus att domare som normalt arbetar i administrationen, bland annat jag själv, får döma. 

En annan tingsrätt som under våren drog ner på antalet mål som inte hade förturskaraktär och ökade på balansen är Solna tingsrätt.

– Vi har en coronaskuld och har planerat in extra förhandlingsdagar i höst. Vi ska då dessutom få hjälp av extra domare. Under pandemin har domstolen kostat lite mindre pengar än normalt. Det har gjort att vi har ett budgetläge där vi kan ta in extra personal, säger lagmannen Lena Egelin och berättar att domstolen under våren också tagit ett stort digitalt steg.

– Det är egentligen inget steg, utan ett gigantiskt kliv som under mer normala förhållanden kanske skulle ha tagit oss flera år att ta. Det har gjort oss till en betydligt flexiblare arbetsplats. Numera kan nästan alla arbeta hemifrån, åtminstone en del av sin arbetstid. Förhoppningsvis kan digitaliseringen också leda till att antalet inställda förhandlingar minskar.

Redan före coronakrisen larmades det återkommande om många åklagares pressade arbetssituation.

– Alla är nog överens om att det kommer att bli en ganska tuff arbetsbelastning under hösten för många åklagare om tingsrätterna börja sätta ut mycket mål igen, säger Emma Berge som är ordförande för Saco-S-föreningen vid Åklagarmyndigheten.

Kan det inte tas in pensionerade åklagare?

– Åklagarmyndigheten är i grunden underfinansierad. Vi har helt enkelt för lite pengar i förhållande till vårt uppdrag och vet dessutom inte hur mycket vi kommer att få för 2021. Tillräckligt, eller tvingas vi spara? Det gör det svårare att ta in exempelvis pensionerade åklagare. 

– För att undvika ökande sjukskrivningar är det viktigt att chefer verkligen har tid att se sina medarbetare så att de tidigt kan fånga upp oroväckande tecken på ohälsa. 

Publicerad

Uppdaterad