Hur fungerar det att bli chef på en myndighet om myndigheten tillämpar chefsförordnande? Anna Westling, förhandlare/ rådgivare på Akavia, svarar på en medlemsfråga.

Fråga: Jag är i dag chef inom privat sektor men funderar på att söka en chefstjänst på en statlig myndighet. Vad jag har förstått tillämpar man tidsbegränsade chefsförordnanden på myndigheten. Hur fungerar det och vad ska jag tänka på om jag skulle bli aktuell för tjänsten?

Läs också: Det här är ett lönetillägg

Svar: Om du tidigare inte har arbetat som chef inom offentlig sektor, förstår jag att du ställer dig frågande till tidsbegränsade chefsförordnanden, som förekommer både inom kommunal/ regional och statlig sektor.

Anna-Westling_200.jpgHuvudregeln enligt lagen om anställningsskydd, las, är en tillsvidareanställning. Las medger även tidsbegränsning av anställning under högst två år. Inom ramen för en tillsvidareanställning kan ett chefsförordnande tidsbegränsas på olika sätt. En sådan tidsbegränsning är tillåten även om den är längre än två år.

Akavia anser att tidsbegränsade chefsförordnanden ger osäkra anställningsförhållanden och att det är svårt att se på vilket sätt tidsbegränsningar av anställningar eller uppdrag bidrar till att chefen blir en bra verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare.

Arbetsgivaren brukar dock motivera sitt beslut att erbjuda tidsbegränsade chefsförordnanden med att det ökar flexibiliteten i organisationen, vad gäller att gå mellan chefsuppdrag och att vara medarbetare utan chefsuppdrag.

Om det blir aktuellt för dig att byta till att vara chef på en myndighet som erbjuder tidsbegränsade chefs­förordnanden kommer du att erbjudas en anställning i en lägre befattning, till exempel som handläggare, utredare eller avdelningsdirektör. Till den anställningen får du ett tidsbegränsat chefsuppdrag. Ett chefsuppdrag som är tidsbegränsad och/eller kan avslutas genom särskild uppsägning. Denna del av anställningsavtalet skyddas inte av las och kan avslutas av arbetsgivaren utan att det föreligger saklig grund.

Huvuddelen av lön och andra anställningsvillkor knyts oftast till den lägre befattningen med ett lönetillägg för chefsdelen. Det kan också förekomma att man får en särskild chefslön. Lönetillägg och chefs­lönen gäller så länge chefsförordnandet gäller.

Vad som är viktigt att reda ut är hur myndigheten tänker kring om du ska stiga av ditt chefsförordnande. Vad händer med din lön om du väljer att stanna kvar på myndigheten? Har du erbjudits en grundlön med ett chefslönetillägg? Vad gäller i de fallen?

Det är också viktigt att ta upp frågan kring eventuella utbildningsinsatser för att kunna återgå till din tidigare profession. Även frågan kring omfattningen av utbildningsinsatsen och när den ska genomföras bör vara tydlig.

Många myndigheter – men långt ifrån alla – har en utarbetad ordning kring hur de hanterar tidsbegränsade chefsförordnaden. Fråga vad som gäller på den aktuella myndigheten. Om det inte finns någon generell plan för återgång efter ett tidsbegränsat chefsförordnande bör en sådan regleras i en för dig individuell plan.

Om du vill diskutera vad denna typ av chefsförordnande innebär för dig, är du välkommen att kontakta Akavias rådgivning. 

Läs också: Titeln påverkar lönen

Anna Westling, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anna Westling är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

 

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.