Att allt återgår till hur det var förut är det nog ingen som tror på längre. Erfarenheter och insikter från det gångna året har i grunden förändrat hur vi ser på oss själva, hur vi lever och arbetar. Vi kanske inte vill tillbaka, utan framåt.

 

Den amerikanska ledarskapskonsulten Karen Eber anser att vi bör gå systematiskt tillväga när vi bestämmer hur vi går vidare. Hon uppmuntrar ledare att börja med ett enskilt samtal med varje medarbetare.

 

- Vad har de lärt sig och vad skulle göra deras arbete lättare framöver, frågar sig Karen Eber i en artikel i Fast Company. Hon föreslår fem diskussionspunkter i ett sådant individuellt samtal.

 

 1. Vad var bäst med det gångna året?
 2. Vad var svårast?
 3. Fanns det något som underlättade ditt arbete under året som gick?
 4. Är det något du vill fortsätta med i framtiden?
 5. Är det något du vill förändra?

 

En liknande lista kan användas när teamarbetet under pandemin ska utvärderas. Här är det viktigt att alla får komma till tals och att mötet får ta den tid det behöver för att allas åsikt verkligen ska komma fram, menar Karen Eber.

 

 1. Vad har vi gjort bra under pandemiåret?
 2. Vad har varit svårt?
 3. I vilka sammanhang sinkades beslutsprocessen, och vad kan vi göra åt det?
 4. Vill vi ändra något i hur vi arbetar?
 5. Vad är viktigast för dig nu när vi går vidare?

Många räknar med att framtiden kommer att vara en blandning av distans- och på plats-arbete. Det kan därför vara en god idé att slå fast vad som gäller:

 1. Vilka tider ska alla vara tillgängliga för möten och samarbeten?
 2. Behöver alla vara med på alla möten och är tiden för möten optimal?
 3. Webbkameran. På eller av?
 4. Hur avgör vi om mötet ska vara på distans eller på plats?
 5. Ska vi ha tider då vi inte kontaktar varandra?

 

Karen Eber understryker vikten av att chefer inte går igenom listorna ovan och bestämmer allt själva. Förankra och diskutera med medarbetarna.

 

- Dra nytta av de insikter medarbetarna gjort under pandemiåret.

Artikeln i Fast Company där Karen Eber utvecklar sitt resonemang finns här.