Distansarbete i all ära, men nu får det väl ändå räcka, resonerar många. Och visst, att sitta i mjukisbyxor, kavaj och slips på zoommöte var kul i början, men nu börjar man sakna både hårdbyxor och skor.

 

Samtidigt vill man ju inte bli smittad. Kan man lita på att arbetsplatsen är säker? När det amerikanska psykologförbundet APA undersökte saken i våras fann man att två amerikanska anställda av tre kände oro för sin hälsa vid tanken på att återvända till kontoret. Hälften upplevde direkta olustkänslor, rapporterar Fast Company.

 

Så hur resonerar man där för att komma tillrätta med den oro människor känner?

 

- Öppenhet och kommunikation är nycklar, anser Brian Cruver, grundare och VD för Alert Media. Han anser att det finns några aspekter som är viktiga att fundera över innan man är redo att återgå till på plats-arbete:

 

Pandemin har förändrat synen på arbetsplatsen i grunden

 Vi kan arbeta hemifrån, vi kan ha möten på distans, så varför ska man pendla och utsätta sig för smittorisk bara för att vara på ett kontor? Vilka är fördelarna och riskerna och hur diskuterar man dem mellan ledning och personal?

Hälsa och smitta är viktigare arbetsmiljöfrågor än någonsin

Finns det en uppdaterad hälsopolicy? Hur kommuniceras den ut? Hur centralt är begreppet arbetsmiljö och hälsa i företagens affärsplaner och kärnvärden? Är det något man bör förbereda inför en större återgång till kontorsarbete?

 

Är alla med?

Är satsningarna på en säker arbetsplats förankrade hos medarbetarna? Finns det fungerande kanaler för feedback och diskussion, eller är det envägskommunikation?

 

För att anställda ska känna sig trygga på sin arbetsplats måste de lita på att ledningen säger som det är, resonerar Brian Cruver.  Har ett företag med mycket distansarbete under pandemin lyckats behålla personalens förtroende är chansen större att de litar på ledningen även när det är dags att återvända till kontoret.

 

- Presentera en plan och visa att du bryr dig.

 

Artikeln i sin helhet kan läsas här.