Hur omfattande är problemet med ålderism på arbetsmarknaden? 

Åsa Edman Källströmer– Vi gjorde nyss en undersökning där en stor andel av kandidaterna uppgav att de hade blivit bortvalda i rekryteringsprocesser på grund av ålder. Som rekryteringsföretag är ålderism en av de diskrimineringsgrunder som vi kämpar hårdast med, paradoxalt nog, eftersom vi å andra sidan också ser en kompetensbrist i flera branscher.

Finns det någon bransch som är mer förskonad från ålderism?

– Jag vill påstå att dessa attityder och föreställningar finns över hela linjen, med marginella skillnader mellan branscherna. Om man ska göra ett karriärskifte som äldre kan det vara klokt att söka sig till branscher där det råder kompetensbrist, såsom på it-sidan, eftersom man där måste lägga mindre vikt vid kandidatens ålder.

Läs även: Randstad Finance trotsar ålderism

Vad gör ni som rekryteringsföretag för att motverka ålderism?

– Vi försöker ständigt utmana våra kunder i den här frågan, eftersom det inte är smart att välja bort någon på grund av ålder. Det är inte okej att välja bort en kandidat på grund av ursprung, men när det gäller ålder är många företag inte lika medvetna.

Men är det då lönsamt eller möjligt att vidareutbilda sig och skifta karriär efter 50?

–  Det är absolut inte kört på något sätt för äldre som vill vidareutbilda sig. Vi har flera kunder som rekryterar kandidater som är över 60. Men som enskild individ är det viktigt att vara medveten om att ålderism förekommer och att det kan ta lite längre tid att få jobb när man är äldre. Det kan också vara bra att påpeka att många idag måste vidareutbilda sig därför att arbetsmarknaden förändras i snabb takt. 

Läs även: Ålderism - ett utbrett problem

Vad är då viktigt att tänka på som kandidat?

–  Du behöver ta ett eget ansvar och skaffa dig den nya kompetens som du behöver, men även tydliggöra gentemot arbetsgivaren att du hela tiden hänger med i utvecklingen och vill lära dig nytt. Ta mod till dig och se inte din ålder som ett hinder.

Läs även: Svårt att påvisa åldersdiskriminering

Känner du dig osäker på hur du ska konkurrera med yngre talanger på dagens åldersfixerade arbetsmarknad? Här är 5 tips från Åsa Edman Källströmer, vd på TNG Group:

 

Vänd din erfarenhet till något positivt
”Fundera över hur du kan presentera och använda din erfarenhet på ett positivt sätt. Vi lever i en föränderlig värld och det är svårt att veta hur morgondagen ser ut. I ett sådant läge är det värdefullt att ha med sig en erfarenhetsbank som gör att man kan möta utvecklingen med självförtroende och med ett lugn – samtidigt som man också är driven och utvecklingsorienterad. Fokusera på framtiden i stället för att fastna i det som har varit”.

 

Var tydlig med dina framtidsplaner
”Vi möter ibland kunder som rent ut säger att de tvekar inför att anställa och investera i äldre eftersom de kanske slutar om något år. Därför är det viktigt att kommunicera dina ambitioner och intentioner. Om du exempelvis är 60 kan du säga att du har planerat att jobba åtminstone tio år till och är redo att utvecklas vidare. Samtidigt har förstås arbetsgivaren ett ansvar att bortse från ålder vid rekryteringen – om du exempelvis är 40 är det självklart att du kommer att arbeta minst tjugo år till. Samtidigt skadar det inte att vara tydlig”.

 

Ta ditt ansvar för kompetensutvecklingen
”Vissa verkar tycka att det är arbetsgivarens skyldighet att ordna med fortbildning och kompetensutveckling. Jag vill påstå att även individen har ett ansvar, inte minst när man har blivit lite mer senior. Var inte rädd för att lära dig nya kunskaper och kompetenser. Att fylla på kunskapsdepån behövs ständigt på denna snabbföränderliga arbetsmarknad, annars finns risken att man hamnar på efterkälken. Jag tror inte att detta har att göra med ålder utan snarare personlighet, eftersom jag ofta träffar yngre som har ett motstånd mot förändring medan många äldre tycker att det är kul att exempelvis lära sig nya system. Om du tar ett ansvar för din kompetensutveckling skickar du signaler om att du är hungrig och villig att lära om och nytt, samtidigt som du motverkar fördomar om att äldre inte är öppna för nya saker. Du behöver inte nödvändigtvis sätta dig vid skolbänken och gå en dyr kurs utan i dagens informationsöverflöd digitalt finns många sätt för att skaffa sig ny kunskap.” 

 

Fundera över lönenivån
”Du kanske är specialist inom ett område och har haft hög lön. Om du skiftar karriärspår i mitten av livet får du dock vara beredd på att gå ner i lön, eftersom du inte har lika stor erfarenhet inom den bransch du ska börja inom. Även här gäller det att vara tydlig i kommunikationen: betona exempelvis att det är jobbet i sig och inte lönen som lockar”.

 

Var påläst
”Det är upp till arbetsgivaren att bekämpa ålderism vid rekryteringar och på arbetsplatsen, men även som kandidat kan det vara bra att fundera över fördomarna om äldre i arbetslivet. Försök att bemöta dessa fördomar, till exempel att äldre inte är villiga att lära sig nytt. Om du märker att arbetsgivaren lägger stor vikt vid åldern under rekryteringsprocessen, eller om arbetsgivaren kanske till och med meddelar att din ålder gjorde att du inte gick vidare till nästa steg, så tycker jag att du kan ifrågasätta det och påtala att det inte är okej”.