Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Diskriminering

Män diskrimineras i kvinnodominerade yrken

Publicerad

En svensk studie visar att män har svårare att bli kallade till intervju när de söker jobb i kvinnodominerade yrken, än vad kvinnor har när de söker mansdominerade yrken.

Mycket av diskussionen kring könsdiskriminering vid anställning har handlat om att kvinnor sorteras bort när de söker attraktiva mansdominerade jobb med hög lön. Men en ny studie från Linköpings universitet pekar på att den strukturella ojämlikheten på arbetsmarknaden även slår i de lågavlönade och kvinnodominerade sektorerna. Män väljs bort från kvinnodominerade yrken.

– Vi ser att det finns hinder för män att ta sig in på vissa delar av arbetsmarknaden. I ansökningsprocessen ser vi ingen diskriminering mot kvinnor som vill in i mansdominerade yrken. Men vi finner avsevärd diskriminering mot män i kvinnodominerade yrken, säger Mark Granberg, doktorand i nationalekonomi vid Linköpings universitet.

I undersökningen skickades ett antal fiktiva jobbansökningar ut till olika arbetsgivare och forskarna noterade vilket gensvar de fick. De yrken män har svårast att komma in i är sjuksköterska, barnskötare och förskollärare. Allra svårast var det för män att bli kallade till intervju för att bli lokalvårdare.

För jobbansökningar till traditionellt mansdominerade yrken som IT-utvecklare, lastbilschaufför, fordonsmekaniker och lagerarbetare, märktes ingen skillnad i arbetsgivarens initiala intresse mellan manliga och kvinnliga sökanden.

Studien gör inga anspråk på att belysa alla former av könsdiskriminering på arbetsmarknaden, utan fokuserar på den initiala kontakten mellan sökande och arbetsgivare.

– Att mäns ansökningar, inte kvinnors, sållas bort i ansökningsprocessen är intressant, säger Mark Granberg. Vi vet ju sedan tidigare att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden vad gäller lön och befordran. Följdfrågan blir då, vad händer på vägen?

Datainsamlingen gjordes vid olika tidpunkter under 2016 och 2019. Förutom Mark Granberg, medverkade Ali Ahmed, professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet och Shantanu Khanna från University of California.

Studien som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Plos One finns att läsa här.

Publicerad