Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Diskriminering

Nätverkare: “Storföretagen måste agera mot ålderism” 

Publicerad

Det krävs krafttag för att få bukt med ålderismen. Storföretagen behöver gå i bräschen och rekryteringsmarknaden regleras, anser Palle Gustafsson, grundare till nätverket AddAge.

Ålderism är en fördom som brett ut sig över hela arbetsmarknaden för alla över 40 år, konstaterar Palle Gustafsson. Efter att  ha sökt en mängd jobb utan framgång efter två decennier på Talentum, senast som ansvarig för medieanalys, och med utbildning från såväl IHR som Berghs och IHM startade han 2016 nätverket AddAge för andra kvalificerade arbetssökanden i samma sits.

Näringslivet agerar generellt väldigt fegt och vi gör som alla andra gör. Om det till exempel i en bank blir kutym att bli av med äldre över 50 sprider det sig till alla banker. Ålderismens grund är att vi lever med fördomar om personer över 40 år, över 50 år och även över 60 år men de bygger inte på konkreta fakta, poängterar han.

I näringslivet handlar det mycket om att vara politiskt korrekt, att leverera det som står i arbetsbeskrivningen och inget annat, att ta beslut som inte gör att man riskerar sin egen position och därför fyller vakanser med riskfria personer enligt Palle Gustafsson.

– Det finns en dold risk i alla från 40 år och uppåt, som består i fördomar. Unga  förväntas vara på ett sätt: mer digitala, nyfikna och lättare att styra medan äldre befaras luta sig tillbaka på gammal historik, tycka det var bättre förr, inte vara nyfikna eller lika digitala och uppfattas som mer kritiska till följd av mer erfarenhet. Man gör det enkelt för sig genom att kategorisera folk och vill kanske dessutom inte ha någon som är bättre än en själv, trots att det skulle vara bättre för teamet och företaget, summerar han läget.

Tyvärr utgår man ifrån vilka processer, som man lättast fått igenom tidigare och kör på det i stället för att bygga rekryteringen på fakta, varnar han. För att situationen ska förbättras bör minst ett storföretag går i bräschen och krav ställas på rekryterarna.

Det krävs att en jättestark aktör, till exempel Ericsson, går i bräschen och kan visa att en åldersspridning som matchar kundernas profil lönar sig, för att bryta ålderism. Ju bättre vi förstår kunderna desto bättre nytta kan vi skapa för dem, men dit har vi inte kommit.        

– Jag tror vi behöver en plogbilsarbetsgivare och en reformering av rekryteringsmarknaden så att den blir mer fördomsfri och går mer på kompetens. Vid större investeringar används ROI, för att se om de lönar sig, men det existerar inte vid rekryteringar. Jag skulle vilja se att någon ny process kom in i bedömningen.  

Inom bokföring, revision eller juridik är det oftast inget problem att vara äldre, det ses tvärtom ofta som en fördel, konstaterar han. Men inom allt som utmanas av digitaliseringens framfart är det svårare. Det går inte att se något mönster bland dem i nätverket som får jobb, men en sak är säker, hävdar han, ju äldre du är desto längre blir du tyvärr utan i genomsnitt.

Efter en tid kommer stressen och senare desperationen, det är som en datingmarknad, och du riskerar bli ännu mer ointressant. Kontaktnätet är inte heller värt lika mycket. Och risken att felrekrytera anses mindre om du har jobb. Men ålderismen drabbar självklart även de som arbetar. 

Las, är ett skydd för arbetstagarna men låser dem även vid arbetsplatsen, eftersom det blir en jätterisk att byta arbetsgivare ju äldre du är, vilket gör att många sitter kvar i roller de inte trivs med för att vara säkra på sin löning, framhåller han.   

En reglering av rekryteringsmarknaden skulle inte skada, anser han.

– Det borde finnas krav på utbildning eller koll på rekryterarna som det finns i många andra branscher. Äldre behöver dessutom inte kosta mer, över 40 år är det viktigare för många att göra det som är kul. Med samma ekonomi klarar man sig bra.

Men viktigast är att någon stor arbetsgivare vågar gå mot strömmen, tror han.

– Eftersom man gör som alla andra måste det komma in någon aktör som jobbar annorlunda och som visar att det är så lönsamt att andra inte kan sitta kvar i gamla hjulspår. Det måste vara en imagestark arbetsgivare, som tar ett helhetsgrepp på rekryteringsprocessen, som matchar målgruppen och ger bättre kundnytta.

Nätverket AddAge

Nätverket AddAge startades 2016 av Palle Gustafsson för personer över 40 år som söker kvalificerade arbeten för att erbjuda gemenskap, rådgivning och jobbtips efter att han själv upplevt utanförskapet som arbetssökande. Trots all erfaren kompetens saknas alltför ofta  insikt om hur rekyrteringsmarknaden fungerar, förståelse för hur man som arbetssökande behöver tänka och det finns behov att agera så att vi tillsammans kan hjälpa varandra att nå nya arbetsmöjligheter snabbare och effektivare, konstaterar han han. Nätverket har cirka 4.000 medlemmar på Linkedin och Facebook.

Publicerad