”Medlemmen hörde av sig till vår råd­givning när arbetsgivaren inte betalade ut provision för en affär hen gjort. 

Det första vi gör i en sådan situation är att utreda om medlemmen verkligen har rätt till provision eller bonus, räknar på summor och tittar på underlag. Det visade sig att hen hade rätt till pengarna – och att det handlade om flera miljoner kronor. 

Jacob Brostrom, specialist, förhandlare och rådgivare på Akavia.

Som första åtgärd ringde jag arbetsgivaren för att höra vad som hänt. I det här fallet handlar det om ett stort internationellt bolag med representation i Sverige, men de flesta sitter i Tyskland och USA. Men den ansvarige i Sverige kunde inte ge något bra svar på varför medlemmen inte hade fått sin provision. Så jag skickade en formell förhandlingsframställan, som vidarebefordrades direkt till europachefen i Tyskland.

Vi satte upp ett förhandlingstillfälle med mig, medlemmen, europachefen och den europeiska HR-chefen. Under mötet stod det tydligt att arbetsgivarens linje var att de inte behövde betala ut provisionen eftersom de hade uppdaterat sin policy och att den inte längre inkluderade den här typen av ersättningar.

Konflikt på jobbet? Gör dina arbetsuppgifter ändå så ökar du möjligheterna till en konstruktiv lösning

Samtidigt menade vi att policyändringen skett efter att medlemmen genomfört sin affär. 

Vi krävde att få se den nya policyn och allt underlag. De ville inte hjälpa oss med det, utan ärendet bollades vidare ännu en gång – nu till en högre chef i USA. I många internationella bolag finns en stark hierarki; ofta saknas beslutsmandat längre ner i leden så man måste komma till den högst uppsatte chefen. I det här fallet såg hen annorlunda på situationen. Efter ett kort samtal bad hen om ursäkt och konstaterade att provisionen skulle betalas ut. 

Medlemmen fick sina pengar.

När det gäller provision hän­visas det ofta till olika typer av policys utanför anställningsavtalet, men mitt råd är att försöka skriva in policyn i anställningsavtalet – eftersom det ju är det som gäller. Om inte annat ska man alltid begära att få läsa de policys som arbetsgivaren vill hänvisa till. 

Läs också: Nolltolerans mot ohederlighet är det enda rätta

Generellt är bonus- och provisionsdelar väldigt osäkra eftersom de nästan alltid bygger på ensidiga policys, och det ska man tänka över innan man skriver på ett avtal. Men, om du skulle hamna i en liknande situation som den här medlemmen: kontakta oss på Akavias medlemsråd­givning, och spara allt underlag du har.” 

Läs vad Akavia har att säga om regler och anställningar

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Rättshjälp från förbundsjurist

Om tvisten med arbetsgivaren inte går att lösa kan medlemmar ansöka om rättshjälp från förbundet för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd.

Rättshjälpen innebär att en förbundsjurist företräder medlem utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader.

Det innefattar inte kostnader för skiljeförfarande eller skadestånd som medlem själv döms att betala till arbetsgivaren.

Kontakta Akavias medlemsrådgivning för mer information.