Vad tjänar du på att jobba hos en arbetsgivare som har kollektivavtal? Här svarar David Dahllöf på ett vanligt argument från arbetsgivare som inte har kollektivavtal.

Fråga: Min anställning omfattas inte av kollektivavtal men min arbetsgivare säger att jag har tjänstepension på motsvarande nivå. Kan det stämma?

Svar: Både ja och nej. Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan tillhandahålla en tjänstepensionslösning privat.

David Dahllöf är specialist på ersättningar, han är förhandlar eoch rådgivare på Akavia.

Vad gäller motsvarande nivå, bör det vara de nivåer som återfinns i ITP 1, det vill säga en så kallad premiebestämd lösning. Det innebär att på lönedelar upp till basbeloppsgränsen avsätts 4,5 procent av den kontanta månadslönen, och på lönedelar över gränsen avsätts 30 procent. År 2020 motsvarar basbeloppsgränsen en månadslön om 41 750 kronor.

Det här gäller för efterlevandeskydd.

En skillnad kan komma av försäkringspaketet i övrigt. I ITP ingår även att arbetsgivaren betalar in en sjukförsäkringspremie och en premiebefrielseförsäkringspremie.

Läs också: Stor löneguide - maxa lönen genom hela arbetslivet

Kolla upp om dessa delar återfinns i den försäkring din arbetsgivare har tecknat. På Collectums hemsida finns en mer noggrann redogörelse för vad som ingår i den kollektivavtalade försäkrings- och tjänstepensionslösningen, och där kan du jämföra med din lösning.

Inom till exempel ITP har mycket låga avgifter förhandlats fram. Det innebär att mer kapital kommer den anställde tillgodo.

Höga avgifter för det placerade kapitalet kan äta upp stora delar av din pension. Därför bör du se till att med jämna mellanrum gå igenom dina placeringar i din tjänstepension. Avgifterna är nästan alltid högre i tjänstepensionslösningar utanför de kollektivavtalade lösningarna.

Läs också: Vågar du skriva på anställningsavtalet?

David Dahllöf, förhandlare / Rådgivare på Akavia, svarar på en medlemsfråga

David Dahllöf är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.