Vilka möjligheter har du till löneökning, även om centrala avtal som det pratas om, inte är klara. Akavias lönespecialist Sören Lundgren svarar på en medlemsfråga.

Fråga: Jag har under de senaste åren fått utökat ansvar, utan att för den skull kunna sägas ha blivit befordrad. Vid 2019 års löne­översyn fick jag 1 200 kronor (cirka 2,5 procent) i påslag, men var inte nöjd.

Jag fick då ett löfte av min chef om en mer rejäl höjning vid nästa tillfälle, det vill säga vid 2020 års löneförhandling. När nu nästan halva året har gått har ännu ingenting hänt. Vi brukar få nya löner i april.

När jag frågar hänvisar min chef till att det inte blir någon löneöversyn förrän det finns nya centrala avtal. Med tanke på att de ändå inte brukar innehålla några siffror så känns det onödigt att vänta. Kan jag kräva löneökning nu?

Läs också: Titeln påverkar lönen

Svar: Covid-19 drabbar oss privat och på jobbet på många olika sätt. Det har för många inneburit kraftigt minskad lönsamhet och därav uppsägningar på grund av arbetsbrist. I andra företag har man valt att utnyttja möjligheten till korttidsarbete, det som tidigare benämndes korttidspermittering. Det finns också verksamheter som har påverkats positivt då deras produkter och tjänster fått ökad efterfrågan.

Sören Lundgren, lönespecialist på Akavia.

För många företag har frågan om nya löner hamnat i kö just på grund av det svåra läget. Arbetsmarknadens parter var också ganska tidigt överens om att lägga de centrala förhandlingarna om nya kollektivavtal på is. De ”gamla” avtalen gäller tillsvidare avseende lön.  

Läs också: Lön för personalvetare och hr-konsult?

Inom kommunal sektor finns ett löpande avtal för akademikerna med löneöversyn 2020, så där har de flesta av våra medlemmar fått nya löner i år. Utan nya kollektivavtal inom den privata sektorn har inte företagen skyldighet att göra någon löneöversyn ännu. Man kan naturligtvis göra lönejusteringar utanför löneöversynen, vilket sker även andra år.

Det går alltså inte, för din del, att kräva någon löneökning nu. Du måste invänta kommande löneöversyn. I den bästa av världar får man en löneökning direkt om man gemensamt kan konstatera att ansvaret eller prestationen har ökat tydligt. Men det brukar tyvärr finnas många exempel på ursäkter till fördröjning av löneökning även då man egentligen är överens om att lönen bör höjas.

Sören Lundgren, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Sören Lundgren är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Han svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här