Fråga: Hej, jag arbetar i dag som verksamhetschef i en kommun. För drygt ett år sedan fattades det ett beslut om att genomföra en stor omorganisation som berör mer eller mindre hela kommunen.

Jag som chef ska leda förändringsarbetet tillsammans med mina medarbetare. En omständighet som gör det extra svårt för mig personligen är att det är mycket oklart vad som händer med mig i den nya organisationen.

Vissa chefstjänster är tillsatta men inte alla och jag har ännu inte fått något besked. Vilka råd kan Akavia ge mig?

Läs också: Måste jag gå med på en provanställning?

Svar: Hej, tack för din fråga. Det är bra att du hör av dig till Akavia. Det finns mycket att säga om omorganisationer och hur det påverkar alla medarbetare.

Anna Westling, specialist på ledare och förhandlare / rådgivare på Akavia.

Tyvärr är du inte ensam att uppleva att du i din roll som chef ska genomföra en omorganisation och stötta dina medarbetare samtidigt som du inte vet vad som kommer att hända med din framtida anställning.

Det viktiga är att du fullgör ditt uppdrag och om du inte redan har ställt frågan till din chef om hur arbetsgivaren ser på din framtid inom kommunen så måste den frågan ställas.

Läs också: Får arbetsgivaren plötsligt ändra din arbetsroll?

Vad är det som utlovas? Är det att du alltid kommer att ha en anställning som utlovas – eller vad?

Akavia menar att det i dessa situationer måste det finnas en tydlig plan hur arbetsgivaren kommer att tillsätta chefstjänster men även vad som händer om det inte går att hitta bra lösningar för både verksamheten och för cheferna.

Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv så är det viktigt att en chef är trygg för att kunna i sin tur fungera fullt ut i sin roll gentemot medarbetare och organisation.

Läs också: Maxa lönen genom hela livet - stor löneguide

Jag föreslår att du hör av dig till Akavia så kan vi bolla vilka möjligheter och vilket stöd du kan få från oss. Det kan uppstå ett läge där det blir tal om att skiljas åt. I den situationen kan vi bistå dig på det sätt som du önskar, att företräda eller som bollplank om du själv vill ha dialogen med din arbetsgivare.

Läs också: Att bli uppsagd kan leda till nytt jobb med högre lön

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Utmaningar löser du bäst med stöd

Har du en utmanade arbetssituation kan du alltid kontakta Akavias medlemsrådgivning. Där finns erfarna förhandlare/rådgivare som ger dig råd och stöd med din situation i fokus.

Anna Westling, förhandlare / rådgivare på Akavia svarar på en medlemsfråga.

Anna Westling är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.