”Medlemmen hörde av sig till oss efter att man hade haft möten på hens arbetsplats, där tanken var att de anställda skulle diskutera många olika frågor tillsammans – bland annat framtida arbetsuppgifter. Men vår medlem blev inte inbjuden att delta i diskussionen, chefen undvek hen och hens arbets­uppgifter och ansvarsområden kom aldrig upp på agendan. 

Anne Westerlind är specialist, förhandlare och rådgivare på Akavia.

Utifrån bemötandet upplevde medlemmen att någonting var fel, vilket var förvånande eftersom
arbetsgivaren aldrig haft synpunkter på hen eller hens jobb tidigare. Det här är tvärtom en medarbetare som har varit väldigt uppskattad och som har nått mätbara resultat. 

Mobbningen av medlemmen fortsatte och när hen försökte diskutera med sin chef möttes hen av förslaget att det kanske var dags att söka ett nytt jobb. Kritiken var väldigt vag och jag bestämde mig för att påkalla en förhandling om arbetsförhållandena. Arbetsgivaren anlitade ett ombud, vilket gjorde att situationen trissades upp. 

Läs också: Pris till forskning om nätmobbning

Under förhandlingen menade arbets­givaren att medlemmen hade en dålig dialog med chefen. Det tillsattes en utredning, men man hittade ingenting. Vid det här laget kände medlemmen att det hade gått så långt att hen inte ville vara kvar på arbetsplatsen – hen mådde väldigt dåligt av situationen. 

Läs också: Ökning av nätmobbning under coronan

Förhandlingen tog lång tid och under tiden for medlemmen väldigt illa. Men så småningom landade vi i en överenskommelse. Och det tog inte lång tid innan medlemmen blev headhuntad av en annan arbetsgivare. 

Mobbning och kränkande särbehandling kan visa sig på många sätt, bland annat genom tystnad, osynliggörande och mycket vag kritik. Mitt råd är att ta kontakt med oss så snart en sådan här situation uppstår. Många väntar för länge eftersom man vill lösa det själv – men ju längre tiden går, desto svårare blir det. Dessutom kan det mynna ut i utmattning och långa sjukskrivningsperioder. Hör av dig till oss direkt! 

Berättat för Sara Wilk.

Läs vad Akavia säger om kränkade särbehandling

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.

 

Rättshjälp från förbundsjurist

Om tvisten med arbetsgivaren inte går att lösa kan medlemmar ansöka om rättshjälp från förbundet för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd.

Rättshjälpen innebär att en förbundsjurist företräder medlem utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader.

Det innefattar inte kostnader för skiljeförfarande eller skadestånd som medlem själv döms att betala till arbetsgivaren.

Kontakta Akavias medlemsrådgivning för mer information.

 

Behöver du råd eller stöd? Kontakta Akavia

Du som har en utmanade  arbetssituation kan kontakta Akavias rådgivning. Där finns erfarna förhandlare/ rådgivare som kan ge stöd och råd  om du har en ohållbar arbetssituation.