Den form av artificiell intelligens som kallas generativ AI har utvecklats till att kunna skapa helt nytt innehåll – som text, bilder, musik eller kod – med resultat som kommer allt närmre det som människor kan åstadkomma. Man kan säga att traditionell AI kan förstå och sortera information, medan generativ har lärt sig hitta mönster och kopplingar i stora datamängder och kan sedan använda den kunskapen för att generera något helt nytt.

Det är den här utvecklingen som har gjort att AI:s påverkan på våra jobb har blivit ett hett ämne.
Troed Troedson– Visst är det så att AI-tekniken kommer att förändra arbetsmarknaden – och innehållet i snart sagt alla jobb, säger Troed Troedson, framtidsanalytiker.

 

Att enkla repetitiva jobb kan göras av datorer är självklart - men en förändring är på väg

Han konstaterar att vi är vana vid att mekanisering och automatisering kommer ”underifrån”, det vill säga att enkla och repetitiva jobb kan göras av maskiner.

– En vanlig föreställning har varit att komplicerade jobb, och uppgifter som görs sällan eller på ett nytt sätt varje gång, är förbehållna människan. För ekonomer skulle det kunna innebära att bokföring och redovisning går att automatisera, medan arbete med budget och bokslut kräver en mänsklig hand.

Här är en förändring på gång, konstaterar han.

– Det kan låta provocerande, men är antagligen sant: ju längre utbildning du har, desto större är sannolikheten för att mer eller mindre stora delar av ditt jobb görs bättre och billigare av datorer inom en snar framtid.

Så har yrket definierats

Troed Troedson menar att de flesta arbeten och arbetsuppgifter består av fyra delar:

  1. Vad ska göras? (beslutsfattande och omdöme)
  2. Hur ska det göras? (yrkes- och hantverksskicklighet)
  3. Tillsammans med vem eller vilka ska det göras? (förhandling och samarbete)
  4. Hur ska resultatet användas och realiseras? (handlar i allt väsentligt om ledarskap)

Det här kan för en ekonom betyda att det behövs en ekonomisk plan för det kommande året (1). Därför gör man en budget enligt alla konstens regler (2) och innehållet i budgeten är resultatet av förhandlingar (3). Slutligen ska verksamheten styras så att budgeten hålls (4).

– Hittills har punkt två – hur gör man när man gör det man gör – definierat yrket och arbetsinnehållet. Yrket heter ju exempelvis ekonom, jurist, ekonom, HR-specialist eller kommunikatör därför att man är duktig på juridik, ekonomi, arbetsrätt eller kommunikation. Men det är just denna punkt som AI kommer att ersätta, säger han.

Ekonomer kommer att få betalt för gott omdöme

Det innebär att framtidens ekonomer kommer vara personer som värdesätts och får betalt för sitt goda omdöme, sin samarbetsförmåga och sitt ledarskap. Det är personer som sedan använder AI för att se till att budget, bokföring, redovisning och bokslut är korrekta och ger en rättvisande bild av verksamheten.
– Det här gäller i stort sett alla jobb. Vi kommer att avlönas för vårt omdöme, vår samarbetsförmåga och vår förmåga att leda andra.

Stärkt i din roll

En slutsats han menar att vi kan dra av detta är att AI-tekniken inte kommer att ta jobben från människor.

– Däremot är det ett faktum att människor som använder AI-verktyg kommer att ta jobben från människor som inte gör det, säger Troed Troedson.

Ytterligare en effekt är att utbudet av tänkbara jobb kommer att bli betydligt mer mångfacetterat än tidigare för de ekonomer som använder AI som en förlängning och komplettering av sina egna förmågor, menar han.

– Därför är det viktigt att våga omvärdera vad det är som bygger din yrkesidentitet, och att dra nytta av AI på ett sätt som stärker dig i din roll. Det kommer säkert att finnas en del som missar AI-tåget därför att de trodde att deras skicklighet i själva hantverket var det viktigaste. Var inte en av dem.

Läs också: ”Företagen skriker efter hållbarhetskompetens”