Många menar att ditt jobb är hotat när en ny superstjärna så småningom knackar på dörren till arbetsplatsen. Dess namn är artificiell intelligens, AI, och den anses vara såväl mer kvicktänkt, flitig och noggrann som mindre glömsk än du och de flesta av dina kollegor. Du är dock inte ensam om att påverkas av den artificiella intelligensens närvaro. Till exempel påstod organisationen World Economic Forum (WEF) redan 2020 att 85 miljoner jobb kommer att slås ut världen över de närmaste åren, inte minst på grund av AI.

Men allt är inte nattsvart – enligt WEF:s prognos skulle svindlande 97 miljoner jobb skapas genom teknikutvecklingen. En jobbtitel som väntas öka snabbt är ”AI-prompt manager”, som har till uppgift att ställa vassa frågor till och sedan bedöma svaren från AI-verktyget. Syftet är att maximera nyttan av att använda AI i jobbet genom att få roboten att leverera bra resultat.

– Beroende på hur du ställer frågan och beroende på vilken data som finns tillgänglig för just den AI-tjänst som du använder, så kommer du att få olika svar. Vi tror att detta kan komma att bli en vanlig och viktig kompetens och roll i framtiden.

Detta berättar Heléne Olsson, chef för området Global Industry Innovation på det internationella analys- och konsultföretaget Kairos Future. De har nyligen släppt en framtidsstudie om hur AI kommer att påverka arbetsmarknaden, och då inte minst kunskapsorienterade yrken som ekonomi, juridik och kommunikation. En bärande slutsats är just att AI-promptspecialist kommer att segla upp som en viktig titel i en rad branscher.

Detta behöver en AI-prompt manager kunna
Nu kanske någon läsare med rätta invänder – hur svårt kan det egentligen vara att agera AI–prompt manager när AI-tjänsterna är så pass smarta att de ”ersätter” människor? Men faktum är att en prompt manager måste ha flera kompetenser: språklig förmåga att kunna formulera snillrika frågor till AI-tjänsten, ämnesspecifik kunskap för att veta vilka frågor och svar som är relevanta för arbetsuppgifterna, samt en allmän kännedom om hur AI fungerar.

Helene Olsson Foto Marie-Therese Karlberg– Du måste ha kompetensen att ställa rätt frågor och sedan kunna verifiera svaren – stämmer detta? Öppna frågor ger väldigt öppna svar – och sådana räcker inte om AI ska användas även vid mer avancerade moment i arbetet, säger Heléne Olsson.

Ekonomer kan få prompting-roller…
Huruvida AI-prompt manager kommer att bli en egen titel, eller om var och en av oss blir en prompt manager, är nog ännu för tidigt att sia om. Heléne Olsson ger dock några exempel på yrkesroller som kan påverkas rejält när AI blir en central del av arbetet, och där det kan komma att bli en vanlig uppgift just att samarbeta med och ”projektleda” AI-verktyget. Det gäller bland annat den ekonom som idag arbetar som business-controller, eller styrekonom.

– När de analyserar data behöver de specifika formler som kan vara komplexa att skapa, även i Excel. Genom att låta ett AI-verktyg skapa formlerna och göra analysen kan de spara mycket tid som skulle kunna läggas på andra uppgifter.

Hon fortsätter:

– Vi har sett i våra undersökningar att de som inte har använt AI-verktyg tror att de kan spara 15 procent av arbetstiden. Men när vi har frågat anställda i olika branscher där tekniken används visar det sig att nästan 30 procent av arbetstiden kan kapas.

… och ai-prompting för jurister
Enligt Heléne Olsson kan den artificiella intelligensen även få stor betydelse inom juristyrket.  Jurister hanterar ofta stora mängder information på tusentals sidor och då kan AI-verktyget på ett effektivt sätt plocka fram det väsentliga ur materialet och skapa begripliga sammanfattningar, som sedan kvalitetssäkras av den beställande ”promptande” juristen.

– Ett sådant arbetssätt sparar mycket tid. Jag vet om att det finns domare som redan idag skriver utkast till domslut med hjälp av AI-verktyg, säger hon.

… liksom kommunikatörer behöver kunna ai-prompta
En annan yrkesgrupp som kommer att påverkas är kommunikatörer och närliggande professioner som framställer olika texter såsom rapporter och pressmeddelanden.

– En kommunikatör kan ”prompta”, det vill säga ge i uppdrag, till AI-verktyget att till exempel skriva en 500 ord lång artikel baserat på informationen X och med Y som målgrupp. Och så är den klar på 5 sekunder, säger Heléne Olsson och fortsätter:

– Men här gäller det också att bedöma det som AI-verktyget har skrivit: är det sanningsenligt, håller det måttet, hur behöver det ändras? Jag vet om många kommunikatörer som använder AI-verktyg för att få ett första utkast till texter.

Men är det inte skrämmande att bli ”hjälpt” så mycket att ens yrke rentav hotas?
– Ja, men det vi ser är att kommunikatörer med AI-verktyg får mer tid över till annat, både till kompetensutveckling och till att kvalitetssäkra sina leveranser mer än vanligt. Och särskilt kommunikatörer, som jobbar med ord, kan komma att bli de som är bäst på AI-prompting eftersom de är duktiga på att ställa intressanta frågor.

Börja din ai-prompt-resa redan idag
Enligt Kairos Futures prognoser kan närmare en tredjedel av arbetskraften komma att få nya eller förändrade arbetsuppgifter i spåren av AI-teknikens framfart, berättar Heléne Olsson. Därför är hennes viktigaste rekommendation att inte vänta utan att redan nu börja undersöka hur AI kan användas i det löpande dagliga arbetet.

– Jag tycker att man kan samla ihop sig i ett mindre team och träffas till exempel en gång i veckan för att jobba med någon arbetsuppgift med hjälp av AI. Och eftersom det idag är oklart hur datan hanteras av AI-tjänsterna, så är det viktigt att välja ett moment eller område som är enkelt och inte alltför känsligt, säger hon. 

Bör man säga att man har använt AI, exempelvis till kunder?
– Det är en bra fråga och beror på hur man har använt det. I början kanske det är bäst att vara öppen med det, men jag vet om arbetsplatser som använder AI-verktyg väldigt ofta utan att alls kommunicera det. Jag tror att AI-verktyg inom bara något år kommer att vara lika självklara arbets- och vardagsverktyg som Word och Excel, vilket innebär att det inte blir nödvändigt att säga att man använder det.

Viktiga steg på din resa till att bli AI-prompt manager:

  • Skaffa dig praktisk erfarenhet. Börja använda olika AI-verktyg för olika arbetsuppgifter redan idag, antingen på egen hand eller i grupp. Ta själv initiativet och uppmuntra till en diskussion om AI, om det visar sig att ingen annan gör det.
  • Skriv noggranna beställningar. Var medveten om att ju tydligare och mer specifika instruktioner som du ger ditt AI-verktyg, desto bättre resultat kommer du att få.
  • Testa dig fram. Lär dig hur AI-verktyget fungerar genom att ställa olika frågor och göra olika beställningar. Försök vara kreativ i hur du formulerar dig.
  • Läs på. Skaffa dig mer allmän kunskap om AI och prompting, till exempel genom att själv förkovra dig över nätet eller genom att gå en kurs eller fortbildning.
  • Glöm inte att du bär ansvaret. Oavsett om det gäller en sammanställning, ett pressmeddelande, en rapport eller något annat så är det viktigt att du alltid kvalitetsgranskar materialet som AI-verktyget har producerat.

Läs också: Få arbetsplatser redo för AI

Läs också: ”AI ökar kvaliteten i våra bedömningar”

Läs också: Max Tegmark: AI är vår viktigaste demokratifråga