Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Kompetensutveckling

Nya omställningsstudiestödet – så blir du godkänd

Publicerad

Efter lanseringen av omställningsstudiestödet under hösten 2022 har mångdubbelt fler än väntat skickat in ansökningar till CSN. Men endast en liten andel väntas bli godkända. Här får du reda på vad som krävs.

Syftet med omställningsstudiestödet (OSS) är att du som är yrkesverksam ska få en chans att studera för att antingen göra dig mer attraktiv inom ditt område på arbetsmarknaden, eller att du ska kunna byta spår.

Det verkar ha funnits ett uppdämt behov av detta, eftersom prognosen för 5 300 ansökningar under 2022 nåddes redan tre dagar (!) efter den första ansökningsperioden öppnat 1 oktober 2022. Ansökningarna fortsatte strömma in, och totalt hann det bli närmare 19 000 fram till nyår.

Det är CSN som har ansvar för att ta ställning till ansökningarna, och den stora anstormningen har medfört att det blivit långa handläggningstider.

Läs också: Så funkar nya studiestödet 

Joacim Strömblad – Det tar tid att utreda om en person uppfyller alla kriterier som gäller, och väldigt ofta behöver vi begära in kompletteringar, berättar Joacim Strömblad, utredare på rättsavdelningen på CSN.

När beskeden väl kom var det en stor andel som fick avslag, och enligt Joacim Strömblad berodde det som regel på att de inte uppfyllde alla kriterier. Efter att ha behandlat ett antal ansökningar lyfter han fram några saker som är bra att känna till:

 • Börja med att ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör och vänd dig till dem. Det finns nio omställningsorganisationer som arbetar med OSS  Det finns flera anledningar till att kontakta dem: (1) De kan ge vägledning och råd, bland annat om vilka utbildningar som kan vara lämpliga för just dig. (2) Omställningsorganisationen kan skriva ett yttrande, då slipper du själv formulera en motivering. (3) Ibland kan det gå att få ett kompletterande studiebidrag från omställningsorganisationen.
 • Kontakta dem så tidigt som möjligt, eftersom det är bra att ha en ansökan redo när den kommande ansökningsperioden öppnar (för våren är det 1 april 2023). Bedömningarna görs löpande, och det finns en begränsad summa avsatt för OSS. Pengarna kan helt enkelt hinna ta slut. 
 • Vissa grupper kan aldrig få stödet, så det är ingen mening att söka om du tillhör någon av dem. Bland annat kan du bara få OSS från och med det år du fyller 27 år, till och med det år du fyller 62 år. 
 • Sedan finns det en åldersgräns vad gäller de längre utbildningarna. Det är först från och med det år som du fyller 40 år som du har möjlighet att få OSS för en utbildning som längre än 80 veckor på heltid (eller motsvarande på deltid).
 • Du måste ha en klar bild över exakt vad du ska läsa och vad du har för mål med studierna. Om du ska gå ett färdigt program så är det lätt att peka på vad studierna innehåller, men det kan bli svårare om du har tänkt dig att läsa enbart vissa kurser. Det här är något som din omställningsorganisation kan hjälpa dig med.

En annan viktig punkt är att studierna måste kunna ”stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov”, som det formuleras i kraven.

Läs också: Därför behöver du en treårsplan för din karriärutveckling

– Många gånger är det lätt för oss att göra den bedömningen, men inte alltid. Det handlar i alla fall om att du i framtiden ska ha lättare att få eller behålla ett jobb. Om du vill läsa till ett yrke där vi bedömer att det kommer vara svårt att få jobb, så kommer du antagligen inte att kunna få omställningsstudiestöd. Detsamma gäller om du har tänkt dig något som kan betraktas som ”självförverkligande” eller en hobbyutbildning, säger Joacim Strömblad.

Helene Palm arbetar på Omställningsfonden, en av de omställningsorganisationer som arbetar med OSS. Dit kan du vända dig om du tillhör de cirka 1,3 miljoner som är anställda inom kommun, region eller ett kommunalt bolag. 

Helene Palm– Jag märker att det är många som har missat den där regeln om hur lång utbildning man får läsa innan man fyller 40. Något annat som en del inte har uppmärksammat är kriteriet om arbetsvillkor, berättar hon.

Läs också: Omställningsstudiestödet ger ökad möjlighet till kompetensutveckling

Grundkraven när det gäller arbetsvillkor är att du ska ha jobbat i 8 år under de senaste 14 åren. Du ska också ha jobbat (minst 16 timmar/vecka) under 12 månader av den senaste 24-månadersperioden. Läs mer om arbetsvillkoren hos CSN. 

Omställningsfonden finns alltså till hands för rådgivning inför och under en OSS-ansökan för dig som jobbar inom någon av deras sektorer. CSN kan också begära in ett yttrande från Omställningsfonden när de behandlar din ansökan.

– Det behöver inte vara svårt att göra en ansökan, men det gäller att först ha funderat igenom vad det är du vill ha ut av studierna. Kolla också att utbildningen verkligen ger det som krävs. Lägg lite tid på att använda oss, eller vilken omställningsorganisation du nu tillhör, för rådgivning och vägledning, säger Helene Palm.

Hon tipsar också om att det finns möjlighet att få ett kompletterande studiestöd som betalas ut utöver OSS. Det är reglerat genom kollektivavtal, och för medlemmar i Akavia finns det avtal om att man kan få ett sådant stöd genom tre olika omställningsorganisationer: Omställningsfonden (kommuner och regioner),  TRR Trygghetsrådet (privat sektor) och Trygghetsstiftelsen (statlig sektor). 

Vanliga frågor och svar om OSS

 • Vad är omställningsstudiestödet?
  Studiestödet infördes hösten 2022 och kan användas för studier som antingen gör dig attraktivare inom ditt område eller hjälper dig att byta spår i karriären. Stödet består av en bidragsdel på upp till 80 procent av din lön. Den som vill kan också fylla på med en lånedel.
 • Hur mycket kan jag få?
  Stödet ges under en tidsperiod som motsvarar 44 veckors (ett års) heltidsstudier. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal kan du bara få de statliga pengar som CSN beviljar. För 2022 är då maxbeloppet för bidragsdelen 21 300 kronor per månad (80 procent av en månadslön på cirka 26 600 kr) före skatt och maximalt 12 514 kronor per månad i lån. 
 • Vad innebär kompletterande studiestöd?
  Det är något som regleras genom kollektivavtal, och för medlemmar i Akavia finns det avtal om att man kan få ett sådant stöd genom tre olika omställningsorganisationer: Omställningsfonden (kommuner och regioner), TRR Trygghetsrådet (privat sektor) och Trygghetsstiftelsen (statlig sektor). Det kompletterande studiestödet ersätter en del av lönebortfallet för dig som har en lön över cirka 26 600 kr (2022 års nivå). Kontakta din omställningsorganisation för att höra vad som gäller hos dem.
 • Kan jag välja att studera på deltid?
  Visst, du kan arbeta på deltid samtidigt som du studerar med omställningsstudiestöd på deltid. Det finns ingen gräns för hur mycket du får tjäna samtidigt som du har omställningsstudiestöd (ett så kallat fribelopp). Omställningsstudiestöd går att få på 20, 40, 50, 60, 75 och 100 procent av heltid.

Läs mer om OSS:
CSN: Bidrag och studiestöd  
Omställningsfonden: karriär och studier 

Publicerad