– Se det inte som ett hot utan som en resurs att framtiden är flerspråkig. Forskningen visar att det inte alls är omöjligt att lära sig nya språk som vuxen, säger Marianne Gullberg. Språkinlärning är dessutom jätteroligt och det fungerar som gymnastik för hjärnan. Ju fler språk du kan desto lättare är det att lära dig nya. Ditt språkcentrum kan aldrig bli fullt.

– Nöj dig inte som många svenskar nuförtiden med att du kan engelska, utan lär dig åtminstone ett språk till, fortsätter hon. Som EU-medborgare stadgas det faktiskt att du bör kunna två språk förutom ditt eget.

Hon framhåller att inom alla verksamhetsområden är det bra att kunna språk. Det öppnar dessutom för nya möjligheter i yrkeslivet och gör att du kan knyta an till resten av världen på ett bättre sätt. Kanske vill du jobba utomlands en tid till exempel.

Läs också: Så gör du en bra visuell presentation

– Visst skulle det väl vara härligt att kunna kinesiska eller tala flytande spanska? Det går om du verkligen lägger manken till, säger hon.  

Det tar tid att lära ett nytt språk

Marianne Gullberg framhåller att många vuxna tyvärr ger upp försöket att lära sig ett nytt språk eftersom de underskattar tiden de behöver lägga ned på uppgiften. 

Marianne Gullberg. Foto: Johan Persson.– Att exempelvis gå en kurs i italienska via ett studieförbund kan vara jättebra och hjälpa dig att bygga upp ett ordförråd och grammatik. Men en kurs några timmar i veckan räcker inte om du vill få flyt i språket och kunna använda språket i ögonblicket. Du måste hela tiden utsätta dig för språket och utmana dig själv att ta nya steg, säger hon.

Språkinlärning är enligt Marianne Gullberg som att lägga ett pussel. Forskning visar att det klokaste sättet är att blanda undervisning och använda språket i kommunikation. Ett råd är att avsätta tid i kalendern, kanske 45 minuter per dag, för språkträning på samma vis som för fysisk träning.

Läs också: Hållbarhet är framtidens kompetens - för alla

Studieförbunden satsar stort på språkutbildning. Men hon poängterar att studera språk via kursböcker, ägna mycket tid åt skrift och regler och grammatik långtifrån är det enda vägen idag. Går du en sådan grundläggande kurs är det klokt att lägga till konversation och helst annan språkträning också.  

Internet, appar, poddar och strömmade serier – perfekta språkresurser

– Internet är en väldigt bra källa. Var uppfinningsrik och ta till alla hjälpmedel du kommer på, säger Marianne Gullberg. Några tips är att använda språkappar, lyssna på poddar och se utländska filmer och teveutbud utan att använda textremsa. Öva även att läsa dagstidningar och enkel skönlitteratur på språket - utan att  slå upp varje ord du inte kan. Du lär snart märka att du hänger med ändå.

För att träna att skriva det nya språket tipsar hon dig att föra dagbok på det. Du kan även skaffa en språkvän att chatta, föra videosamtal eller mejla med. Får du inte tag i någon språklig samtalspartner uppfinn en kompis att skriva till. Du kan även föra samtal med låtsaskompisen högt för dig själv. Det är en bra övning.

Resa ensam ökar möjligheterna att prata ett nytt språk

Marianne Gullberg lyfter också fram språkresor som en jättebra idé och understryker att de idag inte alls bara till för ungdomar. Många arrangörer satsar på kul aktiviteter för att stimulera språkinlärning som matlagning på italienska eller att vandra i kustlandskap med fransk guide.

Res gärna ensam råder hon. Har du sällskap är det lätt att ni pratar svenska sinsemellan. Var också noga med att ni bara ska prata det nya språket även på ledig tid under resan  vid gemensamma middagar, i butiker och på hotellet etcetera.

Bli studentmedlem

Du som pluggar kan bli medlem i Akavia. Som medlem får du ta del av de förmåner som omfattar studenter.  Medlemskapet är kostnadsfritt och du får hjälp att starta din framtid. Läs mer om Akavias studentmedlemskap här.

Även vid andra resor - i jobbet eller privat - till länder där det nya språket talas råder hon dig att frimodigt använda det. Fastna inte i tänkesättet att det du säger måste vara rätt uttalat och grammatiskt korrekt. Det hämmar dig. Blir det lite fel gör det inget. Få personer talar hela tiden fläckfritt.

Tänk också på att språk är betydligt mer än de talade orden säger Marianne Gullberg. Det går att förmedla och läsa ut mycket av människors miner och gester. Gester är faktiskt en ofta förbisedd nyckel till språket.

Lockas inte gå över till engelska

– Om en person avbryter dig och övergår till att tala engelska förklara vänligt att du vill öva dig att använda landets språk, säger Marianne Gullberg. Så agerade jag när jag besökte Nederländerna eftersom holländare direkt slog över till engelska och det blev glada möten. En sådan här förklaring brukar faktiskt alltid bli positivt bemött och du ska se att ni förstår varandra. Vill någon hjälpa dig tillrätta med ord eller uttal se det som ett plus.  

– Enklast är att lära sig ett språk som är lagom likt och lagom olikt ditt eget språk. Har du väl lärt dig ett nytt språk glömt inte att använda det. Det är svårt att vidmakthålla ett språk som du inte gör bruk av.

Tips om språkinlärning

  • Nöj dig inte med att du kan engelska. Som EU-medborgare bör du kunna två språk förutom ditt eget.
  • Utsätt dig hela tiden för det nya språk du vill lära dig. En språkkurs kan vara en bra grund men bör kompletteras med andra resurser.  
  • Internet är en jättebra källa för språkinlärning. Använd spåkappar -  t ex Duolingo,  Babbel eller spel som Memrise - lyssna på poddar, se filmer och teveutbud på språket utan textremsa.
  • Skaffa dig en samtalspartner på det nya språket att chatta, mejla eller ha videosamtal med. Får du inte tag en sådan hitta på en låtsaskompis att ha konversationer med.
  • Leta upp dagstidningar och enkel skönlitteratur på det nya språket. Läs utan att slå upp varje ord du inte kan.
  • Träna att skriva på det nya språket, men häng inte upp dig för mycket på grammatik och regler.
  • Inse att det behövs mycket tid för att lära dig ett nytt språk. Avsätt dagligen tid i kalendern för det.
  • Öva parallellt att läsa, lyssna på, tala och skriva det nya språket. Se det som olika bitar av ett pussel som du ska få ihop.
  • Var inte så ängslig att prata det språk du håller på att lära dig. Blir det lite fel så gör det inget.
  • Tänk på att språkinlärning är gymnastik för hjärnan.

Kompetenserna som blir viktigast för ditt yrke i framtiden

Tre av fyra arbetsgivare i Akavia Aspekts stora enkätundersökning anser att deras bransch är i behov av ett kompetenslyft. En majoritet menar att det är arbetsgivarna som har det främsta ansvaret för kompetenshöjningen. Många lyfter fram digitalisering, säkerhet och kommunikation som kritiska områden.

Här har vi samlat texterna från temat Kompetenslyft - Så säkrar du din hjärna för fratiden" som belyser vilka kompetenser och förmågor du behöver i framtiden för att fortsätta vara relevant på arbetsmarknaden. 

Kompetenser och förmågor du behöver i framtidens arbetsliv

Ekonom – Kreativt tänk allt viktigare

Jurister behöver skaffa etisk kompass

Samhällsvetare – Helhetsperspektiv attraktivt

It och tech måste ständigt lära om

Personalvetare – AI driver förändring

Kommunikatörer måste kunna tolka data

Bli medlem i Akavia

Akavia är förbundet för dig som är akademiker. Genom oss får du råd och stöd genom hela arbetslivet. Akavia ger dig full utväxling på din karriär. Läs mer om vad du får som medlem.

Granskning av medlemmarnas kompetensutveckling och vidareutbildning