Akavias statistiker har omvandlat löneskillnaderna mellan förbundets manliga och kvinnliga medlemmar till arbetstid per år. Uträkningen visar att Akavias kvinnliga medlemmar i genomsnitt arbetar gratis från den 25 november. Bland ekonomer är löneskillnaderna störst. Kvinnliga ekonomer borde gå hem redan den 11 november.

Ulrika Husmark, sakkunnig jämställdhetsfrågor.– Tyvärr är det inte förvånande, men jag är bekymrad för det är ett jämställdhetsproblem, säger Ulrika Husmark, sakkunnig inom jämställdhet på Akavia.

Utvecklingen mot jämställda löner går långsamt, och under pandemin gick den faktiskt bakåt. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökade år 2020.
– Vi har inget tydligt svar på varför. Vi såg att kvinnor jobbade mer hemifrån och att de kanske därför inte kunde framhålla sig själva lika mycket som sina manliga kollegor.

Läs också: Så funkar det att ta med facket på lönesamtalet

Varje år genomför Akavia en lönekartläggning och uppmärksammar skillnaderna mellan män och kvinnor, men det är inte helt enkelt att svara på varför det fortfarande, år 2022, är så stora löneskillnader.
– Det är i mångt och mycket en strukturfråga. Män attraheras av arbeten och branscher som ger bättre betalt, till exempel höga chefsposter, jobb med säljansvar och finansbranschen.

Ulrika Husmark pekar också på att män och kvinnor ofta har olika mål i livet.
– Redan från när barn är små verkar pojkar och flickor uppfostras olika. Vi vet att när de är tio år har ungefär lika många pojkar som flickor ett sparkonto som är startade av vuxna, men när de kommer upp i 16-årsåldern tillhör tre fjärdedelar av alla sparkonton pojkar. Det ger naturligtvis konsekvenser senare i livet; det ger möjlighet till andra livsval.

En annan orsak till de stora löneskillnaderna kan också vara att kvinnor inte vill marknadsföra sig på samma sätt som män.
– Vi vet att män har bättre självförtroende och sätter högre prislapp på sina ingångslöner.

Läs också: Så mycket tjänar ekonomer 2022

Ekonomer och chefer är de medlemsgrupper som har störst löneskillnader mellan män och kvinnor.
– Det tror jag beror på att det är yrkesgrupper som har så brett spektrum med olika befattningar. En ekonom kan vara både revisor och företagsledare med helt olika lönelägen.

Hon har dock gott hopp om att löneskillnaderna ska minska.
– Vi kan inte bara gå och vänta på att det ska ske en förändring, för då tar det lätt hundra år till. Vi måste belysa de här strukturerna, säger Ulrika Husmark och pekar på att mångfald av män och kvinnor gynnar en arbetsplats.
– Företag med större jämställdhet går mer sällan i konkurs och hanterar kriser bättre. På sikt hop­pas jag att arbetsgivare förstår att de som arbetar för jämställdhet och mångfald är de som överlever.

Tidpunkten då kvinnor egentligen borde gå hem

Akavias kvinnliga medlemmar i genomsnitt:
Fredag 25 november, klockan 14.26.

Ekonomer:
Fredag 11 november, klockan 12.08.

Chefer:
Måndag 14 november, klockan 16.19.

It-akademiker:
Torsdag 1 december, klockan 10.38.

Personalvetare:
Onsdag 7 december, klockan 08.22.

Jurister:
Onsdag 7 december, klockan 14.42.

Samhällsvetare:
Torsdag 8 december, klockan 08.52.

Kommunikatörer:
Måndag 19 december, klockan 15.29.

Akavias uträkning baseras på justerade löneskillnader mellan män och kvinnor bland Akavias medlemmar inom samma sektor, med liknande befattning och ålder.

Kartläggning: Har du rätt lön?

Allt om din lön 2021!

Kvinnliga akademiker tjänar i genomsnitt betydligt mindre än sina manliga kollegor. Under ett helt arbetsliv kan det handla om flera miljoner kronor i lägre lön. I många akademiker­yrken planar lönerna ut strax efter 50 års ålder. Bland ekonomerna minskar de till och med.

Aka­demikerlönerna varierar stort mellan olika delar av Sverige. Högst är de i Stockholm. Sex av tio upplever att lönen sätts ensidigt, utan förhandlingsmöjlighet. Det framgår av den löneenkät som Akavia genomfört bland medlemmarna. Akavia Aspekts lönekartläggning publicerades i maj 2021.

Miljoner i löneskillnad beroende på kön hos akademiker

Coronaeffekt på lönerna 2021

DO vill ta fler fall av lönediskriminering till domstol

Lönekurvan planar ut strax efter 50

Kräv ökad transparens kring hur lönesättningen går till

Tre av fem medlemmar kan inte påverka sin lön