Medianingångslönen för ekonomer uppgår till 30 500 kronor, vilket är i nivå med Akavias övriga professioner. Den rekommenderade ingångslönen för ekonomer är 34 000 kronor – en summa som är beräknad med prutmån och 2,5 procents inflation.

Ekonomers ingångslön 2022

Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia, understryker vikten av att nybakade ekonomer löneförhandlar inför det första jobbet. Undersökningar visar att de som lämnar ett löneanspråk till arbetsgivaren i genomsnitt får 1 900 kronor mer i ingångslön.

Nina Forssblad.– Det är mycket pengar och det är viktigt att komma ihåg att ingångslönen i hög utsträckning styr löneutvecklingen senare i livet. Statistik visar att en högre ingångslön hänger ihop med en bättre löneutveckling, säger hon och fortsätter:

– Den rekommenderade ingångslönen ska ses som ett rimligt riktmärke. Även om arbetsgivaren inte betalar riktigt så mycket kan man genom att lämna löneanspråk visa att man är påläst och bidra till att avdramatisera lönediskussionen. Det är bättre än att inte säga något alls och tänka ”okej, detta verkar vara vad som erbjuds”.

Ekonomers löner påverkas av sektor och bransch

Medianlönen för ekonomer är 52 100 kronor. Detta är den högsta noteringen bland Akavias olika medlemsgrupper. För ekonomer i privat sektor ligger medianlönen på 56 000 kronor, vilket är en klart högre siffra än inom statlig och kommunal sektor där medianlönerna uppgår till 46 600 kronor respektive 47 000 kronor. Vid val av arbetsgivare och sektor är det dock viktigt att inte stirra sig blind på själva lönebeloppet, menar Nina Forssblad.

– Jag vill påminna om att man också ska se bortom lönen i kronor och ören och tänka på andra aspekter, till exempel om arbetsgivaren har kollektivavtal som i regel innebär föräldralön, extra semesterdagar och avsättningar till tjänstepensionen.

Läs också: Kan man få bättre villkor än vad kollektivavtalet ger?

Arbetsvillkor och lön för ekonomer

Är det någon sektor eller bransch som har extra hög arbetsbelastning för ekonomer?
– Väldigt många ekonomer har hög arbetsbelastning. Inom revisionsbranschen är belastningen ofta hög under våren men det är också många i den branschen som upplever en ständigt hög arbetsbelastning. Inom alla sektorer och branscher har ekonomer som arbetar med redovisning hög arbetsbelastning vid månads- och årsbokslut. Många ekonomer som arbetar med inköp och logistik har hög arbetsbelastning på grund av det pågående kriget, säger Nina Forssblad.

Region en faktor för  ekonomers löneskillnader

Ekonomerna följer samma geografiska lönemönster som andra professioner. Medianlönen för ekonomer i Storstockholm uppgår till 57 000 kronor, vilket kan ställas mot en tydligt lägre medianlön på 44 900 kronor för ekonomer i norra Sverige – en skillnad på 12 000 kronor. Medianlönen i Göteborg och Malmö/Lund ligger på 51 500 kronor. På frågan om man som ekonom måste styra skutan till en storstad för att få högre lön, svarar Nina Forssblad:

– Som individ kan man alltid få ett jobberbjudande med högre lön även om man bor utanför de större städerna. Det är en fråga om tillgång och efterfrågan. Jag tycker att det är viktigt att väga in andra saker förutom lönen. Om man bor på en mindre ort kan lönen vara lägre men man kanske kan bo billigare och cykla till jobbet på tio minuter istället för att pendla fram och tillbaka någon timme varje dag. Det kan ha ett högt värde för många.

Läs också: Högre lön i Stockholm eller Göteborg?

Stora skillnader i lön inom ekonomers yrkestitlar 

Akavias nya statistik visar också lönerna för olika titlar inom varje profession. Titeln ”CFO/finanschef/ekonomichef” ligger i toppskiktet med en medianlön på 73 400 kronor. Högt upp ligger också titeln ”controller” – eller styrekonom – med en medianlön på 51 700 kronor. Längre ner ligger titeln ”handläggare” där medianlönen uppgår till 36 200 kronor.

– Det är inte förvånande siffror. En ekonomi- eller finanschef har ett betydande ansvar och därmed en högre lön. Det är också stor efterfrågan på controllers vilket påverkar lönenivån för den gruppen. Vi ser också att controllern får en alltmer central roll. Förutom att tolka och hantera finansiell information arbetar controllern också med att utveckla verksamheten strategiskt och operativt, säger Nina Forssblad.

Hur påverkas ens lön och löneutveckling av det lärosäte som man har utbildat sig på?
– De undersökningar som bland andra Saco och Universitets- och högskoleämbetet har gjort om lönepremier för högre utbildning visar att valet av lärosäte inte påverkar löneutvecklingen för ekonomer i någon högre grad generellt. En del kan ha högre livslöner men det kan bero på att de som går ut från vissa lärosäten i högre grad väljer att arbeta inom områden med högre löneutveckling eller inom vissa geografiska områden. Det vi kan säga generellt är att en akademisk utbildning i ekonomi lönar sig sett till livslön och gör en attraktiv på arbetsmarknaden.

Så mycket har andra professioner i lön: