Tidningen för dig som är medlem i Akavia

Lön

Ta med facket som stöd vid löneförhandlingen

Publicerad

Om du är anställd i privat sektor och har svårt att komma överens om lönen med din arbetsgivare, kan du har rätt att ha med extra stöd under samtalet, ett så kallat förstärkt lönesamtal. Så här fungerar det.

1) Att ta med sig en facklig representant som stöd under lönesamtalet med chefen kallas för ett lokalt förstärkt lönesamtal. För att ha möjlighet till det krävs att det finns en lokal part genom en akademikerförening på arbetsplatsen. Även arbetsgivaren får ta med ett ombud, exempelvis från HR, men i huvudsak ska samtalet föras mellan medarbetare och chef. 

– Konstruktionen kan se olika ut. Ibland kan samtalet handla om låg eller ringa löneutveckling, och ibland om att man upplever att chefen bortsett från något viktigt i ens leverans, prestation eller arbetsuppgifter, säger Caroline Lindeberg, lönespecialist och rådgivare
på Akavia.

Caroline Lindeberg Akavia porträtt blond långhårig kvinna med armar i kors brun kavaj Akavia Aspekt

Caroline Lindeberg, löneexpert på Akavia.

Hur brukar de förstärkta lönesamtalen falla ut?
– Vi gör inga mätningar, men det händer att medlemmar får en höjning till följd av samtalet. All forskning pekar mot att den som får förståelse för lönesättning och process kan bli hjälpt av att få driva frågan hela vägen bara för att få testa. Vissa känner sig tillfreds av att ”jag gjorde allt jag kunde”.

2)  I privat sektor finns rätten till förstärkt lönesamtal reglerat i en rad kollektivavtal – men inte alla. Kontakta Akavia eller läs igenom avtalet för att se vad som gäller för just dig. Exakt hur samtalet går till varierar; i vissa fall finns det till och med lokala avtal som reglerar det i detalj. 

3)  Du måste begära ett förstärkt lönesamtal innan du har accepterat arbetsgivarens förslag till löneförhöjning. Samtalet ska i huvudsak kretsa kring att din arbetsgivare har bortsett från eller missförstått delar av ditt resultat eller dina arbetsuppgifter.

– Rådet är dock att du som anställd först begär ett nytt lönesamtal för att återigen gå igenom de punkter där ni var oeniga om din prestation och måluppfyllelse, säger Caroline Lindeberg.

4) Förstärkta lönesamtal kan, med vissa undantag, inte begäras av den som är anställd
i kommunal eller statlig sektor.

5) I slutändan är det arbetsgivaren som fattar beslut om din nya lön. Om lönesättningen däremot kan utgöra diskriminering har den lokala parten möjlighet att påkalla en lokal förhandling.

Publicerad