Kommunikatörer i Stockholmsområdet kan förvänta sig en lön på ungefär 5 000 kronor mer i månaden än om du bor i annat område. Men se till att ha prutmån och lägg dig högre än din mållön när du ska förhandla, råder lönespecialisten.

Fråga: Jag har sökt två jobb som kommunikatör: ett jobb inom  industribranschen i privat sektor och ett jobb i en kommun inom Stockholmsområdet.

Jag är kallad till intervju för det ena jobbet och inväntar svar om ett jobberbjudande för tjänsten i kommunen. Tjänsten inom kommunen matchar min kompetens och erfarenhet mycket väl. Vad bör jag tänka på när jag förhandlar lön och vad är en rimlig lön för en kommunikatör för de två jobben?

Svar: Lönerna för en kommunikatör inom kommuner/regioner i Stockholmsområdet ligger cirka 5 000 kronor högre i relation till statistiken över hela landet totalt.

I Stockholmsområdet ligger den undre kvartilen på cirka 44 000 kronor och den övre kvartilen på cirka 48 000. 90 percentilen ligger på cirka 52 000 kronor, med tanke på ditt utgångsläge. Det vill säga, där ligger de som mest troligt har arbetat länge med kommunikation och/eller har ett omfattande ansvar/ansvarsområde i sin tjänst.

Linda SolbergStatistiken kan variera beroende på vilken kommun det är. Vad gäller kommuntjänsten ser jag goda möjligheter för dig att få en lön som ligger i det övre lönespannet, eftersom du matchar kravprofilen.

Inför en eventuell förhandling om lön bör du därför lyfta fram hur väl du uppfyller kravprofilen. Vad gäller den andra tjänsten som kommunikatör i privat sektor är underlaget lite tunnare och det går inte att söka på just industribranschen, men jag kan se för samtliga branscher att den undre kvartilen ligger på 38 000 kronor och den övre kvartilen på 50 000 samt att 90 percentilen visar på 60 000 kronor.

Beroende på din erfarenhet inom industrin och kraven för den rollen, får du avgöra själv var du vill hamna i lönenivå, men det övre lönespannet är rimligt även här. Vänta med att ange löneanspråk tills du fått erbjudandet om att tjänsten är din. Då är förhandlingsläget oftast bättre. Ange alltid en fast siffra när du förhandlar och inte ett spann.

Ha en så kallad prutmån: lägg dig lite högre än din mållön. Bestäm dig också för vad den lägsta lönen är som du kan acceptera innan du tackar nej till jobbet.

 

Linda Solberg, förhandlare /rådgivare samt lönespecialist, Akavia

Linda Solberg är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor om lön i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.