Fråga: Jag har sökt två tjänster som utredare: en tjänst på en myndighet och en på ett privat företag. Hur ser löneläget ut i de olika sektorerna och påverkas det av vilken utbildningsbakgrund jag har?

Svar: De flesta av Akavias med­lemmar som arbetar som utredare finns inom statlig sektor. Löneläget där är, enligt Akavias löneenkät 2023, 39 000 kronor i den undre kvar­tilen, medianlönen ligger på 46 000 kronor och den övre kvartilen på 51 500 kronor per månad.

I privat sektor är löneläget något högre. Lönen ligger på 42 500 kronor i den undre kvartilen, medianlönen är 48 300 kr och den övre kvartilen ligger lönerna på cirka 59 900 kronor. Lönerna i den privata sektorn kan skilja sig mycket åt bero­ende på bransch, geografi och företag.

När man tittar på den utbildnings­bakgrund som utredare har är jurister, ekonomer och samhällsvetare vanligast. Inom statlig sektor ligger lönen för utredare med jurist­utbildning på 38 500–50 000 kr, för utredare med ekonomutbildning 39 000–53 100 kr och för en utredare med samhällsvetenskaplig utbildning 39 500–51 300 kr.

I privat sektor ligger lönen för utredare med juristutbildning på 39 000–63 000 kr (undre–övre kvartil), för utredare med ekonomutbildning på 44 800 kr–68 600 kronor och för en utredare med samhällsvetenskaplig utbildning är lönen cirka 42 500–56 000 kr/mån. Även om underlaget är betydligt mindre än i statlig sektor kan vi ändå få en indikation på att privata sektorn har en större lönespridning än den statliga.

Även här är lönespridningen störst för ekonomer.

Läs också: Vad skiljer i lön för en kommunikatör inom privat och kommunal sektor?

Läs också: Vad skiljer i lön för en kommunikatör inom privat och kommunal sektor?

Läs också: Det tjänar en specialist på marknadsföring

Linda Solberg, förhandlare /rådgivare samt lönespecialist, Akavia

Linda Solberg är en av Akavias förhandlare / rådgivare.  Hon svarar också på medlemmarnas frågor om lön i tidningen. Har du en fråga om dina möjligheter och utmaningar på din arbetsplats? Kontakta Akavias  rådgivning.

Lönefrågor är en färskvara

Akavias lönespecialister besvarar här medlemmarnas frågor om lön, lönesättning och lönemodeller. Lönespecialisterna är också ombudsmän och har stora kunskaper inom förhandlingsteknik.

Tänk på att lönefrågor är en färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades.

Akavias lönerådgivning når du som är medlem här

 

Så hanterar vi din medlemsfråga

Inskickade frågor till Akavias rådgivare/förhandlare redigeras och avidentifieras innan publicering i tidning och på webb. Det sker för att skydda dig som medlem och dina medlemsuppgifter.

Inga personliga frågor publiceras.