För dig som är student är den givna starten för nätverkande att undersöka vad kåren har att erbjuda. Många gånger finns det specialiserade nätverk som kan vara mycket givande, tipsar Martina Brandt, som är rekryteringskonsult inom Brightness Executive search och leder mindre nätverk för kommunikatörer.

– Fackförbunden erbjuder också bra möjligheter att nätverka, både för yrkesverksamma och studenter. Dessutom finns det yrkesföreningar för ekonomer, HR-specialister och andra professioner. Nätverkande av olika slag är en viktig del av deras verksamhet.

Det finns också olika chefsnätverk och andra yrkesnätverk, som dock kan vara svåra för studenter att vara delaktiga i, helt enkelt för att det är höga avgifter.

Läs också: Därför behöver du en treårsplan för din karriärutveckling

– Den som har en anställning lär kunna få avgiften till något sådant nätverk betald av arbetsgivaren. Många av de nätverken kan vara mycket givande att vara med i, inte minst tidigt i karriären.

Martina Brandt konstaterar att det finns en del öppna nätverk som kan bli rätt opersonliga.

Jag förespråkar de mindre och mer personliga nätverken där man träffar och lär känna andra. Där man utbyter erfarenheter genom att ge och ta, vilket är syftet med att nätverka.

Konsten att kunna ge och ta i ett nätverkssammanhang kan falla sig rätt naturlig för den som är extrovert, men att det inte behöver vara något uppenbart hinder att vara introvert, menar hon.

Läs också: Våga ifrågasätta ärvda svar och utvecklas mer

Martina Brandt– Du behöver ju inte prata så mycket om dig själv. Tvärtom är det bra att utgå från att du ska ställa frågor om andra, dels för att verkligen få reda på mer om dem och lära dig nytt, dels för att det faktiskt gör att du själv uppfattas som en intressant person, säger hon.

Nyfikenhet är den egenskap hon lyfter fram som allra viktigast i dessa sammanhang.

– Inför en nätverksträff kan en del ha nytta av att ”få igång” sin nyfikenhet genom att försöka få reda på vilka som kommer att vara på plats, och bestämma i förväg vad som känns viktigast att fråga dem om.

Marie Thorslund, en av grundarna till nätverket 4Good business network, lyfter fram möjligheten att använda Linkedin som en ”dörröppnare”.

– Där är det lätt att få direktkontakt med många av de företag och personer som du är intresserad av. Du har inget att förlora på att ta kontakt, men se till att formulera tydligt vad det är du undrar eller vill ha råd kring, säger hon.

Hon konstaterar att nätverkande har blivit allt viktigare i takt med att arbetslivet innebär större förändringar.

Läs också: Hög tid börja med aktivt vardagslärande

– Vi rör oss mellan roller och företag i högre grad än tidigare, och det bästa sättet att hitta nya möjligheter är ofta att gå via något av sina nätverk. Jag har sett undersökningar som visar att tre av fyra jobb tillsätts via kontakter.

Marie Thorslund pekar samtidigt på att det är viktigt att inte enbart utgå från ”what’s in it for me” i ditt nätverkande.

– Visst, det kan antagligen vara fantastiska tillfällen till att få nya perspektiv, lära dig nytt och utöka kontaktnätet. Men det bästa sättet att få maximalt utbyte av ett nätverk brukar vara att fokusera på vad du själv kan bidra med. Vilka kunskaper besitter du som andra kan ha nytta av?

Hon tipsar också om att förbereda dig inför ett nätverksmöte genom att bestämma dig för vad du tänkte fråga de andra deltagarna om och att tänka ut en bra presentation av dig själv.

– Våga visa mer av dig själv än vad du först tänkt dig! Genom att berätta något om dig som sticker ut ökar du direkt chanserna att bli ihågkommen, säger Marie Thorslund.

Läs också: Sju steg till vassa Linkedinrekommendationer

I ”Nätverkspodden”  tar Nina Jansdotter och Marie Hagberg regelbundet upp olika frågeställningar kring nätverkande, PR och marknadsföring. Marie Hagberg konstaterar att intresset för nätverk är rätt naturligt när många arbetsgrupper blir mer flexibla och vi arbetar allt mer på distans.

– Alla tycker att det är väldigt värdefullt att ingå i ett sammanhang. Dessutom är ett bra nätverk alltid mycket lärorikt och givande, säger hon.

Vad gör ett nätverk bra respektive dåligt?

– Nätverket blir ofta vad du gör det till. Men visst, jag har själv haft otur med några, där det har varit en väldig trög verksamhet. Jag tycker att en bra första måttstock är att kolla att det inte är alltför homogent; det bör till att börja med finnas minst lika många kvinnor som män.

Marie Hagberg tipsar om en speciell form för utbyte för entreprenörer som hon själv har goda erfarenheter av: Mastermind.

Marie Hagberg– En Mastermind-grupp består av några entreprenörer som träffas – på distans om det behövs – för att dela idéer och erfarenheter. Det finns en utarbetad modell för hur utbytet går till, och jag tyckte att det var mycket givande och utvecklande att ha de kontakterna, säger hon.

Läs också: Fånga jobbet i nätverket

– Nätverket blir ofta vad du gör det till. Men visst, jag har själv haft otur med några, där det har varit en väldig trög verksamhet. Jag tycker att en bra första måttstock är att kolla att det inte är alltför homogent; det bör till att börja med finnas minst lika många kvinnor som män, säger Marie Hagberg. 

Nätverkstips för din karriär

”Yrkesnätverk som bland annat Sveriges Kommunikatörer  och SERO  för ekonomer, kan vara mycket bra komplement till fackförbunden när det gäller att hitta givande sammanhang för erfarenhetsutbyten.”

Nätverket Garden  är ett relativt nystartat nätverk som riktar sig till Young Professionals. Jag tycker att de verkar ha en bra inriktning på ett mer hållbart arbetsliv med hjälp av nätverkande över branschgränser.”

”För dig som är under 40 år kan jag rekommendera JCI Sweden , eller Juniorhandelskammaren som det hette förut. Jag har varit med tidigare, och det kändes verkligen som det gick att få en ’fribiljett’ till nya sammanhang där.”

Källa: Martina Brandt, Marie Hagberg och Marie Thorslund