Artificiell intelligens kan vara ett bra hjälpmedel i ditt jobbsökande. Här guidar experterna dig till vilken hjälp du kan få av Chat GPT när du söker jobb.

Chat GPT är det överlägset mest spridda verktyget som använder så kallad generativ AI, det vill säga att datorn lär sig utifrån en stor mängd samlad data att skapa – generera – något nytt.

När du frågar Chat GPT om det går att använda AI-verktyg för att underlätta jobbsökandet, svarar den – förstås – att det är en utmärkt idé. Den raddar sedan upp ett antal hjälpmedel, med allt från karriärrådgivning och jobbövervakning till ”personligt brev-skapare” och intervjuövningar.

– Vi märker att det är ett stort intresse för AI bland arbetssökande, och får hela tiden frågor i stil med ”Vad kan man göra?”, ”Är det fusk eller inte?”, ”Kan jag bli diskvalificerad från en rekrytering om jag använder AI?” och ”Vilka verktyg fungerar bäst?”.

Det berättar Erik Fors-Andrée, vd på företaget Go Monday, som är experter på jobbsök och professionell utveckling. De har också fått in ansökningar som bär tydliga spår av AI.

– Om det är bra eller dåligt att använda AI i de här sammanhangen? Jag tror att bemötandet från rekryterare eller företag kommer att variera framöver; du kan stöta på en del som tycker att det är smart, och andra som anser att det är mer av fusk.

– För vår del ser vi det som ett användbart verktyg som du gärna får dra nytta av – men målet ska vara att det inte syns i slutändan, säger Erik Fors-Andrée.

Något som kan göra att AI-användningen lyser igenom är att språket innehåller mycket superlativer eller blir ”icke-autentiskt”.

– Det där med autenticitet är en viktig aspekt: du ska ju inte dyka upp på intervjun och visa dig vara en helt annan person än den som har beskrivits i det du har skickat in. Du måste på något sätt lägga in din själ i det du lämnar ifrån dig.

Han tipsar också om att det går att be Chat GPT komma med idéer på jobb som du kan söka.

– Berätta om din bakgrund, vad du vill göra och vad du tycker är viktigt i livet överlag. Ge den en bransch eller typ av jobb som du tänkt dig och be sedan om fem oväntade förslag. Flera kommer att vara helt uppåt väggarna, men kanske kan det bidra till lite nya idéer, säger Erik Fors-Andrée.

Men hur mycket hjälp går det då att få av AI i dagens läge? Det lite luddiga svaret är att du kan ha mycket nytta av verktygen om du använder dem på rätt sätt och till rätt saker – men att de annars inte är särskilt användbara.

Lite som en schweizisk armékniv, som är otroligt användbar i väldigt många lägen. Men som är helt oduglig om du vill skriva en inköpslista på ett papper eller måla en vägg.

Vi tar hjälp av Katarina Strömberg, skribent och AI-entusiast, för att ta reda på hur Chat GPT kan klara av några av de uppgifter som den själv påstår att AI kan hjälpa till med:

Karriärrådgivning med AI:

– Jag tycker absolut att du kan testa att lägga in uppgifter om din bakgrund, utbildning, erfarenheter och vad du tycker är roligt, och sedan be om tips på jobb att söka. Men det blir nog antagligen inga större överraskningar, inget som du inte hade tänkt på själv, säger Katarina Strömberg.

Sedan går det i och för sig att be den vässa svaret, genom att till exempel skriva in att ”men jag känner mig lite äventyrlig och vill prova något nytt”.

– Det är konversationsmöjligheten som är styrkan med Chat GPT, men i just det här fallet ska du nog i första hand se det som en rolig grej att testa, säger hon.

Samtidigt tipsar hon om en annan funktion:

– Du kan lägga in en jobbannons du är intresserad av i Chat GPT och sedan ställa en fråga i stil med ”jag ska söka det här jobbet, vad tycker du att jag ska lyfta fram då?”. Det är inte omöjligt att det dyker upp någon ny vinkel som du kan ta med i planeringen.

Skriva ett personligt brev med AI:

– Nej, skriv sådana texter själv. Det beror förstås på vilka instruktioner du ger, men det är stor risk att Chat GPT skriver något långt och ”pratigt” – det brukar den göra – och att det blir opersonligt istället för just personligt, säger Katarina Strömberg.

En annan risk med generativ AI är att den per definition bygger på den data som den har tränat på. Det gör att den lätt kan ta till klyschor eller utgå från förutfattade meningar.

– En annan egenhet är att den verkar gjord för att vilja behaga den som använder verktyget, så det kan ofta bli väldigt insmickrande och kanske aningen överdrivna formuleringar som den producerar.

– Men med det sagt så kan du absolut ha nytta av att se vad den levererar och sedan välja infallsvinklar som du tycker är bra när du skriver texten på egen hand.

Dessutom går det alldeles utmärkt att be Chat GPT korrekturläsa en text, med kontroll av allt från stavning och grammatik till tonfall. Eller helt enkelt återkoppla på din text och föreslå förändringar.

– Då får du ut bäst resultat om du ger utförlig bakgrund om vilket jobb du söker, vilket företag det är och kanske vilken bransch de tillhör. Be också om specifik feedback, till exempel ”borde jag ta med något mer om mina erfarenheter från XX-jobbet?”. För sedan en dialog med den för att få mer återkoppling.

Skriva ett CV med hjälp av AI:

– Det är den ganska bra på. Jag har testat den genom att lägga in lite spridda punkter från min egen bakgrund, och den sorterade, förkortade och presenterade det på ett klart godkänt sätt, säger Katarina Strömberg.

Det går även att ladda upp ett färdigskrivet CV och be den om kommentarer på utformningen.

– Då kan den komma med olika förbättringsförslag av själva designen av ditt CV, till exempel om typsnitt, färger och mellanrum. Sådana detaljer som är viktiga för helhetsintrycket.

Förbereda sig inför anställningsintervjun med hjälp av AI:

– Här hittar vi Chat GPT:s styrka. Det är i en konversation som verktyget kan göra mest nytta, och här går det att bolla fram och tillbaks för att öva – och det kan vara riktigt kul!

Som vanligt gäller det att först ge en ordentlig bakgrund om såväl vad du har att erbjuda företaget som vad tjänsten går ut på och vad du vet om företaget i dagsläget.

– I det här läget går det mycket smidigare om du har fyllt i de ”custom instructions” som hör till din profil i Chat GPT, för då kommer den hela tiden ha goda förkunskaper om dig.

En sak som är bra att tänka på i det här sammanhanget är att Chat GPT inte kan relatera till tidigare konversationer som ni har fört. Det vill säga: den lär sig inte successivt mer om dig, utan kan bara utgå från det som står i ”custom instructions”.

– Om du sedan ber om exempel på vilka intervjufrågor du kan förvänta kommer den att servera en rad av frågor – Chat GPT älskar för övrigt att göra listor så ofta som möjligt. Du kan be om en i taget, eller välja att ange vilken du svarar på.

Därefter är att det bara att fortsätta dialogen genom att be om konkret återkoppling på svaren; var det exempelvis lagom långt, vettigt innehåll eller en passande stil?

– Du kan även be den komma med förslag på frågor att ställa arbetsgivaren. Låt den sedan svara på sina egna frågor och bolla vidare för att få idéer om lämpliga följdfrågor.

Katarina Strömberg är dock noga med att understryka att det är viktigt att se det Chat GPT kommer med som just idéer eller en utgångspunkt för det du själv verkligen vill fråga.

– Om det bara är något inövat så lär det märkas under intervjun.

Hon tipsar också om möjligheten att göra en egen GPT om du är inne i en intensiv jobbsökarperiod.

– Det är rätt lätt gjort när du är inne i Chat GPT, det kräver inga specialkunskaper. I en egen GPT kan du ladda upp sådant som jobbannonser och dina tidigare arbetsintyg för att den ska ha en fylligare bas än standardmodellen. Därmed kan du sedan få svar som är ännu bättre anpassade till dig och den typ av jobb du söker.

Formuleringar i mejl och följebrev med hjälp av AI:

– Det är också något som den är väldigt bra på. Den kan komma med förslag till exempelvis hur du ska uttrycka dig, vilka ord du bör välja och hur du gör en bra inledning respektive avslutning, säger Katarina Strömberg.

Samtidigt återkommer hon till regeln om att du måste känna att du själv ”äger texten”.

– Formulera dig inte på ett sätt som känns helt främmande för dig. Det är din personlighet som måste prägla allt du visar upp för företaget under rekryteringsprocessen.

Läs också: Går du i jobbytartankar? Så kan du komma vidare

Läs också: Tolv tips för att lyfta ditt personliga brev

Läs också: Så påverkas experterna av ditt kroppsspråk på jobbintervjun

Här är saker som Chat GPT kan vässa i din jobbansökan

Styrkor och svagheter

 Du som söker jobb skulle kunna ha hjälp av Chat GPT med att:

 • sammanfatta
 • skapa utkast till texter
 • bolla idéer
 • korrekturläsa
 • översätta
 • ge feedback på texter

Men var beredd på att den:

 • … har en tendens att vilja behaga och använda superlativer.
 • … ofta levererar rätt ”reklam-aktiga” texter.
 • … ibland är ”klåfingrig” och ändrar för mycket.
 • … ”hallucinerar”, det vill säga kommer med rena felaktigheter.
 • … sällan klarar av att leverera rätt textlängd om du önskar ett visst antal tecken (att räkna meningar klarar den dock bra).

Källa: Katarina Strömberg

Observera att vissa av funktionerna som nämns i texten finns för närvarande enbart i betalversionen av Chat GPT (kostar för närvarande 20 dollar/månad).