Hur kan man göra för att avancera i yrkeslivet när man befinner sig mellan två jobb eller upplever att man trampar vatten i sin nuvarande roll? Detta är den övergripande frågeställningen i karriärrådgivaren och coachen Lisa Rosengrens Karriärhandboken – en praktisk guide för dig som vill vidare i yrkeslivet. Akavia Aspekt ringer upp henne en varm sommardag – precis under den tid på året då många kan gå omkring med jobbytartankar.  

–  Jag har märkt att det finns vissa perioder under året och i livet då många reflekterar lite extra över sitt yrke och kanske känner att man vill testa på någonting annat. Det kan vara just under semestern eller jul och nyår, eller under en föräldraledighet, säger Lisa Rosengren, som är karriärrådgivare på TRR. 

Läs också: Så väljer du rätt chef

Karriären är en klätterställning – inte en stege
Först och främst kan det vara klokt att dröja en stund vid uttrycket ”att göra karriär”. I mångas ögon innebär detta att röra sig uppåt inom en hierarki och nå en hög befattning. Lisa Rosengren vill utmana denna snävare föreställning och menar att ordet ”karriär” ska ses som ett livslångt lärande inom en livslång yrkesbana som kan gå i olika riktningar. 

–  Det finns en passande metafor som jag tycker om: karriärutveckling är att röra sig på en klätterställning, inte att kliva uppför en stege, säger hon och fortsätter:

–  Det verkar också som att allt fler börjar betrakta ordet ”karriär” i en vidare mening. För många är det inte längre det viktigaste att nå en hög chefsposition utan snarare att känna att man bidrar till samhället på ett meningsfullt sätt oavsett tjänst eller roll.

Läs också: Passa på att skryta i ditt personliga brev

Lisa Rosengren

Inventera dig själv
Lisa Rosengrens rekommendation till den som av olika skäl vill vidare i yrkeslivet är att börja med en självinventering, alltså att på ett realistiskt sätt ställa frågor till sig själv för att försöka nysta i vad man vill, vad man kan och vad man kanske behöver lära sig för att komma till önskvärd plats.

Den ena delen handlar om vilken form av jobb man vill söka sig till: kanske vill man stanna kvar inom organisationen men ha en annan roll, kanske vill man söka sig till ett annat företag i samma bransch, eller så kanske man vill skifta karriärspår helt och hållet, exempelvis starta eget.

Möjligheterna är alltså många, vilket också kan göra det förvirrande. I boken presenterar Lisa Rosengren övningen ”Packa väskan” som en hjälpreda. Den går ut på att genomlysa vad man tyckte var roligast och bäst med ens tidigare jobb, vad man vill och inte vill plocka med sig in i nästa äventyr, och vad man vill lägga till i nästa jobb. 

–  Det är viktigt att tänka på olika parametrar, inte bara i termer av arbetsuppgifter eller roller utan också vilken typ av företag som man vill söka sig till – hur ska kulturen eller ledarskapet vara i den organisationen? Man ska försöka se till helheten.

Läs också: Då vågar du skriva på avtalet

I den andra delen av självinventeringen riktas blicken mot dig själv snarare än det önskvärda jobbet: var har du för utbildning, egenskaper, erfarenheter, allmänna och specifika kunskaper som är relevanta? Och vilka nya kunskaper eller förmågor behöver du?

–  Jag rekommenderar att man ska gå strukturerat tillväga med frågorna och även prata med andra. Be några kollegor eller några kompisar beskriva dig som person, vad som är karaktäristiskt för dig och ditt beteende, säger Lisa Rosengren och fortsätter:

–  Vid självinventeringen ska man vara optimistisk, men också realistisk. Det kan faktiskt vara så att man har siktet inställt på någonting som inte är riktigt görbart, antingen för att man saknar för många kompetenser eller för att arbetsmarknaden är sval.

Hur lång tid ska man ge sig själv för att hitta drömjobbet? 
–  I vissa fall kan ta det flera år att landa sitt drömjobb, för att det kräver ett antal års studier eller för att det kan ta sin tid innan man får möjlighet att ta större ansvar inom ett företag. Generellt sett brukar man säga att det kan ta 6-12 månader att hitta ett nytt jobb, men det kan variera beroende på hur efterfrågad ens kompetens är, hur arbetsmarknaden ser ut och hur aktiv man själv är i sitt jobbsökeri. Önskar man ha ett nytt jobb efter årsskiftet så är det smart att sätta igång nu och inte vänta till ett par månader innan. Min erfarenhet är att det tar längre tid än man tror för en hel del arbetssökande, men för en och annan går det snabbare än man har tänkt sig.

Läs också: Så skaffar du nytt jobb - rekryteraren tipsar

Hur är efterfrågan?
Detta för oss vidare till ett annat centralt moment – att inventera sin arbetsmarknad: vad händer inom den just nu och hur förväntas den utvecklas de närmaste åren? Det kan låta som en självklarhet, men om man av något skäl förbiser detta kan det innebära att man omskolar eller vidareutbildar sig för att sedan få reda på att ens kompetens inte är särskilt efterfrågad. För att hitta de jobb som man är intresserad av är det bra att vara nyfiken och ägna sig åt allmän omvärldsbevakning: följa med i lokala och nationella medier, vara aktiv på plattformar och nätverk som Linkedin.se, jobbsafari.se och offentligajobb.se, kontakta rekryterings- och bemanningsföretag samt läsa rapporter om framtidens arbetsliv. 

–  När man karriärväxlar ska man gå på motivation, intresse och lust – men också på vilka tjänster och kompetenser som efterfrågas, säger Lisa Rosengren och fortsätter:

–  Att inte luta sig tillbaka utan hålla sig ajour är lika viktigt för dem som inte går omkring med jobbytartankar. Det är idag så pass hög förändringstakt i arbetslivet att vi måste vara beredda på att ständigt lära oss nytt. Därför är det viktigt att även följa med vad som händer i ens egen bransch och närliggande branscher. Det kan låta stressande, men det handlar om att föregå utvecklingen snarare än tvärtom.

Våga ta kontakt
Ett annat tips från Lisa Rosengren till den som vill komma vidare i yrkeslivet är att nätverka mycket, inte minst via det professionella nätverket Linkedin. Ha en uppdaterad profil, bevaka intressanta branscher och företag samt – inte minst – våga sök spontant. 

–  Man kan använda sig av de kontakter man har på Linkedin, eller så kan man kontakta företagen direkt. Man kan faktiskt komma ganska långt bara genom att visa sig nyfiken, ställa frågor om företaget och branschen samt berätta om sin egen målsättning och bakgrund. Man kan också kontakta personer som har liknande roller som man själv vill ha: hur har de gått tillväga och vad är deras rekommendationer? På det viset kan man bilda sig en uppfattning om den karriärvägen är rimlig för en själv. Att våga ta kontakt, nätverka och vara nyfiken är särskilt viktigt på en arbetsmarknad där många tjänster inte utannonseras, säger Lisa Rosengren. 

Läs också: Stabila branscher att söka jobb i under svajig konjunktur